Suwenir dla Ambrożego Grabowskiego – wykład Teresy Rączki-Jeziorskiej

Suwenir dla Ambrożego Grabowskiego. Historia i współczesność odnalezionej kartki autografu „Pana Tadeusza” | wykład Teresy Rączki-Jeziorskiej w ramach programu towarzyszącego wystawie Inne strony rękopisu „Pana Tadeusza”

  • środa, 25 października 2017, godz. 17.30
    wstęp wolny

Z okazji nowej wystawy czasowej zapraszamy na wyjątkowy wykład dr Teresy Rączki-Jeziorskiej, która przybliży postać krakowskiego księgarza i antykwariusza Ambrożego Grabowskiego oraz opowie tajemniczą historię jednej z kart rękopisu Pana Tadeusza.

Krakowski księgarz i antykwariusz Ambroży Grabowski (1782–1868), który „długoletnie swe życie strawił, ślęcząc nad starymi aktami, by odgrzebać wspomnienia minionych czasów”, Mickiewiczem zafascynowany był szczególnie. O poecie zbierał wszystko, co pozostawało w zasięgu jego możliwości, a w swoich przepastnych księgach skrupulatnie odnotowywał o nim każdą interesującą wzmiankę. Rękopisy Adama Mickiewicza, które udało się mu zgromadzić w swoich tekach tworzą dziś w Archiwum Narodowym w Krakowie odrębny zbiór. Czy znajdowała się tu także nowo odnaleziona kartka z autografem Pana Tadeusza?

Od ukończenia Pana Tadeusza w 1834 roku w Paryżu dzieli nas niemal dwieście lat, mimo to rękopis poematu Adama Mickiewicza wciąż budzi zainteresowanie historyków literatury. Podczas wykładu badaczka literatury romantycznej dr Teresa Rączka-Jeziorska opowie nie tylko o postaci Ambrożego Grabowskiego, ale również przybliży historię tej niedawno „odnalezionej” karty.

Teresa Rączka-Jeziorska (ur. 1983) – doktor, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, polonistka, rusycystka oraz absolwentka języków wschodniosłowiańskich (UŚ); badaczka literatury romantycznej, wschodniego pogranicza dawnej Rzeczypospolitej i polsko-bałtyckich związków kulturowych. Autorka książek: „Przez fale rozeznać myśl wód.” O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki (2011), Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa (2016), Национальная специфика описания разных социальных групп. На примере языка романа Ирины Сабуровой „Корабли старого городa” (2017), współautorka Atlasu polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska (2015). Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2015) i Narodowego Centrum Kultury (2014) za rozprawę doktorską Polsko-inflancka literatura romantyczna.

* * * *

Przed wykładem zapraszamy na bezpłatne oprowadzanie kuratorskie po wystawie, które o godzinie 16.30 poprowadzi kustosz rękopisu Pana Tadeusza – Małgorzata Orzeł.

Więcej informacji o wystawie: Inne strony rękopisu Pana Tadeusza.

Fot. Adriana Myśliwiec

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.