Współcześni romantycy

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, informacje o zapisach na stronach:
    www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl oraz www.swps.pl

W tym roku wykłady w Muzeum Pana Tadeusza będą dotyczyły współczesnego rozumienia romantycznej miłości.

Półki w księgarniach uginają się od poradników podpowiadających, jak stworzyć szczęśliwy, zdrowy i stabilny związek. Dlaczego to takie trudne? Częścią winy można obarczyć kulturę, podsuwającą w książkach, serialach i reklamach obrazy idealnej, bajkowej miłości, z którymi rzeczywistość nieustannie przegrywa. Udział w zamieszaniu mają pisarze romantyczni. To oni rozsławili miłość, jako mistyczną tęsknotę za nieskoń­czonością oraz poszukiwali idealnych kochanek i kochanków. Miłość niespełniona, tragiczna albo rozczarowująca na kartkach książek zyskiwała drugie, wspaniałe oblicze. I chociaż, być może, nie wszyscy czytają lektury szkolne z wypiekami na policzkach, to świadomie bądź nie, tworząc relacje przejmujemy wzorce romantyków. Warto więc, u źródła, poznać fakty i mity na temat romantycznej miłości, o których opowiedzą zaproszeni psychologowie i terapeuci.

Program na sezon 2019/2020

Semestr II

Wykłady w ramach II semestru odbywają się w formie publicznego live'a na stronie muzeum na Facebooku.

23 maja 2020 (sobota), godz. 16:00
Matka (nie tylko) romantyczna
wykład online

To ostatni wykład w ramach tegorocznej odsłony cyklu Współcześni romantycy, którego motywem przewodnim jest miłość. Tym razem skupimy się na miłości macierzyńskiej i zaburzeniach klinicznych z nią związanych, o których opowie dr Anna Jeleń, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, wykładowca Uniwersytetu SWPS.  

Matka Polka, matka Juliusza Słowackiego to figury pochodzące z literatury romantycznej. Uwznioślone przez poezję kojarzą się z poświęceniem i szlachetnym trudem. Nie tylko mężczyźni, ale również kobiety idealizują macierzyństwo, matka staje się bohaterką nie jedynie romantycznych, ale i feministycznych fantazji. 

Podczas wykładu spróbujmy spojrzeć na miłość macierzyńską bez wartościowania, z naukowego punktu widzenia. Przyjrzymy się temu, co pokazują wyniki badań i co nowego do tradycyjnego rozumienia macierzyństwa wnoszą teorie psychologiczne. Rozpoczniemy od syndromu Gardnera, który wiąże się z nastawianiem dziecka przeciwko jednemu z rodziców przez drugiego z nich (częściej matkę), omówimy przeniesiony zespół Münchausena, w  ramach którego matka może prowokować u dziecka objawy choroby i zakończymy pogłębioną refleksją nad kobiecą perwersją, podejmując próbę opisania stojącego za nią cierpienia. 

Psychologia potoczna łatwo porządkuje świat, uspokaja odbiorcę, psychologia naukowa – zbiera obiektywne dane i je interpretuje. Nie waha się również stawiać pytań atakujących kulturowe świętości. Czy matka może powodować u dziecka chorobę ? Wykorzystywać je do zaspokojenia własnych potrzeb? Czy syndrom Gardnera został empirycznie potwierdzony ?

Omówimy powyższe i inne problemy, nie poddając się emocjom, starając się zrozumieć, co może być ich przyczyną, jakie czynniki psychologiczne wiążą się z określonymi zachowaniami matek w stosunku do dzieci.


Prowadzenie

dr Anna Jeleń – absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna w specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła pięcioletnie całościowe szkolenie podyplomowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin PTP, kurs dla psychologów biegłych sądowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce oraz kursy doskonalące z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Od 2010 r. członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe: II oddział kliniczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, oddział psychiatrii sądowej oraz oddział ogólnopsychiatryczny stacjonarny w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, świetlica środowiskowa dla młodzieży, oddział ginekologii onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dydaktyczne w modułach: Diagnoza psychologiczna, Psychologia sądowo-penitencjarna, Psychologia zaburzeń psychicznych: wybrane formy pracy i pomocy pacjentom, Podstawy pomocy psychologicznej oraz na studiach podyplomowych: Dylematy etyczne w interwencji kryzysowej.


6 maja 2020 (środa), godz. 16:00
Miłość, uważność i współczucie w relacjach z innymi i z samym sobą
wykład online

W tym sezonie w ramach wykładów z cyklu Współcześni romantycy w Muzeum Pana Tadeusza, wychodząc od pojęcia miłości romantycznej, przyglądaliśmy się zazdrości, fantazji i rutynie, uzależnieniom oraz randkowaniu i związkom w cyfrowym świecie. Tym razem z dr Julią Wahl, kierownikiem Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i we Wrocławiu, spotkaliśmy się online. Jak w zmiennej rzeczywistości umiejętnie stosować uważność i współczucie. Czy obecnie potrzebujemy tych postaw bardziej niż miłości? A może stanowią one jej komponenty? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym nagraniem wykładu.


Prowadzenie

dr Julia Wahl – psycholog, psychoterapeuta. Jedna z pomysłodawczyń i współorganizatorka konferencji „1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice” oraz współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Mindfulness oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, założycielka i dyrektorka The Mind Institute. Ukończyła m.in. trening dla nauczycieli „MBSR in Mind-Body Medicine”. Przeprowadziła i superwizowała ponad sto 8-tygodniowych treningów uważności i współczucia w Polsce i w Wielkiej Brytanii, odosobnień medytacyjnych, warsztatów. Związana z University of Derby w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła program treningowy w oparciu o podejście współczucia dla pacjentów onkologicznych i osób po chorobie nowotworowej (w ramach obronionego doktoratu). Wykładała i wykłada m.in. na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Poznaniu, University of Derby. Pomysłodawczyni i kierowniczka Podyplomowych Studiów Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Redaktorka prowadząca Czasopisma Mindfulness (www.czasopismomindfulness.pl). Autorka książki O współczuciu. Powrót do wrażliwości i siły (Wydawnictwo Charaktery). Twórczyni (wraz z Wiesławą Serkowską) Akademii Proaktywnego Przywództwa (Proactive Leadership Academy), w tym programu i narzędzi Akademii.

 

 


15 lutego 2020 (sobota), godz. 16:00
Miłość w czasach internetu

Życie w czasach cyfrowej rewolucji doprowadziło do zmian w bardzo wielu sferach. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z jego całościowego wpływu na naszą sferę emocjonalną, poznawczą i moralną. Wszechobecność aplikacji do nawiązywania bliskich kontaktów (takich jak np. Tinder) okazuje się doprowadzać do przeobrażenia tego, w jaki sposób ich użytkownicy myślą o drugim człowieku. Podczas wykładu porozmawiamy o tym, w jaki sposób można mówić o miłości w epoce Internetu i nowych technologii. Skoro internetowa komunikacja sprawia, że zmieniają się nasze relacje społeczne, to czy tym samym może doprowadzić do tego, że „inaczej kochamy”? Czy w drugiej dekadzie XXI wieku słowo „miłość” oznacza to, co oznaczało kiedyś? Jak jest rozumiane przez młodych użytkowników? W naszych telefonach mamy zainstalowaną coraz dłuższą listę aplikacji, które mają pomagać w kontakcie z innymi ludźmi. Czy w ślad za tym idzie tworzenie satysfakcjonujących relacji i autentycznych więzi? Na te i inne podobne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi podczas wykładu.


Prowadzenie

dr Jakub Kuś psycholog, adiunkt na II Wydziale Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii nowych technologii, psychologii osobowości, psychometrii oraz metodologii badań psychologicznych. Interesuje się głównie wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka i relacje międzyludzkie. W ostatnim czasie prowadzi badania nad przemianami w samowiedzy człowieka pod wpływem dokonanej autoprezentacji oraz nad sposobami walki z rozproszeniem odpowiedzialności w internecie. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. 

Semestr I


12 października 2019 (sobota), godz. 16.00
Gdybym mógł, progi wilczą otoczyłbym jamą.
Zazdrość i zdrada w związku

Prowadzenie

Zazdrość ma w sobie wiele z fantazji. Czując zagrożenie, partnerzy wyobrażają sobie najgorsze możliwe scenariusze. Drobne gesty i niejasne sytuacje urastają do rangi niepokojących sygnałów. Odczuwany ból jest bardzo realny, szczególnie jeśli zdrada faktycznie się wydarza. Opadają wówczas maski, często pod wpływem gwałtownych i sprzecznych emocji. Ujawniona prawda daje cenny wgląd w kondycję psychiczną i faktyczne relacje wszystkich zamieszanych w sytuację zdrady osób.

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Zajmuje się praktyką kliniczną i psychoedukacyjną. Pracuje w Strefie Młodzieży i Strefie Psyche Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS prowadząc warsztaty, wykłady i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych. Pracuje w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Ukończyła specjalizację z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach „Seksuologia kliniczna” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP oraz PTS. Prywatnie miłośniczka podróży backpackerskich, od lat zauroczona Skandynawią.


9 listopada 2019 (sobota), godz. 16.00
Nie mogę żyć bez ciebie. I z tobą też nie. Miłość jako uzależnienie

Prowadzenie

Romantyczną miłość określają wielkie słowa: jest niepohamowana, płomienna, potężna jak śmierć. Od jakiegoś czasu psychologowie zauważają też, że niektórzy przeżywają ją jak nałóg, to znaczy, że mimo prób zerwania tkwią w toksycznych związkach albo po porzuceniu doświadczają głodów, podobnych do tych, które są udziałem narkomanów i alkoholików. Poeci od wieków porównywali to groźne uczucie do trucizny. Dlaczego niektórym łatwiej niż innym uzależnić się od miłości?

Maria Marszałek – absolwentka historii sztuki i psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Nauczyciel akademicki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Laureatka stypendium „European Museum of the Year Award” dla młodych pracowników muzeów. Pracuje w Gabinecie Literackim im. Tadeusza Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza. Od 2016 roku koordynatorka cyklu wykładów „Współcześni Romantycy”.


7 grudnia 2019 (sobota), godz. 16.00
Snuć miłość. Fantazje i rutyna w relacji romantycznej

Prowadzenie

Literackie wersje romantycznych miłości były przeważnie niespełnione. Na drodze do szczęścia kochanków stawały różne przeciwności: rodzina, obowiązek patriotyczny, śmierć. Tęsknotą karmiły się fantazje tworzące miłosne historie, a słowem „romans” określano, i dalej się określa, pewien typ opowieści, która wcale nie musi być prawdopodobna. W prawdziwym życiu również pojawia się pokusa, aby uciec od nudy, pojawiającej się nieuchronnie w związku. Lepiej postawić na realizację fantazji za wszelką cenę czy polubić rutynę. A może jest trzecia droga?

Zofia Szynal – psycholog i psychoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie i studia podyplomowe „Praktyczna Diagnoza Psychologiczna” na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz dwuletnie studia podyplomowe „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja i terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie w trakcie studiów drugiego stopnia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

logotyp uniwesytetu SWPS

logotyp Akademickiego Radia LUZ