Wyróżnienie za wkład w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Wyróżnienie dla zakładu narodowego im. ossolińskich 
za wkład w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbyły się pod hasłem Niepodległa dla wszystkich. Już trzeci raz włączyliśmy się w ogólnopolską akcję, by móc dzielić się dziedzictwem kulturowym ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Kierownik Działu Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Magdalena Musiał, 7 grudnia 2018 odebrała od Narodowego Instytutu Dziedzictwa wyróżnienie za wkład w 26. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce, w których organizację włączony był zespół pracowników Ossolineum, w tym Muzeum Pana Tadeusza.

Ideą towarzyszącą co roku Europejskim Dniom Dziedzictwa jest przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego. Rokrocznie EDD posiadają inną myśl przewodnią – w tym roku nawiązaliśmy do okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, by włączyć się we wspólne świętowanie tego jubileuszu. Ufamy, że edukacyjny walor tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia przyczyni się do popularyzacji dziedzictwa, zarówno tego najbliższego, lokalnego, jak i narodowego, i jego wkładu w budowanie naszej tożsamości – powiedział Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

We wrześniu 2018 zapraszaliśmy na organizowane w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Europejskie Dni Dziedzictwa w Ossolineum, które objęły także wydarzenia w Muzeum Pana Tadeusza odbywające się pod hasłem Drogi do wolności. Przygotowaliśmy wyjątkowe spotkanie na wystawie stałej Misja: Polska, podczas którego dr Małgorzata Preisner-Stokłosa opowiedziała o fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego i działalności Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK w czasie drugiej wojny światowej, zaś dr Mateusz Palka przybliżył dawne audycje Radia Wolna Europa, które w okresie PRL-u umożliwiały zapoznanie się z archiwalnymi wypowiedziami i wspomnieniami działaczy niepodległościowych z okresu międzywojennego, niedopuszczanymi w Polsce do głosu przez cenzurę. Oprowadzanie po wystawie „Rękopis Pana Tadeusza” osnute wokół romantycznej idei wolności i niepodległości poprowadziła Anita Soroko.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.