Dziady. Przejście”

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie

  • 26 marca 2023 (niedziela), godz. 12.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • wejściówki do odbioru w kasach muzeum

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Dziady. Przejście”. Spotkanie w przestrzeni ekspozycji poprowadzą dr Justyna Kowal oraz dr Joanna Hytrek-Hryciuk.

Przejście przez muzealną ekspozycję będzie spotkaniem z unikatowymi obiektami muzealnymi i teatralnymi oraz kilkoma wybranymi wątkami „Dziadów”: poczynając od materii czysto tekstowej, przez szerokie spojrzenie na obrzędowy charakter dzieła, po problem strategii inscenizacyjnych, jakie obierali wybitni twórcy teatru w pracy nad arcydramatem.

Finał ekspozycji poruszy problem politycznego mitu siły sprawczej „Dziadów”, na przykładzie którego opowiemy historię wydarzeń Marca ’68, stanowiących przejście od dramatu scenicznego do dramatu społecznego.

 


Prowadzące

dr Joanna Hytrek-Hryciuk – historyczka, śląskoznawczyni, autorka licznych publikacji na temat historii regionu i historii Polski w XX wieku. Laureatka nagrody Fundacji im. Tomasza Strzembosza. W 2020 roku wyróżniona tytułem 30. Kreatywnych Wrocławia. Odpowiada za lekcje muzealne związane z historią najnowszą.

dr Justyna Kowal – pracowniczka Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze krążą wokół problemów medialności teatru oraz reprezentacji historii i pamięci w polskim teatrze współczesnym. Publikowała m.in w „Załączniku kulturoznawczym”, „Notatniku Teatralnym”, „Opcjach”, „Filoteknosie”. Współredaktorka książki „Teatr zaangażowany w Polsce i na świecie. Wrocławski Zeittheater”. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza