spotkanie w ramach czternastej edycji Festiwalu Nowe Epifanie

„Słowiańska duchowość. Źródła i manowce”

  • 28 marca 2023 (wtorek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  •  transmisja online

„Słowiańska duchowość. Źródła i manowce” – spotkanie w ramach czternastej edycji Festiwalu Nowe Epifanie

W tym roku, ze względu na przygotowywaną w Muzeum Pana Tadeusza wystawę „Dziady. Przejście”, chcemy poruszyć wątki związane z wiarą naszych przodków, sięgając zarówno do dziedzictwa średniowiecznego, jak i przedchrześcijańskiego. Rozmowa dotyczyć będzie wątków obecnych u Mickiewicza, ale też w zwyczajach, które przejęto w Kościele w Polsce, być może wywodzących się z obrzędów Słowian. Będzie to rozmowa o pogrzebie i potrzebie kontaktu z przodkami, o współczesnych poszukiwaniach duchowości, sięganiu po mity słowiańskie (i sztuczne tworzenie tych mitów), a także o sięganiu do innych źródeł duchowości oraz rytuałach (również tych wywodzących się ze średniowiecza).


Prowadzenie

Marcin Szyjka – historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Muzeum w Dzierżoniowie, redaktor „Rocznika Dzierżoniowskiego” w latach 2013–2015. Aktualnie pracownik Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, gdzie zajmuje się zbiorami Tadeusza Różewicza, prowadzi spotkania z autorami książek i jest współautorem krótkich filmów przybliżających sylwetkę Tadeusza Różewicza.


Goście

O. Marek Miławicki – OP, dominikanin, teolog i historyk, wicedyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, zajmuje się nowożytną i współczesną historią Zakonu Dominikańskiego, mieszka we Wrocławiu. Pracuje nad historią gospodarczą polskich dominikanów w okresie międzywojennym.

prof. Dariusz Sikorski historyk mediewista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii. Obszarem jego zainteresowań badawczych jest historia powszechna wczesnego średniowiecza (krąg iryjsko-anglosaski, okres karoliński i Niemcy za dynastii Ludolfingów), dzieje Polski wczesnośredniowiecznej do XII wieku, a także historia historiografii, metodologia historii oraz  archeologia wczesnego średniowiecza.