„Pan Tadeusz – media pamięci”
spotkanie autorskie z Andrzejem Waśko

  • 12 października 2023 (czwartek), godzina 17.00
  • Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • prowadzenie: Małgorzata Orzeł

Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na promocję książki Andrzeja Waśko „Pan Tadeusz – media pamięci”.


O książce:

Opracowanie Andrzeja Waśki „Pan Tadeusz – media pamięci” to kolejny tom ukazujący się w serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”. Jest on monografią epopei Mickiewiczowskiej. We wstępie autor wyraża przekonanie, że każda epoka i generacja badaczy powinny odczytać narodowe arcydzieła na nowo, dzięki czemu będzie ono trwało jako ogniwo żywej tradycji.

Pomysł nowego studium o „Panu Tadeuszu” jest oryginalną propozycją autorską, za której podstawę posłużyły wyodrębnione szczegóły świata przedstawionego, stanowiące dla bohaterów poematu, narratora, a także dla interpretatora właśnie media pamięci indywidualnej oraz zbiorowej. Owe motywy to na przykład miejsca w przestrzeni (zamek, zaścianek, matecznik), pojedyncze rekwizyty (biurko Telimeny, szkicownik Hrabiego, tabakiera, serwis, książka kucharska…), wybrani bohaterowie (Gerwazy, Jacek Soplica, Zosia…), sytuacje (polowanie, bitwa, taniec, zaloty).

Książka jest nominowana do tegorocznej edycji Nagrody im. J. Mackiewicza.

Rozmowę z autorem poprowadzi Małgorzata Orzeł.


Autor

Andrzej Waśko – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, wydawca, pracownik
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac naukowych z dziejów
polskiego romantyzmu, w tym książek Romantyczny sarmatyzm (1995, wyd. II 2001);
Zygmunt Krasiński. Oblicza poety (2001) oraz przekrojowych studiów ukazujących związki
literatury polskiej z innymi dziedzinami kultury: Historia według poetów (2015), Literatura i
polityczność (2020). Badacz dziewiętnastowiecznych losów tradycji szlacheckiej. Jako edytor
opublikował antologię Romantyczna gawęda szlachecka (1999) oraz dzieła zapomnianych
pisarzy polskich XIX wieku: Michała Grabowskiego i Edwarda Tomasza Massalskiego.
Publicysta związany z dwumiesięcznikiem „Arcana”, od 2015 roku redaktor naczelny tego
pisma. W latach 2016-2017 jeden z koordynatorów prac nad nową podstawą programową
języka polskiego. Obecnie doradca Prezydenta RP i przewodniczący Rady ds. Rodziny,
Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Swoje poglądy na nauczanie
literatury przedstawił m. in. w zbiorze O edukacji literackiej nie tylko dla polonistów (2019).
Książka Pan Tadeusz – media pamięci jest wynikiem jego wieloletnich zainteresowań
naukowych twórczością Mickiewicza i naszą epopeją narodową.


Prowadząca

Małgorzata Orzeł – filolog polski. W Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich pracuje od 1982 roku, a od 2015 roku jest kustoszem rękopisu „Pana Tadeusza” w Muzeum Pana Tadeusza. Jako kuratorka przygotowała wiele wystaw prezentowanych we Wrocławiu, Krakowie, Lwowie, Wiedniu czy Londynie. Publikuje w licznych czasopismach, a także jest autorką wielu katalogów wystaw i opracowań. Odznaczona brązowym medalem „Gloria Artis”.


O serii wydawniczej „Literatura i Pamięć”

Ambicją twórców serii „Literatura i Pamięć” jest ukazywanie szerokiemu gronu czytelników najwybitniejszych autorów i dzieł, które w czasach komunistycznej cenzury nie miały szans na pełne zaistnienie w świadomości społecznej lub które w ramach polityki kulturalnej PRL były marginalizowane lub fałszowane. Przypominamy więc, jak dzieła literackie budziły ducha, jak wyrażały Polaków i jak budowały naszą tożsamość. Seria obejmuje swoim zakresem literaturę XX w., wciąż nie w pełni rozpoznaną, ale także wybrane sylwetki pisarzy, utwory i zjawiska z wcześniejszych okresów pilnie domagające się dziś przypomnienia i nowych odczytań.


Organizator

Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza