Wolontariat w Muzeum Pana Tadeusza

Poszukujemy osób chętnych do współpracy z Muzeum Pana Tadeusza na zasadach wolontariatu. 

Jeśli chcesz:

 • zrobić coś dobrego dla siebie i dla innych;
 • zobaczyć „od środka”, jak pracuje muzeum;
 • współtworzyć wydarzenia kulturalne;
 • spędzić czas w niezwykły sposób;
 • zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności;

i jesteś pełnoletni…

W ramach współpracy zapewniamy:

 • podpisanie porozumienia o współpracy, a po jej zakończeniu – zaświadczenie o współpracy;
 • bezpłatne wejście do Muzeum;
 • możliwość uczestniczenia w spotkaniach i koncertach;
 • pakiet gadżetów muzealnych;
 • zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji kultury;
 • możliwość dopasowania zajęć do potrzeb i zainteresowań.

Już dziś wyślij zgłoszenie na adres edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem WOLONTARIAT*.

Zaprosimy Cię na rozmowę, podczas której opowiesz nam o sobie i swoich zainteresowaniach, talentach i oczekiwaniach wobec wolontariatu w naszym muzeum. Decyzję o rozpoczęciu współpracy podejmiemy w ciągu kilku dni na podstawie Twojego zgłoszenia, rozmowy wstępnej oraz aktualnego zapotrzebowania na pracę wolontariuszy.

Koordynator wolontariatu:

Zapraszamy do zgłoszenia się na wolontariat w naszym muzeum!

* W treści zgłoszenia prosimy o zawarcie następującej klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).