Wolontariat

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z Muzeum Pana Tadeusza na zasadach wolontariatu.


Jeśli chcesz

 • wejść do muzealnego świata i poznać go „od środka”
 • zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności
 • współtworzyć wydarzenia kulturalne
 • sprawdzić się w roli edukatora muzealnego
 • spędzić czas w kreatywny i twórczy sposób

i jesteś pełnoletni…

Już dziś wyślij zgłoszenie na adres edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem WOLONTARIAT*.

Zaprosimy Cię na rozmowę, podczas której opowiesz nam o sobie i swoich zainteresowaniach, talentach i oczekiwaniach wobec wolontariatu w naszym muzeum. Decyzję o rozpoczęciu współpracy podejmiemy w ciągu kilku dni na podstawie Twojego zgłoszenia, rozmowy wstępnej oraz aktualnego zapotrzebowania na pracę wolontariuszy.


W ramach współpracy zapewniamy

 

 • podpisanie porozumienia o współpracy, a po jej zakończeniu – zaświadczenie o współpracy
 • pakiet bezpłatnych wejściówek do muzeum
 • pakiet gadżetów muzealnych
 • zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji kultury
 • możliwość współtworzenia wydarzeń kulturalnych
 • możliwość dopasowania zajęć do potrzeb i zainteresowań

Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).


Koordynator
wolontariatu