Ziemiaństwo kresowe w świetle materiałów źródłowych Romana Aftanazego

  • 12 listopada 2020 (czwartek)
    godz. 17.00
  • wykład dostępny wyłącznie w formie transmisji online na profilu Ossolineum na Facebooku
W ramach cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” Ossolineum zaprasza na wykład dr Agnieszki Knychalskiej-Jaskulskiej (Dział Rękopisów) pt. „Ziemiaństwo kresowe w świetle materiałów źródłowych Romana Aftanazego”.

Roman Włodzimierz Aftanazy (1914–2004) – historyk, dokumentalista, kustosz dyplomowany Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zapisał się w dziejach polskiej historiografii opracowaniem wielotomowej monografii polskich rezydencji na dawnych ziemiach kresowych Rzeczypospolitej. Dzięki przechowywaniu w Dziale Rękopisów ZNIO Jego archiwum można odtworzyć mozolną pracę badacza na rzecz zachowania pamięci o historii i kulturze kresowego ziemiaństwa. Analizując „Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej” należy zwrócić uwagę, że obecnie są one bezcennym źródłem do badań nad historią warstwy ziemiańskiej na dawnych Kresach i w pewnym sensie odnoszą się do innych ziem Rzeczypospolitej. Szeroka problematyka badań i ich efekty w postaci dzieła wielotomowego, wielowątkowość narracji, olbrzymia ilość materiałów archiwalnych i szczegółowość w przedstawieniu losów poszczególnych siedzib może tylko wzbudzić obecnie niekłamany podziw dla tytanicznej pracy jednego człowieka, który tego dokonał.

Szczegóły na: www.ossolineum.pl

Logo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykłady ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich finansowane są ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.