Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Z Ossolineum do „centrum polszczyzny”.
Wędrówka w muzyczny świat
polskiego romantyzmu

Wspaniałe historie muzyczne Marii Szymanowskiej, Karola Lipińskiego i Zygmunta Noskowskiego. Jakie były ich kompozycje? Gdzie tworzyli? Jakie pamiątki po sobie pozostawili?

Zadane pytania stały się podstawą projektu edukacyjnego realizowanego w 2024 roku przez Muzeum Pana Tadeusza Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w ramach programu Patriotyzm Jutra. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów i opiekunów z trzech szkół na Dolnym Śląsku:

  • Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu
  • Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Sycowie
  • Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej

Szkoły znajdują się w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z niezwykłymi życiorysami trzech kompozytorów: Marii Szymanowskiej, Karola Lipińskiego i Zygmunta Noskowskiego. Pamiątki po tych twórcach są przechowywane w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 

Maria Szymanowska była wybitną pianistką, koncertowała w całej Europie, również na dworach królewskich. Wśród publiczności słuchającej jej triumfalnego koncertu w warszawskim Teatrze Narodowym miał znajdować się wówczas siedemnastoletni Fryderyk Chopin. W Kijowie koncertowała z

Karolem Lipińskim, nazywanym Polskim Paganinim. Większość życia spędził we Lwowie, gdzie był koncertmistrzem a następnie kapelmistrzem orkiestry teatru niemieckiego we Lwowie. Życie skrzypka obfitowało w spotkania z innymi wielkimi twórcami z całej Europy. 

Zygmunt Noskowski był kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem. Wykształcił wielu znakomitych muzyków, a także opracował system zapisu nutowego dla niewidomych. Przybliżył świat muzyki osobom z niepełnosprawnościami pracując w Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych. 

Przed wakacjami uczniowie przyjechali do Muzeum Pana Tadeusza, gdzie wzięli udział w lekcji muzealnej oraz warsztatach śpiewu białego ludowej praktyki, która inspirowała twórców epoki romantyzmu. Dodatkowo uczestnicy odwiedzili gmach główny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i obejrzeli pozostawione przez artystów pamiątki.

Kolejny etap projektu zrealizujemy na początku roku szkolnego 2024/2025. Tym razem planowane są warsztaty tańców ludowych, odbywające się w gmachach szkół biorących udział w projekcie. 

Uczniowie wezmą udział w konkursie na najlepsze wykonanie utworu romantycznego. Laureaci wezmą udział w uroczystym koncercie organizowanym w Muzeum Pana Tadeusza.

Tego nie wie Wikipedia_kwadrat_bez_napisów

Celem projektu Z Ossolineum do centrum polszczyzny. Wędrówka w muzyczny świat polskiego romantyzmu jest włączenie uczniów szkół muzycznych I stopnia z małych miejscowości w działania edukacyjno-artystyczne, dzięki którym będą mogli poznać historię polskiej muzyki romantyzmu przez pryzmat trzech kompozytorów: Karola Lipińskiego, Marii Szymanowskiej i Zygmunta Noskowskiego, o których uczniowie na tym etapie edukacji nie mieli możliwości usłyszeć, a którzy wnieśli cenny wkład w rozwój polskiej muzyki. Mamy nadzieję, że idea projektu zachęci uczniów do dalszego poznawania historii polskiej muzyki romantycznej, a powstały film dokumentujący działania projektowe udostępniony na naszej stronie będzie inspiracją dla innych instytucji o charakterze oświatowym i kulturotwórczym.

PATRIOTYZM-JUTRA PLANSZA

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza