Wystawa pokonkursowa dotycząca
aranżacji Muzeum Książąt Lubomirskich

  • 15 lipca–16 sierpnia 2020
  • dziedziniec Kamienicy pod Złotym Słońcem
  • wystawa czynna od wtorku do niedzieli
    w godzinach 10.00–16.00
  • wstęp wolny

Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na nową wystawę czasową, która prezentuje wyniki konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Ekspozycja planszowa prezentowana jest na dziedzińcu Kamienicy pod Złotym Słońcem od 15 lipca do 5 sierpnia 2020 roku.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej koncepcji scenograficznej, która zostanie zrealizowana w nowym, projektowanym obecnie budynku muzealnym.

Nowa siedziba ossolińskiego Muzeum Książąt Lubomirskich stanie pomiędzy ul. Fredry, Szewską i placem Uniwersyteckim we Wrocławiu. Ossolineum, wraz z projektantami – laureatami konkursu, pracować będzie nad ostateczną koncepcją wystawienniczą.

Podczas wystawy mamy okazję poznać pełne zestawienie 12 prac konkursowych oraz przyjrzeć się nagrodzonym projektom laureatów:

Projekt koncepcyjny wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich miał, prócz propozycji formy prezentowania zabytków zawierać wstępne projekty gablot ekspozycyjnych i elementów scenograficznych oraz identyfikacji wizualnej.

Stała ekspozycja muzeum składać się będzie z holu, galerii głównej, gabinetu prac na papierze oraz skarbca wraz z przedsionkiem. W holu planowane jest zaprezentowanie Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa Janusza Witwickiego.

Muzeum Książąt Lubomirskich powołano do życia w roku 1823, a dla zwiedzających w 1870. Zlikwidowane zostało przez okupantów podczas II wojny światowej, a ponownie przyłączone do reaktywowanego we Wrocławiu Zakładu decyzją polskiego sejmu w roku 2007. Działając we Lwowie przez kilka dziesięcioleci (do roku 1940), muzeum było jedną z najważniejszych instytucji kultury na terenach polskich, zachowując status zbiorów prywatnych. Muzealna kolekcja zawierała wiele bezcennych dzieł polskich i zagranicznych artystów – były wśród nich na przykład prace Albrechta Durera czy Rembrandta.

Tylko nieliczne trafiły do Wrocławia – obecnie w polskich zbiorach znajduje się zaledwie część dawnej kolekcji. Zachowane i przywrócone po wojnie Zakładowi zbiory przez kilka ostatnich dziesięcioleci były uzupełniane i opracowywane w ossolińskich gabinetach muzealnych. ZNiO prowadzi również stałą i ożywioną współpracę muzealną z instytucjami ukraińskimi, której powstanie nowego budynku muzealnego ma nadać nowy wymiar i nową dynamikę.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Transparent na zlecenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.