W RAMACH PROJEKTU RĘCE DO GÓRY! BUNT W KINIE KRAJÓW V4

Post Brothers rozmawia

  • Każdy wtorek od 10.11 do 1.12.2020 o godz. 18.00
  • Transmisje online na Facebooku Muzeum Pana Tadeusza w dwóch językach: polskim i angielskim.
Prezentujemy cykl dyskusji publicznych poświęconych prekaryjnym uwarunkowaniom społecznym, ekologicznym i politycznym dzisiejszej wspólnoty oraz działań w polu kultury.

Zapraszamy na cztery spotkania z interesującymi kuratorkami i kuratorami pochodzącymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy działają w regionie i poza nim. Naszymi gośćmi będą: Borbála Soós, Laura Amann, Sebastian Cichocki i Maria Hlavajova. W rozmowie z kuratorem Post Brothers opowiedzą oni o swoich najnowszych projektach i planach zawodowych na najbliższą przyszłość w kontekście sfery publicznej ulegającej obecnie przemianom pod wpływem kryzysów politycznych, epidemicznych i ekologicznych. Koncentrować się będą na roli, jaką sztuki wizualne odgrywają w zmianie wyobrażeń o sposobach stawiania oporu, udzielania wzajemnego wsparcia i funkcjonowania wspólnoty w coraz bardziej niebezpiecznych czasach.


Maria Hlavajova

1 grudnia 2020

Sebastian Cichocki

24 listopada 2020

Laura Amann

17 listopada 2020

Borbála Soós

10 listopada 2020

Post Brothers

Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post (ur. 1984, Los Angeles), entuzjasta, pisarz i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. Post ukończył artystyczne studia licencjackie w Emily Carr Institute of Art and Design w Vancouver, Kanada (2006) i uzyskał dyplom magistra Curatorial Practices w California College of Arts in San Francisco, Kalifornia (2009). W latach 2016–2019, Post Brothers był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurował także wystawy i projekty na całym świecie. Jego eseje i teksty publikowane były w wielu pismach i magazynach oraz niezliczonych katalogach wystaw i publikacjach poświęconych artystkom i artystom. Post Brothers uczestniczy także regularnie w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe i performatywne. Wykłada i prowadzi seminaria w całej Europie. Mieszka w Kolonii Koplany, niewielkiej wsi we Wschodniej Polsce.


Rozmowy towarzyszą projektowi artystycznemu Krzysztofa Garbaczewskiego i Aleksandry Wasilkowskiej

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund