Przykłady książki artystycznej
w zbiorach Biblioteki Ossolineum

  • 15 października 2020 (czwartek)
    godz. 17.00
  • Sala Konferencyjna Ossolineum
    pl. Nankiera 17
  • wstęp wolny
W ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” Ossolineum zaprasza na wykład Joanna Grześkowiak-Stepowicz (Dział Informacji Naukowej) pt. „Przykłady książki artystycznej w zbiorach Biblioteki Ossolineum”.

Celem wykładu jest przyjrzenie się mało znanym, niezwykle ciekawym przykładom książek artystycznych, jakie znajdują się w zbiorach Ossolineum. Termin „książka artystyczna” należy rozumieć dwojako: po pierwsze, jako wydawnictwo o charakterze bibliofilskim, nisko nakładowe, charakteryzujące się kunsztowną formą typograficzną czy introligatorską, często wychodzące spod pras specjalistycznych oficyn wydawniczych; po drugie, jako dzieło inspirowane książką, które z założenia nie jest przedmiotem użytkowym, ale tworem niepowtarzalnym, dziełem sztuki.

W Ossolineum znaleźć można książki należące do obydwu wspomnianych kategorii. Są to publikacje wydane nakładem Jana Kuglina, Samuela Tyszkiewicza, prace Franciszki i Stefana Themersonów, Andrzeja Bartczaka, Macieja Buszewicza czy dzieła z serii „liberatura” wydawanej przez Korporację Ha!art. Książki artystyczne nie stanowią w Ossolineum wyodrębnionej kolekcji, ale rozproszone są w różnych zbiorach, dlatego warto dokładniej zbadać ten temat.

Szczegóły na: www.ossolineum.pl

Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.