Wykład o profesorze Stanisławie Kulczyńskim

Między nauką a polityką.
Z archiwum profesora Stanisława Kulczyńskiego
Wykład towarzyszący wystawie planszowej

  • sobota, 30 czerwca 2018, godz. 16.00
  • Galeria Ossolińska
    (wejście od dziedzińca)
  • wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Zapraszamy na wykład o profesorze Stanisławie Kulczyńskim, botaniku i pierwszym rektorze połączonych uczelni Uniwersytetu i Politechniki, ogłoszonym Honorowym Obywatelem Wrocławia w roku 2018.

Bohaterem najnowszej ekspozycji planszowej prezentowanej w Galerii Ossolińskiej Muzeum Pana Tadeusza jest Stanisław Kulczyński wybitny botanik, jeden z najlepszych znawców torfu. Przed wojną profesor i rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza. Sprzeciwiał się wystąpieniom antysemickim i gettom ławkowym. Po wojnie dobrze zasłużony we Wrocławiu jako organizator oraz pierwszy rektor połączonych uczelni Uniwersytetu i Politechniki. Był ojcem chrzestnym Barbary Kilar, żony znakomitego kompozytora – Wojciecha Kilara oraz promotorem prof. Stanisława Tołpy. Zapalony czytelnik Trylogii Henryka Sienkiewicza. Uwieczniony przez Marka Krajewskiego w powieści Rzeki Hadesu (2012 r.).

Z racji powojennego zaangażowania politycznego został uznany przez IPN za niegodnego istnienia w przestrzeni publicznej. Z drugiej strony, za zasługi na rzecz budowy lokalnego życia naukowego został ogłoszony Honorowym Obywatelem Wrocławia w 2018. Wystawa planszowa, którą obecnie można oglądać w Muzeum Pana Tadeusza, prezentuje archiwalia ze zbiorów Ossolineum, uzupełnione fotografiami rodzinnymi. Zaś wykład pt. Między nauką a polityką. Z archiwum prof. Stanisława Kulczyńskiego stanowić będzie dopełnienie ekspozycji poprzez zaprezentowanie interesujących dokumentów oraz zdjęć, które nie zostały wykorzystane na wystawie.

Zapraszamy do Galerii Ossolińskiej na dziedzińcu Muzeum Pana Tadeusza w sobotę 30 czerwca 2018 o godzinie 16.00. Wykład poprowadzi dr Grzegorz Polak, kurator wystawy planszowej Między nauką a polityką. Profesor Stanisław Kulczyński (1895–1975).


Prowadzący:
dr Grzegorz Polak – absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Związany z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, początkowo jako bibliotekarz, następnie edukator oraz kurator wystaw związanych ze zbiorami Ossolineum. Od stycznia 2018 r. w Muzeum Pana Tadeusza. Inicjator ekspozycji poświęconej prof. Stanisławowi Kulczyńskiemu, prezentowanej w Kamienicy pod Złotym Słońcem.

* * * *
Więcej informacji o wystawie: 
>Między nauką a polityką. Profesor Stanisław Kulczyński (1895–1975)

Fot. archiwum ZNiO