• 20 listopada 2021 (sobota), godz. 10.00–16.00
 • warsztaty dla dorosłych
 • udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, próbkę tekstu prozatorskiego o długości do 1200 znaków ze spacjami należy przesłać na adres gabinetliteracki@ossolineum.pl do 30 października 2021

Zapraszamy na warsztaty z Barbarą Sadurską. Wydarzenie towarzyszy wystawie „Pan Tadeusz Różewicz”. Autorka kieruje do uczestników kilka słów dotyczących listopadowego spotkania.

„Sierpień. Jakże miło jest siedzieć sobie w mieście. W mieszkaniu pustawo (…). Czytam stare gazety. Gazety mają w sobie coś z wina; stare gazety mają jakby inny smak niż nowe, inny »bukiet«.

(…) Sierpień 1914 roku. Wybuch Pierwszej Wojny Światowej. (...)

Mamy niedzielę 2 sierpnia 1914 roku. Tytuły na pierwszej stronie: Ukaz carski o mobilizacji. (...) Ogłoszenie mobilizacji. Jego c. i k. Apostolska Mość raczył nakazać ogólną mobilizację oraz powołanie całego ces. król. i król. węg. pospolitego ruszenia.

Czytam więc starą gazetę i myślę o stylu, jak to dostojnie brzmi – »raczył nakazać« (…)” – pisał Tadeusz Różewicz. (T. Różewicz, Proza, t. 3, PIW, Wrocław 2004, s. 187)

Dalej doniesienia prasowe są znacznie ciekawsze: o tym, co nie pozwoliło pewnemu generałowi w powrocie na front. O tym, że psy rozpoznają wrogie wojska zapewne po kolorze munduru. O wielkiej rycerskości, która kazała Rosjanom odesłać prezenty, jakie dla generała wiózł pewien zastrzelony lotnik austriacki. O roli alkoholu na cesarskim stole. I o tym, że protezy rąk umożliwiają zawiązanie krawata…


Co należy zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu?

Mam w związku z tym prośbę do tych, które i którzy myślą o wzięciu udziału w warsztatach prozatorskich: napiszcie, proszę, krótkie doniesienie prasowe o wydarzeniu dowolnym: przeszłym, aktualnym lub nawet takim, które wcale nie miało miejsca (od czegóż wolność twórcza pisarek i pisarzy!).

Będę zachwycona, jeśli tekst nie przekroczy 1200 znaków ze spacjami i zostanie wysłany na adres gabinetliteracki@ossolineum.pl w nieprzekraczalnym terminie 30 października 2021.

Z autorkami i autorami tekstów najciekawszych pod względem treści i formy spotkam się 20 listopada 2021 w Muzeum Pana Tadeusza.

Podczas warsztatów prozatorskich, jak można się spodziewać, będziemy pisać prozą, czytać na głos, a potem omawiać to, co napiszemy.

Fot. Adam Hawałej

Lista zakwalifikowanych

 

Lista zakwalifikowanych na warsztaty pisania prowadzone przez Barbarę Sadurską:

 • Iza Barć
 • Piotr Breguła
 • Marcin Dymalski
 • Grzegorz Grządkowski
 • Marta Kot
 • Hanna Krzyżosiak
 • Zuzanna Talik
 • Damian Żurański

Lista rezerwowa:

 • Barbara Zalewska

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Warsztaty odbędą się 20 listopada 2021 w godzinach 10.0016.00 w Muzeum Pana Tadeusza. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

Barbara Sadurska – ma wykształcenie prawnicze, lecz warsztaty prozatorskie poprowadzi jako pisarka, ponieważ oprócz pism procesowych pisze też inne teksty, bardziej literackie, jak np. opowiadania. Dotychczas wydała tylko jedną książkę, w dodatku pod tytułem Mapa. Sama o sobie mówi, że czyta lepiej, niż pisze, ale chyba tylko się tak chwali, bo za czytanie nie dostała jeszcze żadnej nagrody. Za pisma prawnicze też zresztą nie. Może warto byłoby sprawdzić, co powie podczas warsztatów...


 

mkdnis logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Patroni

Patroni medialni: TVP Kultura, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Ram, Radio Wrocław Kultura, Wroclife, Magazyn Szum

Partner medialny: Tygodnik Powszechny