Projekt Misja: młodzież. Gra

Projekt Misja: młodzież. Gra

W 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowany jest projekt Misja: młodzież. Gra, którego celem jest przybliżenie młodzieży drogi do wolności i do pojednania polsko-niemieckiego na przykładzie życiorysu i spuścizny Władysława Bartoszewskiego.

Władysław Bartoszewski jest jednym z dwóch bohaterów wystawy Misja Polska w Muzeum Pana Tadeusza. Przekazał do Ossolineum gromadzone przez całe życie archiwalia, które obecnie znajdują się na wystawie.

Projekt Misja: młodzież. Gra przybliży młodzieży biografię Władysława Bartoszewskiego od jego pobytu w Auschwitz do przemówienia w Bundestagu. Droga do wolności i do pojednania polsko-niemieckiego zostanie przedstawiona i skomentowana w interesującej dla młodych ludzi interaktywnej formie.

Realizowany w Muzeum Pana Tadeusza projekt zakłada zaangażowanie młodzieży w działania na wystawie Misja: Polska, które będą odbywały się w formie warsztatowej. Ich efektem będzie zaprojektowanie i opracowanie gry – pomocy edukacyjnej dla polskich i niemieckich nauczycieli, przybliżającej historię stosunków polsko-niemieckich w XX wieku.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:  • premiera gry Warto! Z Bartoszewskim przez Polskę i Niemcy


>>więcej informacji o grze Warto! Z Bartoszewskim przez Polskę i Niemcy

___________________________________________

Projekt Misja. Młodzież: Gra dofinansowano ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Partner: Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Berlinie, Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego (Bartoszewski-Initiative c/o Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V.)