rozmowy | debaty | wykłady | spotkania z autorami

Biblioteka spotkań


Romantyczna włóczęga po Sudetach – spotkania towarzyszące

Wystawa „Romantyczna włóczęga po Sudetach – prace Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego ze zbiorów Ossolineum”przybliżała postać artysty-wędrowca czasów romantyzmu, poruszała także zagadnienie początków turystyki sudeckiej oraz ponadczasowości tęsknoty za harmonią świata poszukiwaną w kontakcie z przyrodą.

Turystyka sudecka w czasach Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego – wykład popularyzatorski
„Przygody same do mnie przychodzą” – spotkanie autorskie z Crisem Froese
„Opowieść o współczesnym Głównym Szlaku Sudeckim” – wykład popularyzatorski

Drukarze i romanse – spotkania towarzyszące

Wystawa „Drukarze i romanse” towarzyszy obchodom Roku Romantyzmu Polskiego, czyli dwusetnej rocznicy wydania w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie debiutanckiego tomu poezji Adama Mickiewicza, zawierającego słynne „Ballady i romanse”. Dzięki komentarzowi współczesnego artysty Piotra Bosackiego Mickiewiczowski dylemat między czuciem i wiarą a szkiełkiem i okiem okazuje się zaskakująco aktualny.

Romantyczne konteksty fantastyki. Spotkanie z Radkiem Rakiem

 

Spotkanie z Piotrem Bosackim

Nowe Epifanie 2022

„Nowe Epifanie” to interdyscyplinarny Festiwal organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Jego podstawowym celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.

O ziemiańskich tradycjach wielkopostnych

 

„Białe małżeństwo” – obscena czy asceza?
 • transmisja ze spotkania
 • prowadzenie: Maria Marszałek
 • goście: dr Anna R. Burzyńska, ks. dr hab. Andrzej Draguła

 

Personal Jesus. O religii, mediach i psychologii

 


Poetycka alchemia Liny Kostenko. Perspektywa polska, ukraińska i niemiecka

Zapraszamy na spotkanie z wybitną ukraińską poetką Liną Kostenko. Z autorką połączyliśmy się online, by porozmawiać o tomie „Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох…” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2021) pod redakcją naukową prof. Agnieszki Matusiak i prof. Ludmiły Tarnaszyńskiej.

 • transmisja ze spotkania
 • poetka: Lina Kostenko
 • prowadzenie: dr Wiktoria Malicka
 • goście: prof. Agnieszka Matusiak, prof. Ludmiła Tarnaszyńska, prof. Alois Woldan
 • artyści: Orest Sharak, Mikołaj Nowicki

 


Przekłady Tadeusza Różewicza na język perski

Zapraszamy na spotkanie z tłumaczem poezji Tadeusza Różewicza na język perski – Aeinem Ghobadim.

W kawiarni „Popiół i Diament” przy Muzeum Pana Tadeusza porozmawialiśmy o tłumaczeniu polskiej poezji na język perski, o znaczeniu poezji we współczesnym Iranie i o powodach, które skłoniły naszego gościa do zainteresowania się polską literaturą.

 


„Pędzę jak dziki Tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach” – spotkanie z Markiem Zającem

Zapraszamy na spotkanie z Markiem Zającem, autorem książki „Pędzę jak dziki Tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach”.

 


Dolnośląski Festiwal Nauki

Zapraszamy na wykład „Działalność społeczna kobiet w porozbiorowej Polsce” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Muzeum Pana Tadeusza.

Działalność społeczna kobiet w porozbiorowej Polsce

 


Europejskie Dni Dziedzictwa

Zapraszamy na spotkanie „Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Pana Tadeusza.

Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej

 


„Męski świat epoki stanisławowskiej”

Wykład poświęcony kulturze, modzie i obyczajowości w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej

 

W 2022 roku Festiwal Tradycji Literackich odbywał się w Muzeum Pana Tadeusza już po raz szósty. Bohaterami tegorocznej edycji byli Maria Konopnicka, Adam Asnyk i Tadeusz Gajcy.

Istotą festiwalu jest poszukiwanie inspiracji w zestawianiu twórczości i biografii pisarzy XIX i XX wieku. Jest to próba zarówno ożywienia kanonicznych tekstów, które słabo funkcjonują poza obiegiem szkolnym i specjalistycznym, jak i przybliżenia odbiorcom mniej znanych utworów słynnych pisarzy. Dialog z tradycją polega zarówno na poznawaniu kontekstów historycznych, w jakich dzieła patronów festiwalu powstawały (poprzez wykłady znawców i prezentacje artefaktów), jak i osadzaniu ich dokonań w nowych, współczesnych kontekstach.

Spotkanie z Barbarą Woźniak – laureatką nagrody im. Witolda Gombrowicza

 


Popiół i Diament. Spotkania autorskie

„Popiół i Diament. Spotkania autorskie” to cykl wydarzeń kulturalnych zorientowanych na zagadnienia historyczne i historyczno-literackie, promujący działalność wrocławskiej niezależnej księgarni stacjonarnej Popiół i Diament.

„Księżyc z peweksu. O luksusie w PRL”
„Polio w Polsce 1945–1989. Studium z historii niepełnosprawności”
„Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia w PRL”

 

„Niepowtarzalny urok likwidacji”
„Kolory PRL”
„Był dwór nie ma dworu”

Misja: książki 2021/2022

„Misja: książki” to cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

„Niewygodne historie powojennej Polski”
„Trzy kobiety, jedno nazwisko”
„Braterstwo poezji”

 

„Żołnierze wyklęci i przeklęci”
„Człowiek, który wynalazł internet”
„Historia słabych”

Z ossolińskiej kolekcji
„Silesiaca”

Cykl wykładów online, z których każdy jest okazją do poznania bogatych i cennych kolekcji przechowywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Tym razem odkrywamy zbiory związane ze Śląskiem.

Biblioteczne perły dawnego Śląska w zbiorach Ossolineum
Nowa „mała ojczyzna” – Biblioteka Ossolineum i dolnośląscy pisarze po 1946 roku
„Strachowscy – wrocławscy ilustratorzy z XVIII wieku”

 

„Widokówki, książki, plany, plakaty…” – pierwsze publikacje powojennego Wrocławia
Dawne mapy Śląska – dar Tomasza Niewodniczańskiego dla Ossolineum
„Podróż malownicza po Sudetach”. Rękopisy, rysunki i grafiki Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego
„Życie i praca w cieniu gór”. Przedwojenni mieszkańcy Sudetów w sztuce Ericha Fuchsa.

Wokół wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”

„Wybór prozy” Tadeusza Różewicza w Bibliotece Narodowej – premiera książki
„Tadeusz Różewicz ogląda obrazy”
„Tadeusz Różewicz pisze autobiografię”
„Różewicz. Rekonstrukcja”, t. 1

IV Festiwal Tradycji Literackich

Spotkanie z tłumaczami twórczości Witolda Gombrowicza

 

Rozmowy z laureatami Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza
AbyCzytać

 

Współcześni romantycy
 • „Jak wpływać na ludzi za pomocą mowy? Rola języka w reklamie i perswazji”
  prowadzenie: prof. Dariusz Doliński
 • „Dlaczego Kacperek nie chce czytać? O psychologicznych aspektach czytania książek u dzieci i młodzieży”
  prowadzenie: prof. Tomasz Grzyb
 • „Brak słów! O narracji obrazem”
  prowadzenie: dr Małgorzata Jabłońska
  „Jak treść myśli wpływa na nasz dobrostan? Autonarracje z perspektywy psychoterapeutycznej”
  prowadzenie: dr Natalia Liszewska

„Ręce do góry!”
Bunt w kinie krajów V4

Rozmowy z Post Brothers
Filmy z udziałem twórców
i teoretyków filmowych

Misja: książki
2020

„Misja: książki” to cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

Rozmowy poprowadzili
 • dr Mateusz Palka
 • dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
 • Marcin Szyjka
 • Mariusz Urbanek

Rozmowy polsko-ukraińskie

Rozmowa pierwsza
Rozmowa druga
Rozmowa czwarta

Tradycje poetyckie

„Poezja aktywna”
performance
Fantom Adama
 • Pięciu twórców, czterech kompozytorów i jeden grafik komputerowy. Trzy artystki: wiolonczelistka, gambistka i sopranistka. Przedmioty, instrumenty, maszyny, komputery, ludzie. Jedno muzeum.
Stankiewicz – Różewicz– Stankiewicz
 • Jerzy Trela, aktor teatralny i filmowy, dokonał interpretacji wierszy Tadeusza Różewicza.
Dickinson we Wrocławiu – spotkanie wokół Wyboru poezji Emily Dickinson w serii Biblioteka Narodowa Wydawnictwa Ossolineum