Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny?

Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny?
wykład w ramach projektu Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały

  • 22 września (sobota), godz. 16.00
  • wstęp wolny

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na wykład pt. Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny?, który poprowadzą Bartosz Korzeniewski oraz Stefan Bednarek.

Setna rocznica odzyskania niepodległości daje okazję do ożywienia refleksji nad polską pamięcią kolektywną zapisaną w dziedzictwie kulturowym, czemu między innymi poświęcony jest cykl Polskie miejsca pamięci. Okazja ta sprzyja także refleksji nad przewartościowaniem naszego stosunku do dziejów narodu i jego dziedzictwa kulturowego. Zrozumiałym tendencjom do krytycznego oglądu przeszłości i wskazywania źródeł niepowodzeń, kryzysów i mrocznych zdarzeń powinny towarzyszyć wysiłki nad przywróceniem w pamięci zbiorowej także chwil chwały i dumy. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu również przez pryzmat biografii i idei reprezentowanych zarówno przez dawnych, jak i współczesnych bohaterów. Podczas spotkania Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny? przyjrzymy się niespokojnej biografii miłośnika wolności. Postawimy również bardzo istotne pytanie – czy charyzmatyczni nonkonformiści, tacy jak Tadeusz Kościuszko, są potrzebni również dzisiaj?

O projekcie Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały:

Polskie miejsca pamięci to projekt badawczo-edukacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia oraz postaci z dziejów naszego państwa i narodu, które weszły do kanonu pamięci zbiorowej, utrwalone w różnorakich wytworach kultury i wywarły wpływ na kształtowanie świadomości oraz tożsamości narodowej polskiego społeczeństwa.

Wydawnictwo projektu będzie zawierać artykuły napisane przez interdyscyplinarny zespół autorów (historyków, kulturoznawców, antropologów, socjologów, historyków sztuki, literaturoznawców) zajmujących się badaniem pamięci kulturowej.

Publikacji towarzyszy cykl konferencji i wykładów o charakterze popularyzatorskim, których adresatami są uczniowie, studenci, humaniści i wszyscy zainteresowani przeszłością i jej obrazami w dziełach kultury.

Prelegent:

dr hab. Bartosz Korzeniewski – profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową.

Prowadzący:

dr hab. Stefan Bednarek – teoretyk i historyk kultury, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa. W latach 2004-2007 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN, w latach 2009–2013 prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Redaktor serii UWr.: „Prace Kulturoznawcze”, współredaktor czasopisma „Dolny Śląsk”.

* * * *

Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, Towarzystwo Naukowe im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Wykład pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
Pierwszego Wiceprezesa Rady Ministrów
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej