• 20 maja 2022 (piątek), godz. 18.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Spotkanie pt. „blisko z daleka”. O korespondencji Karpowiczów, Miłobędzkiej i Falkiewicza, w ramach programu wydarzeń I Festiwalu im. Jacka Łukasiewicza

Wydawnictwo Ossolineum, Pracownia Współczesnych Form Krytycznych i Muzeum Pana Tadeusza zapraszają na spotkanie wokół tomu korespondencji Tymoteusza i Marii Karpowiczów z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem pt. „blisko z daleka. listy 1970–2003”.

Korespondencja Marii i Tymoteusza Karpowiczów z Andrzejem Falkiewiczem i Krystyną Miłobędzką jest świadectwem trwającej ponad trzydzieści lat przyjaźni. Rozmowa twórców, których łączyły lektury, wrażliwość estetyczna oraz codzienne troski, daje wgląd w prywatną i literacką relację pomiędzy jej uczestnikami, a także obrazuje późnonowoczesną rzeczywistość po obu stronach Atlantyku.

„Więc będziemy musieli zdać się na korespondencję. Otwartą. Antyliteracką” – pisał Karpowicz. Listy te – pełne emocji, zaskakująco szczere, anty- i arcyliterackie zarazem – odsłaniają warsztat pisarski jednych z najciekawszych twórców polskich XX wieku oraz ukazują ewolucję ich poglądów na literaturę, sztukę i filozofię.
O książce rozmawiać będą: Jarosław Borowiec (autor opracowania), Joanna Orska (autorka posłowia) i Jan Stolarczyk. Spotkanie poprowadzi Paweł Szroniak.

Goście

Jarosław Borowiec historyk literatury, redaktor, edytor. Zajmuje się opracowywaniem archiwów literackich (m.in. Erny Rosenstein, Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza). Redaktor naczelny Wydawnictwa Wolno. Współpracował m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”, miesięcznikiem „W drodze” oraz „Dwutygodnikiem”.

Joanna Orska– literaturoznawczyni zajmująca się problemami awangardy i neoawangardy. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z krytyką literacką i z nowymi metodologiami badań literackich. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kierowniczka Pracowni Współczesnych Form Krytycznych.

Jan Stolarczyk – redaktor, edytor i recenzent literacki. W latach 1987–2007 redaktor naczelny Wydawnictwa Dolnośląskiego. Był kuratorem spuścizny pisarskiej Tymoteusza Karpowicza, a także sekretarzem Tadeusza Różewicza i edytorem jego twórczości.


Prowadzenie

Paweł Szroniak– kurator i literaturoznawca, redaktor w Wydawnictwie Ossolineum. Zajmuje się historią ruchów awangardowych, tendencjami konceptualnymi w sztuce oraz praktykami literackimi późnego modernizmu.


 

Maria Karpowicz

Maria Karpowicz (1935–2004) – polonistka, bibliotekarka, autorka książki „Odmowa wykonania. Pułkownik Harcaj i demobilizacja PSZ. Relacje – dokumenty – wspomnienia” (2010). Była cenioną pedagożką: uczyła języka polskiego we wrocławskich szkołach podstawowych, a także języka angielskiego w Technikum Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach siedemdziesiątych wraz z mężem Tymoteuszem przeniosła się do Oak Park koło Chicago, gdzie ukończyła studia bibliotekoznawcze i w latach 1986–1993 pracowała w Bibliotece Muzeum Polskiego w Ameryce. Tymoteusz Karpowicz zwracał się do niej imieniem Maryla.


Tymoteusz Karpowicz

Tymoteusz Karpowicz (1921–2005) – poeta, dramaturg, historyk i teoretyk literatury, tłumacz; czołowy twórca polskiej poezji lingwistycznej. Badacz poezji Bolesława Leśmiana. Urodził się we wsi Zielona pod Wilnem. Po wojnie zamieszkał w Szczecinie, potem we Wrocławiu. Zadebiutował w 1948 roku, ale przez następną dekadę nie publikował w proteście przeciwko realizmowi socjalistycznemu w sztuce. Po 1956 roku ukazały się kolejno tomy: „Gorzkie źródła” (1957), „Kamienna muzyka” (1958), „Znaki równania” (1960), „W imię znaczenia” (1962), „Trudny las” (1964) oraz „Odwrócone światło” (1972). Był redaktorem „Nowych Sygnałów” i miesięcznika „Odra”, współpracował z warszawską „Poezją”. Od 1973 roku w Stanach Zjednoczonych. W roku 1978 został profesorem na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Ostatni tom jego poezji, „Słoje zadrzewne”, ukazał się w 1999 roku i przyniósł mu nagrodę miesięcznika „Odra” oraz nominację do nagrody Nike. Karpowicz zmarł w 2005 roku w Chicago. Jest pochowany z żoną Marią na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.


Andrzej Falkiewicz, fot. Elżbieta Lempp

Andrzej Falkiewicz (1929–2010) – eseista, filozof, krytyk literacki i teatralny. Od 1964 roku pełnił funkcję kierownika literackiego m.in. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie oraz w Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego i w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Debiutował w 1958 roku w „Dialogu” szkicem O teatrze Sartre’a. Był autorem pierwszej w Polsce książki o Witoldzie Gombrowiczu („Polski Kosmos. 10 esejów przy Gombrowiczu”, 1981). Laureat m.in. Nagrody Miasta Wrocławia (1981), Nagrody Fundacji Kultury (1995) i Literackiej Nagrody Czterech Kolumn (1999). Zmarł 22 lipca 2010 w Puszczykowie pod Poznaniem.


Krystyna Miłobędzka, fot. Elzbieta Lempp, Wrocław 2007

Krystyna Miłobędzka (ur. 1932) – poetka, autorka dramatów i sztuk teatralnych dla dzieci. Debiutowała w roku 1960 cyklem lirycznym „Anaglify”. Jej najważniejsze tomy to: „Pokrewne” (1970), „Dom, pokarmy” (1975), „Wykaz treści” (1984), „Pamiętam (zapisy stanu wojennego)” (1992), „Imiesłowy” (2000), „Po krzyku” (2004), „gubione” (2008). W 1983 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy Teatr Jana Dormana (1990). Laureatka wielu nagród poetyckich, m.in.: Nagrody im. Barbary Sadowskiej (1992), Nagrody Ministra Kultury (2001), Nagrody Literackiej Czterech Kolumn (2003), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2013) oraz Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza (2020). Krystyna Miłobędzka uznawana jest za jedną z najważniejszych poetek polskich XX wieku. Mieszka w Puszczykowie.


I Festiwal im. Jacka Łukasiewicza

I Festiwal im. Jacka Łukasiewicza

„Krytyka związana jest ściśle z aktualnością, musi się sprawdzić w krótkim czasie, by móc marzyć o swej racji w dłuższym trwaniu”

Jacek Łukasiewicz, „Rytm czyli powinność”

Festiwal im. Jacka Łukasiewicza to nowa formuła spotkań poświęconych krytyce literatury. W ujęciu, z jakim chcielibyśmy kojarzyć wrocławską krytykę, wiąże się ona z pasją czytania i dyskutowania o książkach - ale i z odpowiedzialnością wobec tego, co aktualne. Wydarzeniom festiwalowym towarzyszyć będzie prezentacja nowego programu wrocławskiej specjalności krytycznoliterackiej.

*materiały Organizatora