Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917–1924

„Braterstwo broni”

  • 11 marca 2022 (piątek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • prowadzenie: dr Adolf Juzwenko
    goście: Jan Roman Potocki, Małgorzata Grąbczewska, płk. Jérôme Mallard

 

Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917-1924

Zapraszamy na spotkanie dotyczące książki „Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917–1924” autorstwa Jana Romana Potockiego, Frédérica Guelton i Małgorzaty Grąbczewskiej, które poprowadzi Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko.

Wystawie plenerowej, którą można oglądać od 7 do 31 marca 2022 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu, towarzyszy książka „Braterstwo broni. Wsparcie wojskowe Francji dla Polski 1917–1924” autorstwa Jana Romana Potockiego, Frédérica Guelton i Małgorzaty Grąbczewskiej.

Wydana przez Jana Romana Potockiego i Muzeum Łazienki Królewskie książka jest opowieścią o Francuskiej Misji Wojskowej, która odegrała szczególną rolę podczas Bitwy Warszawskiej. Pozycja ukazuje silne związki między Polską a Francją, które pomogły uformować wojsko i walczyć o niepodległość naszego kraju. Sojusz polsko-francuski z 1921 r. przyczynił się do braterskich stosunków obu państw i pomógł w uznaniu granic odbudowującej się Polski.

Album został napisany w dwóch językach i przedstawia sylwetki szesnastu bohaterów – ośmiu Francuzów i ośmiu Polaków, m.in. Georges'a Clemenceau, Romana Dmowskiego, Ferdinanda Focha, Józefa Piłsudskiego, Louisa Faury, czy Władysława Sikorskiego.

Na trzystu dziewięćdziesięciu dwóch stronach publikacji znajduje się: sto czterdzieści archiwalnych fotografii, pięć map Polski ukazujących kształtowanie się granic państwa, a także wiele cytatów bohaterów tamtych wydarzeń – przywódców i zwykłych żołnierzy.

Wydanie dofinansowane zostało z dotacji Ministère des Armées, Fundacji Isabelle i Huberta d’Ornano d’Aide à la Pologne, Thales, CNIM oraz przy wsparciu Ambasady Republiki Francuskiej w Polsce i Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

 


Transmisja spotkania