Wirtualna Noc Muzeów

W sobotę 16 maja o godzinie 20.00 zapraszamy na wirtualne oprowadzanie po wystawie o romantycznej idei wolności przeniesionej w realia II wojny światowej i czasów powojennych – Misji: Polska. Po ekspozycji oprowadzi Mariusz Urbanek. Wydarzenie odbędzie się w ramach Wirtualnej Nocy Muzeów i będzie dostępne do obejrzenia na oficjalnym profilu Wrocławia.

W ubiegłym roku z Nocy Muzeów w Muzeum Pana Tadeusza skorzystało ponad trzy tysiące osób. Tym razem, z powodu epidemii koronawirusa, tradycyjną imprezę zastąpi Wirtualna Noc Muzeów, podczas której w weekend 15–17 maja będzie można zwiedzić online 15 wrocławskich miejsc – muzeów i atrakcji – w tym Muzeum Pana Tadeusza. Zwiedzanie zaplanowano w ramach obchodów 75 lat powojennego Wrocławia.


Gdzie obejrzymy
Wirtualną Noc Muzeów

Wszystkie transmisje na żywo obejrzymy na oficjalnym profilu miejskim Wroclaw [Wroclove], wszystkie materiały będą też dostępne na portalu wroclaw.pl w zakładce oficjalnych obchodów 75-lecia Wrocławia.


O wystawie Misja: Polska

Na pierwszym i drugim piętrze wystawy stałej Misja: Polska znajduje się siedem sal ekspozycyjnych. Wystawa powstała w oparciu o przekazane do Ossolineum zbiory Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Obaj przez całe życie zgromadzili niezwykle cenne archiwa, księgozbiory, nagrody, pamiątki, dzieła sztuki.

Dar Jan Nowaka składa się z bogatej kolekcji rękopisów i archiwaliów obejmujących m.in. działalność wojenną fundatora, liczne dokumenty dotyczące jego wypraw kurierskich i pracy prowadzonej w ramach wymierzonej w Niemców dywersyjnej Akcji N, fotografie z powstania warszawskiego. Najważniejszą część stanowią materiały z okresu 23 lat kierowania przez Nowaka-Jeziorańskiego Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Są wśród nich skrypty audycji, wywiady z informatorami, tajna korespondencja, fotografie, memoranda. Ważną część stanowią materiały dotyczące audycji z udziałem zbiegłego na Zachód komunisty Józefa Światły oraz zorganizowanej przez Komitet Wolnej Europy, a koordynowanej między innymi przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego tak zwanej akcji balonowej, która polegała na transportowaniu do Polski, za pomocą tysięcy balonów, broszur z rewelacjami Światły, zawierającymi informacje o kulisach działania UB i PZPR. W przekazanych archiwach znajduje się również zbiór listów m.in. z Jerzym Giedroyciem, Zbigniewem Brzezińskim, Witoldem Gombrowiczem czy Gustawem Herlingiem-Gruzińskim oraz archiwa osobowe, np. Tadeusza Żenczykowskiego, a także dokumentacja pracy Jana Nowaka w Waszyngtonie na rzecz przyjęcia Polski do NATO, jego biblioteka oraz archiwum osobiste. Dar to także bezcenna kolekcja dzieł sztuki, w tym obrazy – jak Utopiona w Bosforze Jana Matejki, Wesoły kwaterunek Józefa Brandta, ponad 350 grafik akwareli, setki numizmatów – m.in. denar Bolesława Krzywoustego, a także otrzymane przez Jana Nowaka najwyższe odznaczenia i medale: w tym Prezydencki Medal Wolności przyznany mu z rąk Billa Clintona w 1996 roku.

Dar Władysława Bartoszewskiego obejmuje potężny zbiór gromadzonych przez całe życie druków i archiwaliów, dotyczących najnowszej historii Polski. Znajdują się w nim m.in. książki i czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z okresu okupacji, setki druków z lat 1939-1940, w większości unikaty. Bezcenny jest zbiór pokwitowań odbioru pieniędzy przez osoby pochodzenia żydowskiego, którym pomagała Rada Pomocy Żydom „Żegota”, czyli tzw. archiwum „Felicji”, zgromadzone przez działacza „Żegoty” Maurycego Herlinga-Grudzińskiego (brata pisarza, Gustawa). Kolekcja to także ogromne archiwum prywatne Bartoszewskiego z różnych okresów jego działalności opozycyjnej i politycznej w wolnej Polsce, dokumentacja wydawnicza i liczna korespondencja. Prywatna biblioteka obejmuje publikacje dotyczące historii Żydów i relacji polsko-żydowskich, historii drugiej wojny światowej i stosunków polsko-niemieckich. W skład daru, podobnie jak w przypadku Jana Nowaka-Jeziorańskiego, wchodzą także liczne nagrody, medale i dyplomy przyznane Władysławowi Bartoszewskiemu, w tym Order Orła Białego i medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.


Harmonogram
Wirtualnej Nocy Muzeów

Piątek (15 maja)

godz. 20:00

 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu, wystawa „Sztuka Śląska XVI–XIX w.”
 • dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor muzeum

godz. 21:00

 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Dział Konserwacji
 • Katarzyna Kroczak – kierownik pracowni

godz. 22:00

 • Muzeum Przyrodnicze
 • Grzegorz Skórzewski – pracownik muzeum

godz. 23:00

 • Muzeum Współczesne Wrocław
 • Piotr Lisowski – p.o. dyrektor muzeum

godz. 24:00

 • Muzeum Teatru im. H. Tomaszewskiego, wystawa „Teatro – Ricordi”
 • Elżbieta Terlikowska – autorka wystawy

Sobota (16 maja)

godz. 20:00

 • Muzeum Pana Tadeusza – Gabinety Świadków Historii
 • Mariusz Urbanek – kierownik gabinetów

godz. 21:00

 • Pawilon Czterech Kopuł
 • Agata Iżykowska-Uszczyk – pracownik muzeum

godz. 22:00

 • Muzeum Farmacji
 • Andrzej Syroka – kierownik muzeum

godz. 23:00

 • Muzeum Architektury, wystawa „Władysław Wincze. Wnętrza”
 • dr Tomasz Mikołajczak – kurator wystawy

godz. 24:00

 • MovieGate
 • Anna Grzybowska – manager

Niedziela (17 maja)

godz. 20:00

 • Muzeum Militariów, wystawa mundurów polskich (1918–1945)
 • dr Mariusz Cieśla – kierownik muzeum

godz. 21:00

 • Panorama Racławicka
 • dr Romuald Nowak – kierownik muzeum

godz. 22:00

 • Centrum Historii Zajezdnia, wystawa „Wrocław 1945–2016”
 • dr hab. Wojciech Kucharski – zastępca dyrektora

godz. 23:00

 • Pałac Królewski, wystawa „Wrocław Paula Rosego”
 • Marzena Smolak – kustosz wystawy

godz. 24:00

 • Dom Edyty Stein
 • Marek Zaleski – pracownik towarzystwa im. Edyty Stein