Weekend z Juliuszem Słowackim

Juliusz Słowacki pisze „Pana Tadeusza”
– oprowadzanie kuratorskie

  • 5 maja 2024 (niedziela),
    godz. 12.00–13.30
  • wstęp bezpłatny,
    liczba miejsc ograniczona
  • wejściówki do odbioru w kasach muzeum
  • prowadzenie: Małgorzata Orzeł

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji, które poprowadzi Małgorzata Orzeł, kierowniczka Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”.

Sto dziewięćdziesiąt lat temu, pod koniec czerwca 1834 roku, ukazał się drukiem Mickiewiczowski poemat Pan Tadeusz. Dzieło wzbudziło niemal natychmiastowe reakcje czytelników – od zachwytu po gorzką krytykę. Niemniej wśród współczesnych Mickiewiczowi, nie pozostawiło nikogo obojętnym. Jako arcydzieło pierwszego rzędu ocenił epopeję Juliusz Słowacki, co wyraził w liście do matki. Niemal też od początku czytelnicy Pana Tadeusza oczekiwali dalszego ciągu tego utworu. Sam autor wspominał niejednokrotnie, że opisze dalsze koleje losu bohaterów poematu, w tym Tadeusza Soplicy, jednak tego zamiaru nie zrealizował. Dzieje postaci poematu kusiły jednak niejednego autora, wśród nich poczesne miejsce zajmuje Juliusz Słowacki, który w czterech urywkach Pana Tadeusza, datowanych przez edytorów na 1847 rok, opisał Mickiewiczowskich bohaterów, tworząc jedne z najznakomitszych swoich wierszy. 

Rękopis „Pana Tadeusza” Juliusza Słowackiego na co dzień znajduje się w zbiorach Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Manuskrypt z wyeksponowanym pierwszym fragmentem dzieła będzie można oglądać na wystawie stałej „Rękopis Pana Tadeusza” przez cały majówkowy tydzień (od 30 kwietnia do 5 maja 2024) w godzinach od 10.00 do 17.00.


O autorze

Juliusz Słowacki poeta i dramaturg, przedstawiciel romantyzmu, zapisał się w literaturze i historii Polski w sposób szczególny; urodzony 4 września 1809 w Krzemieńcu, zmarł 3 kwietnia 1849 roku w Paryżu. Potomkowie Słowackiego przekazali najcenniejsze manuskrypty do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, uważanego za skarbnicę bezcennych i rzadkich pamiątek poety – rękopisów. W oprawionych dwudziestu tomach znalazły się następujące utwory liryczne, między innymi wiersze „Hymn. O zachodzie słońca na morzu”, „Pośród niesnasków-Pan Bóg uderza”, „Rozłączenie”, „Testament mój”; poematy, między innymi „Beniowski”, „Król-Duch”, „Księgi rodzaju narodu polskiego”, „Podróż do Ziemi Świętej”, „Pan Tadeusz”; dramaty, m.in. „Fantazy”, „Horsztyński”, „Lilla Weneda”, „Mazepa”, „Zawisza Czarny”; pisma prozą filozoficzne, listy, a także trzy dzieła zachowane w oryginalnych formach: „Raptularz”, „Album rysunkowy z podróży na Wschód” oraz tak zwany rękopis pierwszy „Króla-Ducha”. 

Prowadzenie

Małgorzata Orzeł – filolog polski. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracuje od 1982 roku, a od 2015 roku jest kustoszem rękopisu „Pana Tadeusza” w Muzeum Pana Tadeusza. Jako kuratorka przygotowała wiele wystaw prezentowanych we Wrocławiu, Krakowie, Lwowie, Wiedniu czy Londynie. Publikuje w licznych czasopismach, a także jest autorką wielu katalogów wystaw i opracowań. Odznaczona brązowym medalem „Gloria Artis”.