Spacer śladami opozycyjnego Wrocławia

  • 22 października 2022 (sobota), godz. 12.00
  • spacer rozpoczyna się od spotkania w księgarnio-kawiarni Popiół i Diament (Rynek 6, Wrocław)
  • wstęp bezpłatny
  • liczba miejsc ograniczona

Spacer „Śladami opozycyjnego Wrocławia” z prof. Bożeną Szaynok


O spotkaniu

Wrocław zajmował wyjątkowe miejsce na mapie protestów wobec władzy PPR i PZPR. W mieście działało wiele różnych organizacji, a podejmowane przez nie inicjatywy tworzyły nową jakość w historii opozycji demokratycznej w Polsce.

Dwugodzinny spacer z prof. Bożeną Szaynok rozpocznie przypomnienie historii opozycji w powojennej Polsce i jej przeobrażeń (od walk partyzanckich do happeningów „Pomarańczowej Alternatywy”). W tej opowieści znajdzie się Wrocław walczący o wolność. Przypomniane zostaną miejsca związane z powojennym podziemiem niepodległościowym (np. kwatera ofiar na Cmentarzu Osobowickim), polskimi miesiącami (np. marzec 1968 roku). Dodatkową uwagę poświęcimy opozycji demokratycznej z lat 70., czyli osobom tworzącym wrocławski Studencki Komitet Solidarności. Podczas spaceru poznamy również historię strajków i wydarzeń z sierpnia 1980 roku oraz opowiemy o „karnawale Solidarności”.

Kolejny rozdział spaceru poświęcimy okresowi stanu wojennego. Poznamy zróżnicowaną mapę opozycyjnego Wrocławia, historię największych manifestacji, ale także indywidualnych protestów i pomocy udzielanej przez mieszkańców miasta represjonowanym. Przypomnimy tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za swoje zaangażowanie.

We Wrocławiu organizowano nie tylko akcje sprzeciwu wobec władzy w Polsce. Jesienią 1956 roku wrocławianie wspierali walczących Węgrów, w latach 80. w czasie ulicznych sit-in upominano się o uwolnienie czeskich opozycjonistów, a w czerwcu 1989 roku wyrażano solidarność z protestującymi w Chinach. W miejskiej przestrzeni znajdują się miejsca opowiadające o tych wydarzeniach.


Prowadząca

Bozena_Szaynok

Bożena Szaynok – prof. dr hab. historyk, specjalizująca się w historii najnowszej, historii stosunków polsko-izraelskich, historii Żydów w Polsce po 1945 roku, historii Polski i powszechnej XX wieku; związana z Uniwersytetem Wrocławskim. W czasie swojej pracy naukowej prowadziła gościnnie wykłady m.in.: Holocaust Memorial Museum, Yale University, Columbia University, Central Connecticut State University, Hebrew University w Jerozolimie.

Do jej najważniejszych publikacji należą: „Pogrom Żydów w Kielcach. 4. VII 1946 r. Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945–1950”, „Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968”, „Duszpasterz. Rozmowy z Ojcem Ludwikiem Wiśniewskim”. Z rozmów przeprowadzonych przez Bożenę Szaynok, która należała do duszpasterstwa we Wrocławiu, wyłania się portret niezwykłego człowieka – autorytetu, który potrafił kształtować młodych duchowo i intelektualnie. Bożena Szaynok w czasie stanu wojennego w Polsce angażowała się w działalność opozycyjną została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.

Spacer, który poprowadzi 22 października 2022 po Wrocławiu, będzie okazją do poznania miejsc ważnych i symbolicznych dla wrocławskiej opozycji, działających w „Solidarności” robotników, studentów, Duszpasterstwa Akademickiego a także „Pomarańczowej Alternatywy” – heppeningowego ruchu, który miał swoje korzenie we Wrocławiu.


MKiDN_czarne logotyp 2022

Zadanie „Popiół i Diament – książka z historią w tle” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.