w ramach projektu Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4

Rozmowa#1
Borbála Soós & Post Brothers

  • 10 listopada 2020 (wtorek), godz. 18.00
  • Transmisja online na Facebooku Muzeum Pana Tadeusza w dwóch językach: polskim i angielskim.
Zapraszamy na prezentację przygotowaną przez Borbálę Soós, która rozmawiać będzie z Post Brothers. Jest to pierwsze wydarzenie w ramach cyklu Rozmowy z Post Brothers.
Cykl odbywa się w ramach programu „Ręce do góry!” Bunt w kinie V4 i jest serią dyskusji publicznych poświęconych prekaryjnym uwarunkowaniom społecznym, ekologicznym i politycznym dzisiejszej wspólnoty oraz działań w polu kultury.
a coppice as a model for resilience; print by István Orosz
a coppice as a model for resilience; print by István Orosz

Gościem pierwszego spotkania będzie Borbála Soós, mieszkająca w Londynie, węgierska kuratorka i badaczka w dziedzinie sztuki i ekologii. W swoich działaniach Soós podejmuje, rozszczelnia i wzbogaca refleksję o środowisku naturalnym oraz związanych z nim wyzwaniach społecznych i politycznych.

Podczas spotkania Soós opowie o swoich najnowszych badaniach nad praktykami przywracania środowiska do stanu naturalnego. Tego rodzaju działania ekologiczne mają na celu odwrócenie spowodowanych przez człowieka zmian w przyrodzie poprzez przywracanie bogatych i złożonych systemów budowanych przez liczne gatunki. Praktykę tę rozumieć można także w szerszym sensie społecznym, politycznym i aktywistycznym. Daje ona szansę na odzyskanie głosów usuniętych z debaty oraz włączanie podmiotów wykluczanych i opresjonowanych, rdzennych i endemicznych, ludzkich i nieludzkich. Miejsce, w którym „istnieje to, co dzikie” reprezentuje to, co antyhegemoniczne. Nieporządek i nieposłuszeństwo zaburzają w nim uładzone narracje. Powstawać mogą nowe rodzaje struktur.

W rozmowie z Post Brothers Soós opowie o tej praktyce w szerszym kontekście swoich interdyscyplinarnych działań w polu biopolityki, rzeczy wspólnych, dynamiki systemów, aktywizmu klimatycznego i teorii queer. Ukaże dzikość jako sferę, gdzie radykalne praktyki wolnościowe i wynalazcze mogą dostarczać odpowiedzi na ekologiczne, społeczne i polityczne wyzwania związane z kryzysem klimatycznym.

Współpraca kuratorska: Ewa Tatar


Borbála Soós

Urodzona w roku 1984 w Budapeszcie. Jest kuratorką oraz aktywną działaczką, uczestniczką i organizatorką badań w dziedzinie sztuki i ekologii. Uzyskała dyplom magistra studiów Curating Contemporary Art na Royal College of Art w Londynie (2012), a także studiów filmoznawczych i historii sztuki na Uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie (2009). W latach 2012–2019 była dyrektorką/kuratorką galerii sztuki współczesnej Tenderpixel w centrum Londynu. Była kuratorką projektów realizowanych we współpracy z m.in. OFF-Biennale, Budapeszt; Domem Sztuki Współczesnej Trafó, Budapeszt; ICA, Londyn; Camden Arts Centre, Londyn; tranzit, Bratysława; Rupert, Wilno; oraz Nogueras Blanchard, Madryt. Regularnie wykłada, prowadzi warsztaty i zajęcia na uniwersytetach, m.in. Goldsmiths College, Royal College of Art, Central Saint Martins. We współpracy z Artquest jest prowadzącą Peer Forum w Horniman Museum and Gardens, a także pełni funkcję Research Associate w CCA Derry~Londonderry w Irlandii Północnej.


Post Brothers

Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post (ur. 1984, Los Angeles), entuzjasta, pisarz i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. Post ukończył artystyczne studia licencjackie w Emily Carr Institute of Art and Design w Vancouver, Kanada (2006) i uzyskał dyplom magistra Curatorial Practices w California College of Arts in San Francisco, Kalifornia (2009). W latach 2016–2019, Post Brothers był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurował także wystawy i projekty na całym świecie. Jego eseje i teksty publikowane były w wielu pismach i magazynach oraz niezliczonych katalogach wystaw i publikacjach poświęconych artystkom i artystom. Post Brothers uczestniczy także regularnie w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe i performatywne. Wykłada i prowadzi seminaria w całej Europie. Mieszka w Kolonii Koplany, niewielkiej wsi we Wschodniej Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund