W RAMACH IV FESTIWALU TRADYCJI LITERACKICH

Zakwalifikowani na warsztaty
twórczego pisania

Lista osób zakwalifikowanych przez prowadzącego, Adama Kaczanowskiego, na warsztaty pisania w ramach IV Festiwalu Tradycji Literackich:

 1. Magdalena Basak
 2. Marta Fudali
 3. Tomasz Jedoń
 4. Krzysztof Kalemba
 5. Magdalena Krasnodębska
 6. Agnieszka Mohylowska
 7. Nina Paśniewska
 8. Magda Podsiadły
 9. Paulina Rezanowicz
 10. Tomasz Smogór

Lista rezerwowa (w przypadku rezygnacji jednej z powyższych osób):

 1. Grzegorz Reiwer
 2. Agata Cichy

Informacje o zajęciach prześlemy zakwalifikowanym drogą mailową. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: gabinetliteracki@ossolineum.pl.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy


Patroni medialni