#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury
Dzieci ze specjalnymi potrzebami

Program IV spotkania


24 czerwca 2021
(czwartek)

Zobaczyć dziedzictwo. Niewidome dzieci w świecie kultury. Baza wiedzy i doświadczeń

9.15 | Dzieci niesłyszące i słabosłyszące w instytucji kultury. Wiedza i praktyka. Panel ekspercki

Eksperci: Agnieszka Fabisiak, pedagog specjalny-tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej, współtwórczyni i członek zarządu Fundacji Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis; Kamil Wiśniewski, absolwent Ośrodka dla dzieci niewidomych w Laskach, autor i konsultant audiodeskrypcji 

Prowadzenie panelu: Robert Więckowski, dziennikarz, współtwórca Fundacji Kultury bez Barier

10.45 | dyskusja

11.15–11.45 | przerwa

11.45 | Wstęp do audiodeskrypcji. Warsztaty

Prowadzenie: Robert Więckowski, dziennikarz, współtwórca Fundacji Kultury bez Barier


Eksperci

Agnieszka Fabisiak – pedagog specjalny-tyflopedagog, instruktor orientacji przestrzennej. Pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku od 2007 roku. Zajmowała się adaptacją podręczników oraz scenariuszy zajęć do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, w tym zajęć muzealnych. Od 2015 roku współtwórczyni i członek zarządu Fundacji Badań i Dynamizowania Rozwoju Vectis, której celem jest prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej i kulturalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, sytuację materialną, niepełnosprawność, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

Kamil Wiśniewski – pasjonat teatru, miłośnik sztuki pod każdą postacią. Absolwent Ośrodka dla dzieci niewidomych w Laskach, Student na kierunkach amerykanistyka i informatyka oraz absolwent Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Jest animatorem kultury. Organizował i współprowadził liczne warsztaty teatralne, między innymi w teatrze TR Warszawa. Autor i konsultant audiodeskrypcji. Jedną z jego licznych pasji jest dziennikarstwo – swego czasu zajmował się przeprowadzaniem wywiadów i doskonaleniem pióra. W wolnym czasie dużo podróżuje, czyta i programuje.

Robert Więckowski – współtwórca Fundacji Kultury bez Barier, dziennikarz, doktorant ISD na wydziale kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS, badacz literatury polskiej, związków łączących literaturę z życiem społecznym, procesów zachodzących w pamięci zbiorowej w kontekście relacji polsko-żydowskich, Badacz audiodeskrypcji i sposobów udostępniania tekstów kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, od 2009 roku konsultant skryptów audiodeskrypcji przygotowywanych do filmów, spektakli teatralnych i dzieł sztuki plastycznej. Współautor Zasad tworzenia audiodeskrypcji. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji oraz obsługi widzów z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach kultury. Członek AVT Lab (Laboratorium Przekładu Audiowizualnego) i Polskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich.

Patroni medialni

  • Fundacja Czas Dzieci
  • Fundacja Rodzic w mieście
  • Dzieciaki w Plecaki

Projekt „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Dzieci ze specjalnymi potrzebami” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

mkdnis logo