• 23 marca 2022 (środa), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • transmisja online
  • prowadzenie: Rafał Wolski
    dr Wiktoria Malicka
    gość: dr Wojciech Biliński

 


Książka „Stosunki dyplomatyczne Polski z Francją do 1989 roku”

Zapraszamy na spotkanie wokół książki „Stosunki dyplomatyczne Polski z Francją do 1989 roku”. Dyskusję poprowadzi Rafał Wolski, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a gościem będzie Wojciech Biliński, autor publikacji.

Książka ukazuje stosunki między Polską a Francją na przestrzeni wieków.

Dwujęzyczna pozycja przedstawia nie tylko stosunki polityczne i dyplomatyczne, ale zwraca również uwagę na powstałe wtedy kontakty międzyludzkie. Autor kieruje swoją książkę głównie do czytelnika francuskiego.

Spotkanie odbędzie się w ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie pt. „Francuska misja wojskowa w Polsce. Pamiątki i fotografie ze zbiorów Ossolineum”, prezentowanej w sali Biblioteka Muzeum Pana Tadeusza do 3 kwietnia 2022.

*Autorem zdjęcia książki jest Jacek Szczęsny Kotela

 


Transmisja spotkania


Od autora

„Okazją do prezentacji tej książki jest przypadający w 2021 roku jubileusz 100. rocznicy
podpisania w Paryżu układu politycznego oraz konwencji wojskowej między Polską i Francją. Sześćset lat temu zaś, w 1421 roku, pierwszy oficjalny poseł króla Francji Karola VI Gilbert de Lannoy przybył do króla Polski Władysława Jagiełły. Fakt ten można uznać za potwierdzoną źródłowo datę inauguracji historycznych kontaktów dyplomatycznych między Polską i Francją na szczeblu władców.

Niniejsza publikacja ukazuje wielowiekowe relacje między państwami położonymi na
dwóch, równoleżnikowych krańcach Europy Zachodniej. Moim zamiarem jest przybliżenie
Francuzom i Polakom dziejów niezwykłych związków między wolnymi narodami, których
podstawą, oprócz stosunków politycznych i dyplomatycznych, były kontakty międzyludzkie.
Dotychczas nie powstało opracowanie poświęcone stricte stosunkom dyplomatycznym
Polski z Francją. Książkę, opublikowaną w językach polskim i francuskim, adresuję przede
wszystkim do Czytelnika francuskiego.

Państwa wiążą ze sobą nie tylko traktaty i sojusze międzynarodowe, ale przede
wszystkim ludzie. Wśród licznych przykładów obecności Polaków i Francuzów w świadomości obu narodów znajdujemy wiele postaci, które zbliżały odległe przecież geograficznie kraje, tym samym potwierdzając ich przynależność do Europy Zachodniej.

W zakończeniu przytaczam dwa cytaty z dzieł wybitnych przedstawicieli XIX-wiecznej literatury obu narodów. Ich ponadczasowe znaczenie powinno nadal dawać satysfakcję każdemu z nas, dla których historyczna przyjaźń Polski i Francji jest wartością godną podtrzymywania”.

Francuska mowa, wszystkich mów królowa                Jestem Polakiem, bo jestem Francuzem

Aleksander Fredro                                                        Victor Hugo

 


Ambasador Francji w Polsce poleca

„Zachęcam do lektury tej pasjonującej książki o stosunkach polsko-francuskich”.

Fréderic Billet, ambasador Francji w Polsce.
Tweet, 21 stycznia 2022 roku.

Stosunki dyplomatyczne Polski z Francją do 1989 roku

Prowadzący

Rafał Wolski – dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędnik konsularny, dyplomata, w latach 2017–2019 konsul generalny we Lwowie.


dr Wiktoria Malicka – absolwentka Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor Nauk o Kulturze – w 2021 roku obroniła wyróżnioną pracę doktorską, pt. „Przestrzenie tożsamości współczesnego Lwowa. Miasto w świadomości mieszkańców”. Od 2009 roku pracuje w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, od 2010 roku jako Pełnomocnik Ossolineum we Lwowie. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnik ZNiO ds. współpracy z zagranicą.


Gość

dr Wojciech Biliński – historyk i dyplomata, autor i redaktor publikacji naukowych i popularnych poświęconych historii polskiej dyplomacji, do 2021 roku radca-minister w Wydziale Dyplomacji Historycznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej.