W RAMACH PROJEKTU RĘCE DO GÓRY! BUNT W KINIE KRAJÓW V4

Rozmowa #3
Sebastian Cichocki & Post Brothers

  • 24 listopada 2020 (wtorek), godz. 18.00
  • Transmisja online na Facebooku Muzeum Pana Tadeusza w dwóch językach: polskim i angielskim.
Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na spotkanie z Sebastianem Cichockim, które odbędzie się we wtorek 24 listopada o godzinie 18:00. Jest to trzecie wydarzenie z cyklu rozmów prowadzonych przez Post Brothers. W ramach programu „Ręce do góry!” Bunt w kinie V4 Muzeum Pana Tadeusza prezentuje cykl dyskusji publicznych poświęconych prekaryjnym uwarunkowaniom społecznym, ekologicznym i politycznym dzisiejszej wspólnoty oraz działań w polu kultury.
Bródno Biennale, fot. Tomasz Kaczor, 2018, archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Gościem trzeciego spotkania będzie Sebastian Cichocki, główny kurator i kierownik działu badań Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Opowie o zmieniających się rolach i obowiązkach artystów i instytucji w dobie kryzysu ekologicznego i społeczno-politycznego.

Nawiązując do swoich nieustających badań nad „praktykami postartystycznymi” Sebastian Cichocki mówić będzie o działaniach prowadzonych w skali 1:1 w życiu codziennym, wykorzystywaniu narzędzi artystycznych w innych sferach w odpowiedzi na palące potrzeby i fundamentalne problemy. W swoich najnowszych tekstach i wystawach czerpie on z historycznych strategii i uwarunkowań artystycznych kontekstualizując za ich pomocą teraźniejszość oraz sprawdza, jak instytucje odpowiadać mogą na stojące przed nami, lokalne i globalne wyzwania.

Prowadzona przez Post Brothers rozmowa dotyczyć będzie także tego, jak pandemia i coraz bardziej niestabilny klimat polityczny wpływają na ludzi pracujących w sektorze sztuki, instytucje i sferę publiczną. Tematem dyskusji staną się także nowe formy wyrażania niezgody i solidarności, które rozwijają się obecnie w różnej skali i w rozmaitych miejscach świata.

Współpraca kuratorska: Ewa Tatar


Sebastian Cichocki

Urodzony w roku 1975 w Gliwicach. Jest głównym kuratorem i kierownikiem działu badań Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kurator Parku Rzeźby na Bródnie – długofalowego programu publicznych projektów artystycznych, zainicjowanego w 2009 roku. Cichocki realizuje liczne projekty i publikuje teksty w Polsce i za granicą. Wybrane wystawy kuratorowane i współ-kuratorowane przez Cichockiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany” (2020), „Nigdy więcej. Sztuka przeciwko wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku” (2019), „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej” (2016), „Zofia Rydet. Zapis 1978–1990” (2015). Jego inne niedawne projekty to m.in. „Opór formy. Nie-wystawa” w Teatrze Powszechnym w Warszawie (2017) oraz „Rainbow in the Dark. On the Joy and Torment of Faith” w SALT w Stambule i Malmö Konstmuseum (2015). Cichocki był także kuratorem wystaw w Pawilonie Polskim na 52. i 54. Biennale Sztuki w Wenecji (Monika Sosnowska, 2007; Yael Bartana, 2011). Przygotowywał wystawy w formie noweli, słuchowiska radiowego, libretta operowego, ogrodu, anty-wytwórczego programu rezydencyjnego oraz wykładu performatywnego.


Post Brothers

Post Brothers to krytyczne przedsięwzięcie, do którego należy Matthew Post (ur. 1984, Los Angeles), entuzjasta, pisarz i kurator często angażujący się w projekty i współprace artystyczne, bądź też zajmujący się drugorzędnymi informacjami dotyczącymi działań w kulturze. Post ukończył artystyczne studia licencjackie w Emily Carr Institute of Art and Design w Vancouver, Kanada (2006) i uzyskał dyplom magistra Curatorial Practices w California College of Arts in San Francisco, Kalifornia (2009). W latach 2016–2019, Post Brothers był kuratorem Kunstverein München w Monachium. Kurował także wystawy i projekty na całym świecie. Jego eseje i teksty publikowane były w wielu pismach i magazynach oraz niezliczonych katalogach wystaw i publikacjach poświęconych artystkom i artystom. Post Brothers uczestniczy także regularnie w wystawach, na których prezentuje projekty tekstowe i performatywne. Wykłada i prowadzi seminaria w całej Europie. Mieszka w Kolonii Koplany, niewielkiej wsi we Wschodniej Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Logotyp Visegrad Fund