Premiera projektu

„Robak”– planszowa gra edukacyjna

 • 27 lutego 2024 (wtorek),
  godzina 12.00
  14.30
 • dziedziniec w Muzeum Pana Tadeusza
  Kamienica Pod Złotym Słońcem
  Rynek 6, 50–106 Wrocław
 • na szkolenie obowiązują zapisy:
  bibliotekadbp@gmail.com
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu inaugurującym realizację projektu: „Robak” – kampania edukacyjna w oparciu o grę planszową i internetową platformę wiedzy w 190. rocznicę wydania „Pana Tadeusza”. Szkolenie poprzedzi konferencja prasowa, podczas której przybliżymy kulisy powstawania gry. 

Na projekt „Robak” składają się kooperacyjna gra planszowa dla 2–4 graczy na podstawie poematu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, połączona z grą internetowa platforma wiedzy na temat poematu, cykl szkoleń dla nauczycieli i bibliotekarzy oraz cykl turniejów gry „Robak” dla młodzieży.

Gra pozwala we własny sposób rozegrać tajną misję księdza Robaka. Grający będą konstruować subtelne intrygi, by doprowadzić do zgody między kłótliwymi mieszkańcami Soplicowa i w ten sposób urzeczywistnić trzy zamiary Bernardyna: przygotowanie powstania na Litwie przed przybyciem wojsk Napoleona, pojednanie zwaśnionych rodzin Sopliców i Horeszków oraz zabezpieczenie przyszłości pana Tadeusza i doprowadzenie do jego ślubu z Zosią.

Na platformie znajdują się atrakcyjnie podane i dostępne „za jednym kliknięciem” informacje na temat postaci występujących w utworze, wiadomości historyczno-literackie, materiały, które umożliwiają krytyczną analizę utworu, a także dostępne do pobrania scenariusze interesujących lekcji.

O szkoleniu


Dla kogo

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników szkół, bibliotek, domów kultury i innych instytucji, które wśród swoich odbiorców mają młodzież w wieku 14–18 lat, 7–8 klasy szkół podstawowych i 1–2 klasy szkół średnich.

Współorganizatorem szkolenia jest Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 


Cele szkolenia

 • wzbudzenie zainteresowania utworem literackim wśród młodych ludzi
 • dostarczenie nauczycielom nowego narzędzia edukacyjnego
 • trwałe wprowadzenie projektowych rozwiązań do szkół (zwłaszcza dostępnej bez ograniczeń platformy wiedzy)
 • uczestnictwo młodzieży w cyklu turniejów gry „Robak”

Zgłoszenia

 • udział w szkoleniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy
 • zgłoszenia mailowe pod adresem:
  bibliotekadbp@gmail.com
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Inauguracja projektu
i konferencja prasowa

27 lutego 2024

12.00 | spotkanie inauguracyjne na dziedzińcu Muzeum Pana Tadeusza połączone z konferencją prasową

W spotkaniu wezmą udział:

 • Magdalena Musiał – Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Pana Tadeusza
 • Małgorzata Orzeł – Kierownik Działu Historii i Interpretacji „Pana Tadeusza”, konsultantka merytoryczna grafik do gry
 • dr hab. Paweł Bukowiec, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – twórca tekstów na platformę wiedzy
 • Biserka Čejović – autorka scenariuszy lekcji, zamieszczonych na platformie wiedzy
 • Iwona Haberny – odpowiedzialna za realizację projektu
 • dr hab. Tomasz Majkowski, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego – współautor koncepcji i mechaniki gry „Robak”
 • dr Katarzyna Uczkiewicz – rzeczniczka prasowa Ossolineum

13.00–14.30 | szkolenie

 • uczestnicy szkolenia powinni przeprowadzić ćwierćfinał turnieju gry w szkole/bibliotece/domu kultury, z którymi współpracują (do 15 maja 2024)
 • półfinały turnieju gry zostaną przeprowadzone przez Biblioteki – Partnerów projektu (do 29 maja 2024)
 • następnie zostanie wybranych ośmiu finalistów, który wezmą udział w turnieju finałowym

Ogólnopolski turniej finałowy odbędzie się 11 czerwca 2024 w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Zaproszonym finalistom i ich opiekunom organizator zapewnia pokrycie kosztów podróży i nocleg.


Twórcy gry

W stworzenie gry i platformy wiedzy zaangażowali się merytorycznie: dr hab. Paweł Bukowiec prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (autor tekstów na platformę wiedzy) i dr hab. Tomasz Majkowski prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (opieka merytoryczna i groznawcza). Od strony metodycznej nadzór nad projektem sprawowała Biserka Cejović, która jest także autorką udostępnionych scenariuszy lekcji. Mechanikę gry opracował Wojciech Rzadek. Autorką ilustracji jest Anna Pałosz, której opracowanie graficzne gry karcianej „Świteź” (stworzonej przez ten sam zespół) zdobyło prestiżową nagrodę „Projekt Roku 2022”, przyznawaną przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Ilustracje do gry „Robak” pod względem zgodności z opisami poematu konsultowała merytorycznie Małgorzata Orzeł z Muzeum Pana Tadeusza.

 


Kontakt dla prasy

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prasowej prosimy o kontakt:
+ 48 570 948 333

 

Przedsięwzięcie odbywa się we współpracy z Muzeum Pana Tadeusza Oddziałem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, pod patronatem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt realizowany jest w ramach programu Promocji Czytelnictwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Agencję Promocyjną OKO.


Patroni medialni

„Robak”– planszowa gra edukacyjna

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza