Rzecz o obyczajach szlacheckich

Rzecz o obyczajach szlacheckich
spotkanie z Filipem Wolańskim i tomaszem ciesielskim

  • 4 kwietnia 2019 (czwartek) godz. 16.00
  • współorganizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl, (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na organizowane we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego spotkanie dotyczące szlacheckiej obyczajowości.

Jędrzej Kitowicz, konfederat barski a później ksiądz, ale też pisarz, pamiętnikarz i korespondent polityczny dzięki, któremu wiemy, jak można było na uczcie uniknąć picia wina, kto kogo oblewał wodą w poniedziałek wielkanocny i jak to „lada poseł ciemny jak noc” zerwał sejm.

Spotkanie wokół źródeł zebranych w tomie Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 17711776*, połączone z popularyzatorskim wykładem Tomasza Ciesielskiego i Filipa Wolańskiego pt. Rzecz o obyczajach szlacheckich oraz z możliwością spojrzenia na Polskę szlachecką na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza.

gość:
dr hab. Filip Wolański prof. UWr  historyk specjalizujący się w badaniach kultury społeczeństwa staropolskiego oraz historii Europy w epoce wczesnonowżytnej. Autor licznych książek m.in. poświęconych staropolskiej komunikacji społecznej w świetle kaznodziejstwa oraz postrzeganiu przestrzeni geograficznej. Zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr hab. Tomasz Ciesielski prof. UO  historyk specjalizujący się w historii wojskowości doby staropolskiej, historii nowożytnej Polski i powszechnej XVI-XVIII wieku; nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

prowadząca:
dr Monika Bronowicka – historyk i edukatorka muzealna w Muzeum Pana Tadeusza, przewodniczka miejska i blogerka. W Muzeum pana Tadeusza zajmuje się edukacją na wystawie Misja: Polska.

*Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771 – 1776, oprac. T. Ciesielski, S. Górzyński, F. Wolański, Warszawa 2017.