WYSTAWA CZASOWA

Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem „Dziadów” cz. III

  • 8 listopada 2019–30 czerwca 2020
  • Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
  • Muzeum Pana Tadeusza
    Rynek 6, Wrocław
  • wernisaż: 8 listopada 2019, godz. 17.00

Katalog wystawy Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem „Dziadów” cz. III jest dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Wystawa opowiada o wileńskim procesie Filomatów i Filaretów (18231824), wydarzeniu które zaważyło na losach i twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego obaj poeci swoją młodość spędzili w Wilnie.

Założone blisko dwieście lat temu Towarzystwo Filaretów za działalność patriotyczną zostało uznane za wywrotowe. Młodych Filaretów aresztowano i osądzono. Wśród uwięzionych znalazł się Adam Mickiewicz, który spędził w wileńskim więzieniu blisko dziewięć miesięcy. Skazany na przymusowy pobyt w Rosji, wyjechał z Wilna na zawsze 24 X 1824 r. Opuścił miasto swoich studiów uniwersyteckich (18151819), zawiązanych wówczas wielu dozgonnych przyjaźni, poetyckiego debiutu i miejsca ugruntowania sławy poetyckiej. Juliusz Słowacki z Wilnem związany był przez blisko piętnaście lat. Pierwszy raz przebywał tu w latach 18111814. Do Wilna powrócił w 1818 roku. W latach 18191825 uczęszczał do wileńskiego gimnazjum. (To w tej szkole, w maju 1823 r., uczeń Michał Plater napisał na tablicy Vivat Konstytucja 3 Maja. Zdarzenie to zapoczątkowało aresztowania Filomatów i Filaretów). Następnie w latach 18251828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. W lipcu 1828 r. ukończył studia i opuścił Wilno na zawsze.

Na ekspozycji znajdą się cenne obiekty, pochodzące ze zbiorów Muzeum Sztuki w Wilnie oraz archiwów i bibliotek wileńskich, pokazywane w Polsce po raz pierwszy w tym: m.in. oryginalne protokoły przesłuchań Filomatów i Filaretów. Z kolekcji Ossolineum pochodzą m.in. znakomite rysunki Józefa Peszki, przedstawiające Wilno i Petersburg oraz rękopis ( jedna karta) Dziadów Juliusza Słowackiego.


Kuratorzy

  • Małgorzata Orzeł (Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
  • Marijus Uzorka (Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Litwa)

patroni medialni:
TVP Kultura, TVP 3 Wrocław, Gazeta Wrocławska, Radio Wrocław, Radio RAM, Radio Wrocław Kultura