Pracownia słowa i obrazu

Pracownia słowa i obrazu

Cykl w ramach Otwartych pracowni z warsztatami, wykładami i spotkaniami wokół tematów związanych z przenikaniem się sfery języka werbalnego i wizualnego we współczesnej kulturze. W pierwszym sezonie cykl nawiązywał do wystawy czasowej Różewicz. Bez tekstu. W drugim skupimy się na literackości malarstwa i malarskości literatury oraz na uwikłaniu fotografii w procesy wirtualnej komunikacji.

 • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

program

aktualne

 • sobota, 16 czerwca, godz. 16.00
  Wykład Medialność jako kryterium ważności komunikatu
  prowadzenie: dr Agnieszka Kłos
 • >>więcej informacji

W ramach ostatniego w tym sezonie wykładu z cyklu Pracownia słowa i obrazu dr Agnieszka Kłos z wrocławskiej ASP opowie o sztuce jako o sposobie komunikowania się we współczesnym zwirtualizowanym świecie.

Do opisu współczesności używa się często pojęć takich jak nomadyzm, pluralizacja, globalizacja. Upraszczając, można powiedzieć, że świat pełen jest identycznych zjawisk i przedmiotów, które są nietrwałe i nieważne. Mówi się także, że zatarła się granica pomiędzy obiektem a jego obrazem.

Coraz częściej, zamiast wchodzić w interakcje z ludźmi i przedmiotami, mamy kontakt z ich wirtualnymi reprezentacjami produkowanymi przez media. Te dynamiczne obrazy pełnią rolę komunikatów, których funkcją nie jest (albo nie jest wyłącznie) umożliwienie porozumienia i ustalenie prawdy na temat rzeczywistości. Jest nią raczej dostarczenie rozrywki i pobudzenie emocji u odbiorców. Społeczeństwo wciąż żąda igrzysk i chleba, czyli medialnego spektaklu i markowego produktu.

Sztuka ma zdolność do obnażania ukrytych mechanizmów przemocy gospodarczej i kulturowej. Sama jednak staje się elementem systemu opartego na produkcji obrazów. Artysta jako nadawca komunikatu musi, aby jego dzieło zaistniało w świadomości odbiorców, przebić się przez informacyjny szum. Spektakularność może uzyskać poprzez wywołanie skandalu, sięgając po tematy, które z dużym prawdopodobieństwem obrażą część widzów i sprowokują ich do reakcji. Może również wciągać widzów do wyimaginowanej wspólnoty opartej na własnej zamienionej w perfomance intymności.

Podczas wykładu dr Agnieszka Kłos ujawni mechanizmy medialnego spektaklu, w którym sztuka bierze udział. Zagadnienia będzie ilustrować przykładami z własnej praktyki artystycznej oraz historii sztuki.

dr Agnieszka Kłos – współtwórczyni i współzałożycielka Katedry Mediacji Sztuki oraz Podyplomowych Studiów Mediacji Sztuki Współczesnej, wykładowczyni w Katedrze Grafiki i Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Dziedzictwa Żydowskiego w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk historycznych (tytuł doktoratu: Witalność „martwych przestrzeni” Auschwitz – Birkenau). Od 2012 roku członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Od 2001 roku redaktorka magazynu „Rita Baum”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury w dziedzinie literatury i teatru. Autorka książek prozatorskich nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Literackiej Nagrody im. Witolda Gombrowicza.

Minione

 • sobota, 19 maja, godz. 17.00
  Wykład Kurtyna Parrazjosa albo ku erotyce malarstwa
  (w ramach >Nocy muzeów)
  prowadzenie: Andrzej Drohomirecki

Celem wykładu jest omówienie zagadnienia metamalarstwa rozumianego jako krytyczna refleksja wyrażona w formie wizualnej, dotycząca problemów obrazowania i reprezentacji w malarstwie. Zagadnienie metamalarstwa wpisuje się w szeroki dyskurs dotyczący relacji rzeczywistości i reprezentacji w sztuce. Wychodząc od ustaleń Daniela Arassego oraz Victora Stiochity, przedstawiona zostanie kategoria metamalarstwa jako autoreferencyjny ruch malarski, obnażający ukryty gest twórcy. Propozycję szerszego rozumienia metamalarskości zostanie omówiona w kontekście interpretacji fragmentów dwóch znanych dzieł – Tycjana oraz Maneta – celem naświetlenia dwóch istotnych z perspektywy estetyki filozoficznej spraw. Pierwsza polega na tym, że estetyczne określenia sztuki odnoszące się do jej fikcyjnego czy też „pozornościowego” charakteru zmuszają sztukę do występowania przeciw fikcyjności przy jednoczesnym budowaniu schronienia dla theoria (tu w źródłowym sensie, jako oglądanie, doświadczenie widzenia, rozważanie). Druga sprawa dotyczy przebrzmiałego nieco, lecz wciąż aktualnego zarzutu o konformistyczny charakter współczesnego malarstwa wobec jego relacji z rzeczywistością.

Andrzej Drohomirecki – absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w estetyce oraz psychologii percepcji. Jest współredaktorem publikacji z dziedziny nauk społecznych oraz autorem artykułów poświęconych zagadnieniom sztuki współczesnej. W swoich badaniach zajmuje się teorią poznania oraz historią idei filozoficznych. Pracuje jako nauczyciel akademicki na wrocławskiej ASP w Katedrze Mediacji Sztuki.

 • sobota, 21 kwietnia, godz. 16.00
  Pamiętnik Telimeny
  Warsztat twórczy dla dorosłych, spotkanie II
  prowadzenie: studenci Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu

Warsztat twórczy dla dorosłych prowadzony przez studentów Mediacji Sztuki (Wydział Malarstwa i Rzeźby) Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w ramach przedmiotu Przygotowanie projektów twórczych. Podczas warsztatu uczestnicy skonfrontują się z postacią Telimeny i stworzą plastyczną wersję jej pamiętnika. Spotkanie w ramach nowej wystawy czasowej: Księgi Pana Tadeusza.

 • sobota, 17 marca 2018, godz. 16.00
  Medytacja artystyczna – trening twórczego spojrzenia
  warsztat twórczy dla dorosłych, spotkanie I
  prowadzenie: studenci Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu
 • >>więcej informacji o warsztatach

Warsztaty, przygotowane przy współpracy ze studentkami z Katedry Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu, będą okazją do przyjrzenia się obiektom muzealnym oraz ich przetworzonym cyfrowo reprodukcjom w taki sposób, żeby pobudziły nas do twórczych działań manualnych.

 • sobota, 17 lutego 2018, godz. 16.00
  Wykład Obrazy na wygnaniu? Literackie reinterpretacje dzieł malarskich
  prowadzenie: Marek Śnieciński

Marek Śnieciński – poeta, eseista, tłumacz, historyk sztuki. Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował również filologię klasyczną. W 2009 roku obronił pracę doktorską Niemiecka fotografia lat 90. XX wieku. Obrazy i idee. Jest autorem wielu tekstów poświęconych współczesnej sztuce i kulturze, publikowanych w takich pismach jak „Dyskurs”, „Kultura współczesna” czy „Format” oraz w katalogach wystaw i monografiach naukowych. Wydał sześć książek poetyckich, opublikował tomik Podróż do-słowna (Poznań 2014), jest współredaktorem (z Krzysztofem Śliwką) antologii literackiej Przewodnik po zaminowanym terenie (Wrocław 2016). Wydał również książkę eseistyczną Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii (Wrocław 1997) oraz zbiór opowiadań Andere Obsessionen (Leipzig 2008). Przekłada współczesną poezję i prozę niemiecką. Był kuratorem kilkudziesięciu wystaw w Polsce i za granicą. Od 2008 roku jest związany z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Sztuki i Filozofii.

 • czwartek, 1 lutego 2018, godz. 18.00
  Użytkownik Tadeusz napisał do Ciebie
  warsztat twórczy dla dorosłych

Proste zdania, proste słowa, codzienne sytuacje – tak Tadeusz Różewicz poprzez wiersze komunikował się ze światem. A czy my możemy porozumiewać się dzięki poezji? Czy poezja może być źródłem nowych znajomości? Znamy sposób, by udowodnić, że może być tak współczesna jak internet i dostarczać tylu wrażeń co rozmowa z nieznajomym. Podczas warsztatu pocztówka, poezja i martwa natura posłużą jako medium do stworzenia nowych więzi i zawarcia znajomości.

Warsztat prowadzony przez studentów Mediacji Sztuki (Wydział Malarstwa i Rzeźby) Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w ramach przedmiotu Przygotowanie projektów twórczych.

 • czwartek, 18 stycznia 2018, godz. 18.00
  Notes autobiograficzny
  warsztat twórczy dla dorosłych

Nie czytałem w polskiej poezji dobrego autoportretu – pisał Tadeusz Różewicz. Warsztat będzie okazją do stworzenia notatnika inspirowanego samym sobą.

Warsztat prowadzony przez studentów Mediacji Sztuki (Wydział Malarstwa i Rzeźby) Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w ramach przedmiotu Przygotowanie projektów twórczych.

 • sobota, 9 grudnia 2017, godz. 16.00
  Wykład Język iluzji
  prowadzenie: Jerzy Olek

Artysta i teoretyk sztuki Jerzy Olek stawia tezę, że należy ufać oczom, a nie dowierzać umysłowi. Swoje rozważania będzie ilustrował pracami własnymi (także filmami) oraz tych artystów, którzy iluzją zajmują się w oryginalny sposób. Pojawią się takie zagadnienia jak perspektywa i aksonometria, trompe l’oeil, anamorfoza, figury dwuznaczne czy obiekty niemożliwe, a także symulakry. Więcej informacji o wykładzie.

Jerzy Olek – artysta plastyk z tytułem profesorskim, teoretyk sztuki zajmujący się fotografią i sztuką multimedialną. Był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Gdańsku, a także Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie wykłada na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Specjalizuje się w psychofizjologii widzenia oraz nowych mediach. W latach 70. był animatorem ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej, a w latach 80. fotografii elementarnej. Pomysłodawca i kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą. Jest autorem licznych publikacji i książek, m.in. Moja droga do bezwymiaru, Umożliwianie niemożliwemu, 7 od/za/słon iluzji i Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek. W domowej galerii „ef” w Starym Gierałtowie prezentuje kolekcję miniatur autorstwa artystów z wielu krajów. Od połowy lat 80. organizuje tam warsztaty Uczestnictwo we wspólnocie. Od lat 70. członek kilku zespołów redakcyjnych, m.in. magazynów: „European Photography”, „Projekt”, „Art Life”, „Fotografia”, „Arteon”, „Rita Baum”, „Artluk” i „CoCAin”. Opublikował ponad 500 artykułów o fotografii i sztuce w polskich i zagranicznych pismach artystycznych.

 • czwartek, 7 grudnia 2017, godz. 18.00
  Książka rzeczy niepotrzebnych
  warsztat twórczy dla dorosłych

Warsztat twórczy dla dorosłych prowadzony przez studentów Mediacji Sztuki (Wydział Malarstwa i Rzeźby) Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w ramach przedmiotu Przygotowanie projektów twórczych. Więcej informacji o warsztatach.

* * * *

patron medialny cyklu: Portal O.pl