Spotkanie z Andrzejem Skrendo i Tomaszem Kunzem

„Tadeusz Różewicz
pisze autobiografię”

  • 19 października 2021 (wtorek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  • goście: Andrzej Skrendo, Tomasz Kunz
  • prowadzenie: Maria Marszałek

„Tadeusz Różewicz pisze autobiografię” – spotkanie z Andrzejem Skrendo i Tomaszem Kunzem w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Pan Tadeusz Różewicz”

Kim jest Tadeusz Różewicz? Czego się dowiadujemy, oglądając pamiątki po nim? Jaki jest ich status: dokumentu, relikwii? Czy da się czytać Różewicza wbrew Różewiczowi? Co z takiej lektury wynika? A może w jego przypadku to wiersze są uprzywilejowanym sposobem bycia. O relacje między twórczością i biografią pytamy badaczy, znawców twórczości poety.


Rozmówcy

Andrzej Skrendo – teoretyk i historyk literatury, krytyk literacki, dziennikarz. Profesor w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikował książki „Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji” (2002), „Poezja modernizmu. Interpretacje” (2005), „Przodem Różewicz” (2012), „Falowanie nowoczesności” (2013) oraz tom „Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia” (z E. Kuźmą i J. Madejskim, 2006). Autor wyboru, wstępu i opracowania „Wyboru poezji” Tadeusza Różewicza (seria Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2017).

Tomasz Kunz – dr hab., adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na
Wydziale Polonistyki UJ, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, członek jury
Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Autor książek „Strategie negatywne w poezji
Tadeusza Różewicza” (Kraków 2005) i „Więcej niż słowa. Literatura jako forma istnienia”
(Kraków 2019). Redaktor tomów zbiorowych „Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości
Tadeusza Różewicza” (Kraków 2014) i „Wojaczek – przeczytany” (Kraków 2016).

prowadzenie:
Maria Marszałek – absolwentka historii sztuki i psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Laureatka stypendium „European Museum of the Year Award” dla młodych pracowników muzeów, nauczyciel akademicki. Pracuje w Gabinecie Literackim im. Tadeusza Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza, współautorka wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”, autorka publikacji naukowych, scenariuszy filmowych oraz esejów i materiałów edukacyjnych poświęconych poecie. Wciąż pracuje nad rozprawą doktorską o ekfrazach.


 

mkdnis logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Patroni

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura, Wroclife, Magazyn Szum

Partner medialny: Tygodnik Powszechny