Projekt, przerys czy grupa rysunków pomocniczych? Zagadki pracowni barokowego mistrza

  • 10 grudnia 2020 (czwartek)
    godz. 17.00
W ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” Ossolineum zaprasza na wykład dr Emilii Kłody (Dział Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich) pt. „Projekt, przerys czy grupa rysunków pomocniczych? Zagadki pracowni barokowego mistrza”.

W kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich znajduje się grupa rysunków podpisanych „Lisska”. Czy te prace faktycznie są autorstwa Johanna Christopha Lischki? Dlaczego to właśnie barokowy malarz ze Śląska pojawił się jako ich twórca w dziewiętnastowiecznym inwentarzu lwowskim? Wykład przybliży funkcjonowanie barokowej pracowni artystycznej, pozwoli też na wytropienie błędów, które popełniali sami rysownicy.

Szczegóły na: www.ossolineum.pl

Logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykłady ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.