rozmowy | debaty | wykłady | spotkania z autorami

Biblioteka spotkań


Misja: książki 2021/2022

„Misja: książki” to cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

„Niewygodne historie powojennej Polski”
„Trzy kobiety, jedno nazwisko”
„Braterstwo poezji”

 

„Żołnierze wyklęci i przeklęci”
„Człowiek, który wynalazł internet”
„Historia słabych”

Z ossolińskiej kolekcji
„Silesiaca”

Cykl wykładów online, z których każdy jest okazją do poznania bogatych i cennych kolekcji przechowywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Tym razem odkrywamy zbiory związane ze Śląskiem.

Biblioteczne perły dawnego Śląska w zbiorach Ossolineum
Nowa „mała ojczyzna” – Biblioteka Ossolineum i dolnośląscy pisarze po 1946 roku
„Strachowscy – wrocławscy ilustratorzy z XVIII wieku”

 

„Widokówki, książki, plany, plakaty…” – pierwsze publikacje powojennego Wrocławia
Dawne mapy Śląska – dar Tomasza Niewodniczańskiego dla Ossolineum
„Podróż malownicza po Sudetach”. Rękopisy, rysunki i grafiki Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego
„Życie i praca w cieniu gór”. Przedwojenni mieszkańcy Sudetów w sztuce Ericha Fuchsa.

Wokół wystawy „Pan Tadeusz Różewicz”

„Wybór prozy” Tadeusza Różewicza w Bibliotece Narodowej – premiera książki
„Tadeusz Różewicz ogląda obrazy”
„Tadeusz Różewicz pisze autobiografię”
„Różewicz. Rekonstrukcja”, t. 1

IV Festiwal Tradycji Literackich

Spotkanie z tłumaczami twórczości Witolda Gombrowicza

 

Rozmowy z laureatami Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza
AbyCzytać

 

Współcześni romantycy
 • „Jak wpływać na ludzi za pomocą mowy? Rola języka w reklamie i perswazji”
  prowadzenie: prof. Dariusz Doliński
 • „Dlaczego Kacperek nie chce czytać? O psychologicznych aspektach czytania książek u dzieci i młodzieży”
  prowadzenie: prof. Tomasz Grzyb
 • „Brak słów! O narracji obrazem”
  prowadzenie: dr Małgorzata Jabłońska
  „Jak treść myśli wpływa na nasz dobrostan? Autonarracje z perspektywy psychoterapeutycznej”
  prowadzenie: dr Natalia Liszewska

„Ręce do góry!”
Bunt w kinie krajów V4

Rozmowy z Post Brothers
Filmy z udziałem twórców
i teoretyków filmowych

Misja: książki
2020

„Misja: książki” to cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

Rozmowy poprowadzili
 • dr Mateusz Palka
 • dr Małgorzata Preisner-Stokłosa
 • Marcin Szyjka
 • Mariusz Urbanek

Rozmowy polsko-ukraińskie

Rozmowa pierwsza
Rozmowa druga
Rozmowa czwarta

Tradycje poetyckie

„Poezja aktywna”
performance
Fantom Adama
 • Pięciu twórców, czterech kompozytorów i jeden grafik komputerowy. Trzy artystki: wiolonczelistka, gambistka i sopranistka. Przedmioty, instrumenty, maszyny, komputery, ludzie. Jedno muzeum.
Stankiewicz – Różewicz– Stankiewicz
 • Jerzy Trela, aktor teatralny i filmowy, dokonał interpretacji wierszy Tadeusza Różewicza.
Dickinson we Wrocławiu – spotkanie wokół Wyboru poezji Emily Dickinson w serii Biblioteka Narodowa Wydawnictwa Ossolineum