„Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4

  • styczeń–maj 2020

„Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4 to projekt filmowy, którego celem jest pokazanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatelskiego oporu w krajach grupy wyszehradzkiej. Ręce do góry! to tytuł filmu Jerzego Skolimowskiego z 1967 roku, w którym reżyser dokonuje rozliczenia pokolenia trzydziestolatków dorastających w okresie stalinizmu. Odważna, nowofalowa forma, bezkompromisowy przekaz i historia (przez czternaście lat film był zakazany przez cenzurę) czynią z obrazu Skolimowskiego drogowskaz, którym kierujemy się, dobierając repertuar filmowy.

Na czas przeglądu zaplanowanych zostało dwadzieścia projekcji filmowych, podzielonych na cztery bloki tematyczne:

  • bunt młodzieży w filmie,
  • kino oniryczne i poetyckie,
  • satyra w filmie,
  • kino kobiet.

Repertuar obejmować będzie kino okresu Czechosłowackiej Nowej Fali, Polskiej Szkoły Filmowej i złotej ery kina węgierskiego (lata 60., 70. i 80. XX w.) oraz produkcje współczesne. Chcemy zwrócić uwagę na to, że formalne i fabularne środki filmowego wyrazu w filmach krajów byłego bloku wschodniego, które przeszły transformację ustrojową, były narzędziem nie tylko estetycznym, lecz również politycznym.

W ramach programu towarzyszącego odbędzie się jedna debata oraz zrealizowane zostaną trzy filmy z udziałem twórców i teoretyków filmowych, wśród których znajdą się eksperci z krajów wyszehradzkich. Ponadto odbędą się cztery wydarzenia artystyczne, w ramach których artyści z krajów z V4 stworzą projekty nawiązujące do kultury audiowizualnej i pojęcia buntu.


O blokach tematycznych

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund