W RAMACH PROJEKTU RĘCE DO GÓRY! BUNT W KINIE KRAJÓW V4

Rozmowa #2
Laura Amann & Post Brothers

  • 17 listopada 2020 (wtorek), godz. 18.00
  • Transmisja online na Facebooku Muzeum Pana Tadeusza w dwóch językach: polskim i angielskim.
Zapraszamy na spotkanie z Laurą Amann, które odbędzie się we wtorek 17 listopada o godzinie 18.00. Jest to drugie wydarzenie z cyklu rozmów prowadzonych przez Post Brothers.
photo: KISS: Thomas Geiger, Festival of Minimal Actions: Jiří Kovanda, Kissing through glass, Foto: Kunsthalle Wien, 2020
Ida Szigethy, “Equation with two bathtubs”, 1971, Courtesy Lucie Drdova Gallery, Prague Photographers: Ondřej Polák

Gościem drugiego spotkania będzie Laura Amann, kuratorka, architektka i autorka tekstów mieszkająca i pracująca w Wiedniu. Tematem są zmieniające się uwarunkowania przestrzeni publicznej i prywatnej – a mówiąc prościej, kwestie tego, jak i gdzie odnaleźć możemy społeczną i kulturową bliskość – w czasie, gdy pandemia, obostrzenia w ruchu granicznym, nierówności, migracje, niesprawiedliwość oraz niepewność gospodarcza i ekologiczna wymagają nowych sposobów wspólnego bycia i myślenia.

W ramach swoich najnowszych wystaw Amann przyglądała się radości, intymności, pożądaniu, zmysłowości i trosce jako czemuś, co otwiera przestrzeń nieposłuszeństwa i daje możliwość przetrwania. Amann pracuje często na przecięciu sztuki i architektury, pośrednicząc między różnymi publicznościami, współpracownikami i kontekstami oraz aranżując wymianę między tzw. peryferiami i centrami.

Prowadzona przez Post Brothers rozmowa dotyczyć będzie różnej skali instytucji, z którymi pracuje Amann, jak również etycznych i praktycznych wymiarów działania i organizacji oraz realizacji samych projektów. Opowie ona także o swojej bieżącej pracy, w której podejmuje temat porażek i przemian dzisiejszej architektury, sytuując się w niełatwych kontekstach społecznych, politycznych i czasowych.

Współpraca kuratorska: Ewa Tatar


Laura Amann

Urodzona w roku 1986 w Wiedniu. Jest kuratorką i architektką mieszkającą w Wiedniu. Członkini zespołu kuratorskiego Kunsthalle Wien, wykładowczyni na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, doradczyni i badaczka współpracująca przy wielu projektach architektonicznych. We współpracy z Jenem Kratochvilem prowadzi przestrzeń projektów i platformę kuratorską Significant Other, działającą w polu sztuki i architektury oraz nawiązującą kontakty międzyinstytucjonalne, zwłaszcza między Wiedniem i Pragą. Współredaktorka projektu “Architectural Notes”, którego istotą jest przegląd dzisiejszego świata i związanych z nim, niekorzystnych dla zdrowia zjawisk występujących w środowisku zabudowanym. W swojej praktyce Amann wykorzystuje projektowanie, kuratorstwo i pisanie jako narzędzia badania polityki intymności, struktur wsparcia oraz ich relacji i przejawów w przestrzeni, starając się dociec „jak być smutną ekofeministką nie irytując przy tym innych”.


Post Brothers

Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post (ur. 1984, Los Angeles), entuzjasta, pisarz i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. Post ukończył artystyczne studia licencjackie w Emily Carr Institute of Art and Design w Vancouver, Kanada (2006) i uzyskał dyplom magistra Curatorial Practices w California College of Arts in San Francisco, Kalifornia (2009). W latach 2016–2019, Post Brothers był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurował także wystawy i projekty na całym świecie. Jego eseje i teksty publikowane były w wielu pismach i magazynach oraz niezliczonych katalogach wystaw i publikacjach poświęconych artystkom i artystom. Post Brothers uczestniczy także regularnie w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe i performatywne. Wykłada i prowadzi seminaria w całej Europie. Mieszka w Kolonii Koplany, niewielkiej wsi we Wschodniej Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund