• 16–17 lipca 2022
    godz. 10.00–16.00
  • Muzeum Pana Tadeusza
    Rynek 6, 50–106 Wrocław
  • Warsztaty stacjonarne dla młodzieży od 16 lat i dorosłych

W ramach VI edycji Festiwalu Tradycji Literackich zapraszamy na warsztaty twórczego pisania.


Od prowadzącej

Krzywdopisanie

Marię Konopnicką można by nazwać krzywdopisarką, pisarką ludzkiej krzywdy: jej poetką, opowiadaczką – i wypowiadaczką. Krzywda ludzka w jej pisaniu miała wiele – mniej i bardziej oczywistych – wcieleń. Wrażliwość społeczna Konopnickiej prowokowała ją nie tylko do bezpośredniego zaangażowania (choć i tego aspektu jej biografii nie lekceważymy). Widać, jak wykluczenie, opresja, niesprawiedliwość działały na jej wyobraźnię. I w tym wysiłku intensywnej narracji o krzywdzie okazuje się bardzo aktualna.

Uczestnicy warsztatów napiszą krótką prozę lub wiersz o krzywdzie – jednej, konkretnej, nieabstrakcyjnej (choć prowadząca dopuszcza odskok w stronę abstrakcji, ale nie tekstu publicystycznego). A przy okazji zadamy sobie pytanie o literackość takich tematów, wyzwania, jakie przed nami stawiają.


Kwalifikacje

Tekst o długości do 4 stron maszynopisu (7200 znaków ze spacjami) na temat „Największe świństwo, jakie zrobiłem w życiu” w formie opowiadania lub mikrodramatu należy przesłać na adres gabinetliteracki@ossolineum.pl w terminie do 30 czerwca 2022. Listę zakwalifikowanych ogłosimy do 8 lipca 2022.


O prowadzącej

dr Eliza Kącka

dr Eliza Kącka – adiunktka w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka dwóch książek akademickich („Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda”) i trzech prozatorskich („Elizje”, „po drugiej stronie siebie”, „Strefa zgniotu”). Członkini Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i kapituł Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej.


Informacja

Organizator warsztatów nie zapewnia noclegów ani posiłków uczestnikom i nie zwraca kosztów podróży. Udział w warsztatach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN_czarne logotyp 2022