• 31 marca 2022 (czwartek), godz. 18.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • transmisja online z Muzeum Pana Tadeusza
Fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Personal Jesus. O religii, mediach i psychologii” – debata w ramach trzynastej edycji festiwalu Nowe Epifanie

W opisie sztuki „W siebie wstąpienie” pada pytanie: „Czy w dobie spersonalizowanego życia, Bóg jest także spersonalizowany?”. A dalej zdanie: „Dla każdego »Jezus/Bóg« oznacza coś innego”. To punkt wyjścia do rozmowy o różnicach między religią a psychologią we współczesnej, medialnej rzeczywistości. Poszukiwanie sensu (charakterystyczne dla logoterapii Viktora Frankla) jest porównane do poszukiwania Boga. Pozostaje jednak kwestią otwartą, czy sens/Boga odkrywa się, czy konstruuje? I co jest ostatecznym punktem odniesienia w tych poszukiwaniach: własne ja, czy coś innego? Dzięki internetowym platformom komunikacji, które uzupełniły rynek książki religijnej, kursów i rekolekcji, każdy może łatwo znaleźć przewodnika duchowego (lub zestaw przewodników), który najbardziej mu odpowiada. Tym bardziej aktualne wydają się słowa z listu do Koryntian (Kor.3,4): „Skoro jeden mówi: »Ja jestem Pawła«, a drugi: »Ja jestem Apollosa«, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku?”.


Transmisja live


Prowadzący

Marcin Szyjka – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013–2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie zajmuje się zbiorami Tadeusza Różewicza, prowadzi spotkania z autorami książek i jest współautorem krótkich filmów przybliżających sylwetkę Tadeusza Różewicza.


Goście

Agata Rujner – doktor teologii moralnej, absolwentka teologii ze specjalnością edukacja medialna i dziennikarstwo, autorka kanału „Prawie morały”, z o. Adamem Szustakiem na kanale „Langusta na palmie” współtworzyła serię filmów „Kobieta i ksiądz”.

Dariusz Piórkowski − jezuita, duszpasterz, doświadczony kierownik duchowy i rekolekcjonista. Autor publikacji poświęconych duchowości, rozwojowi osobistemu i Biblii, m.in. „O duchowości z krwi i kości”, „Książeczka o miłosierdziu” i „Spodziewaj się Dobra”. Publikuje w „Życiu Duchowym”, „W Drodze” i na portalu DEON.pl.


O festiwalu