rozmowy | debaty | wykłady | spotkania z autorami

Biblioteka spotkań

Zapraszamy do „Biblioteki spotkań”, czyli miejsca, w którym prezentujemy informacje o archiwalnych wydarzeniach organizowanych w Muzeum Pana Tadeusza, dostępnych w wersji online.


2024

„Popiół i Diament. Spotkania autorskie” to cykl wydarzeń kulturalnych zorientowanych na zagadnienia historyczne i historyczno-literackie, promujący działalność wrocławskiej niezależnej księgarni stacjonarnej Popiół i Diament.

„Tłumacz w muzeum: Różewicz” to cykl wydarzeń poświęcony tłumaczom i przekładom twórczości Tadeusza Różewicza na języki obce. Bohaterami spotkań będą wybitni tłumacze z całego świata. Zaprezentujemy nie współczesne przekłady Różewicza, ale też warsztat translatorski i elementy krytyki przekładu.

Tadeusz Różewicz nie przepadał za fotografami i raczej ich unikał. Wyjątek stanowili Adam Hawałej i Janusz Stankiewicz. Pierwszy fotografował poetę niemal przez dwadzieścia pięć lat, drugi niewiele krócej. Wieczór wspomnień o Tadeuszu Różewiczu poprowadził Mirosław Emil Koch.

Spotkanie z udziałem Adama Dziadka, Marty Baron-Milian i Jakuba Kornhausera poświęcone „Mojemu wiekowi” Aleksandra Wata, wydanemu przez Wydawnictwa Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa.

Cykl spotkań, do których punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski i zjawisk współczesnej kultury: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste lub ważne ze względu rangę zebranego materiału czy przenikliwość stawianych przez autorów diagnoz.

Spotkania z tłumaczami literatury, organizowane cyklicznie w Muzeum Pana Tadeusza od 2018 roku przez zespół Gabinetu Literackiego im. Tadeusza Różewicza. Tematyka wydarzeń koncentruje się nie tylko na tekście tłumaczonym czy na jego skuteczności (lub jej braku), ale też na samym procesie tłumaczenia i związanej z nim profesji.

Wystawa stała Rękopis „Pana Tadeusza” to opowieść wprowadzająca w poetycką wizję Adama Mickiewicza, pokazująca świat polskiej szlachty pierwszej połowy dziewiętnastego wieku na niezwykle ciekawym tle polskiego i europejskiego romantyzmu oraz burzliwej historii ówczesnej Europy. W Muzeum Pana Tadeusza realizujemy regularnie program wydarzeń przybliżających spuściznę poety i literaturę romantyzmu.

Prezentowana od 15 września 2023 do 28 stycznia 2024 wystawa „Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność” poświęcona była roli kobiet w największym zrywie narodowym XIX wieku – Powstaniu Styczniowym. Ekspozycja przygotowana składała się z dwóch części: pierwsza opowiadała o udziale kobiet polskich w Powstaniu Styczniowym, druga odnosiła się do czasów nam bliższych – rewolucyjnych zrywów kobiet okresu „Solidarności” w Polsce.


2023

Festiwal Tradycji Literackich to coroczne wydarzenie inspirowane twórczością i biografią wybitnych pisarzy, którzy reprezentują różne epoki literackie. Od 2017 roku każdej edycji festiwalu towarzyszy patronat diady lub triady twórców, a w roku 2023 najważniejszymi autorami byli Aleksander Fredro i Wisława Szymborska.


Dzienniki Władysława Wielhorskiego – spotkanie autorskie

Spotkanie z dr. Tomaszem Błaszczakiem, redaktorem naukowym wydania dziennika Władysława Wielhorskiego. Książka jest publikacją odnalezionego w Dziale Rękopisów Litewskiej Biblioteki Narodowej rękopisu dziennika Władysława Wielhorskiego, będącego niezwykłym źródłem do dziejów dworów i ziemiaństwa na Żmudzi podczas okupacji niemieckiej w okresie pierwszej wojny światowej.


Wystawa Dziady. Przejście – spotkania towarzyszące

Celem ekspozycji prezentowanej od 25 marca do 30 lipca 2023 było przyjrzenie się rozbudowanemu uniwersum dzieła Adama Mickiewicza poprzez zaprezentowanie ogromnego potencjału etnograficznego, literackiego i scenicznego tkwiącego w utworze. Impulsem do stworzenia wystawy był kontekst polityczny arcydramatu, a właściwie rola jego konkretnej inscenizacji – „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka zrealizowanych w Teatrze Narodowym, zdjętych z afisza na początku 1968, uznawanych powszechnie za katalizator Wydarzeń Marcowych.


2022


Drukarze i romanse – spotkania towarzyszące

Wystawa „Drukarze i romanse” towarzyszyła obchodom Roku Romantyzmu Polskiego, czyli dwusetnej rocznicy wydania w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie debiutanckiego tomu poezji Adama Mickiewicza, zawierającego słynne „Ballady i romanse”. Dzięki komentarzowi współczesnego artysty Piotra Bosackiego Mickiewiczowski dylemat między czuciem i wiarą a szkiełkiem i okiem okazał się zaskakująco aktualny.


Romantyczna włóczęga
po Sudetach

– spotkania towarzyszące

Wystawa „Romantyczna włóczęga po Sudetach – prace Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego ze zbiorów Ossolineum” i program wydarzeń jej towarzyszących, przybliżały postać artysty-wędrowca czasów romantyzmu, poruszając także zagadnienie początków turystyki sudeckiej oraz ponadczasowości tęsknoty za harmonią świata poszukiwaną w kontakcie z przyrodą.


Nowe Epifanie 2022

„Nowe Epifanie” to interdyscyplinarny Festiwal organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Jego podstawowym celem jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu „Listu do artystów” Jana Pawła II.


Poetycka alchemia Liny Kostenko. Perspektywa polska, ukraińska i niemiecka

Spotkanie z wybitną ukraińską poetką Liną Kostenko. Z autorką połączyliśmy się online, by porozmawiać o tomie „Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох…” (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2021) pod redakcją naukową prof. Agnieszki Matusiak i prof. Ludmiły Tarnaszyńskiej.


Przekłady Tadeusza Różewicza na język perski

Spotkanie z tłumaczem poezji Tadeusza Różewicza na język perski – Aeinem Ghobadim. W kawiarni „Popiół i Diament” przy Muzeum Pana Tadeusza porozmawialiśmy o tłumaczeniu polskiej poezji na język perski, o znaczeniu poezji we współczesnym Iranie i o powodach, które skłoniły naszego gościa do zainteresowania się polską literaturą.


„Pędzę jak dziki Tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach” – spotkanie z Markiem Zającem

Spotkanie z Markiem Zającem, autorem książki „Pędzę jak dziki Tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach”.


Dolnośląski Festiwal Nauki

Wykład „Działalność społeczna kobiet w porozbiorowej Polsce” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Muzeum Pana Tadeusza.


Europejskie Dni Dziedzictwa

Spotkanie „Kniaziowie i kniazinie – opowieść o Ostrogskich, największych magnatach Rzeczpospolitej” w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Pana Tadeusza.


„Męski świat epoki stanisławowskiej”

Wykład poświęcony kulturze, modzie i obyczajowości w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

W 2022 roku Festiwal Tradycji Literackich odbywał się w Muzeum Pana Tadeusza już po raz szósty. Bohaterami tegorocznej edycji byli Maria Konopnicka, Adam Asnyk i Tadeusz Gajcy. Istotą festiwalu jest poszukiwanie inspiracji w zestawianiu twórczości i biografii pisarzy XIX i XX wieku.


Misja: książki 2021/2022

Druga edycja cyklu „Misja: książki”, czyli spotkań z autorami publikacji dotyczących najnowszej historii Polski. Gośćmi spotkań byli: Urszula Glensk, Emil Pasierski, Wojciech Orliński, Olga Gitkiewicz, Piotr Pytlakowski, Piotr Lipiński.

Spotkania towarzyszące wystawie zorganizowanej z okazji stulecia urodzin Władysława Bartoszewskiego.


2021/2020


Z ossolińskiej kolekcji
„Silesiaca”

Cykl wykładów online, z których każdy jest okazją do poznania bogatych i cennych kolekcji przechowywanych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Tym razem odkrywamy zbiory związane ze Śląskiem.

Spotkania towarzyszące wystawie stałej, otwartej w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza.


V Festiwal Tradycji Literackich

Spotkania towarzyszące piątej edycji Festiwalu Tradycji Literackich. Baczyński / Norwid.


„Ręce do góry!”
Bunt w kinie krajów V4

Wydarzenia towarzyszące międzynarodowemu projektowi filmowemu „Ręce do góry!” Bunt w kinie krajów V4.


Misja: książki
2020

Pierwsza edycja cyklu spotkań „Misja: książki”, do którego punktem wyjścia są publikacje dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste.

Gośćmi spotkań byli: Stanisław S. Nicieja, Magdalena Grzebałkowska, Maciej Mituła, Karolina Kuszyk, Grzegorz Gauden, Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz, Ziemowit Szczerek, Antoni Dudek, Urszula Glensk, Wojciech Browarny, Magdalena Grochowska, Urszula Kozioł, Joanna Hytrek-Hryciuk, Wojciech Wilczyk, Jan Stolarczyk, Marcin Wodziński.


Rozmowy polsko-ukraińskie

Cykl wydarzeń w Muzeum Pana Tadeusza organizowanych w ramach Festiwalu Twórczej Współpracy WROCloveUKRAINA. Wśród rozmówców między innymi: Olga Tokarczuk, Jurij Andruchowycz, Dorota Masłowska, Serhij Żadan, Ziemowit Szczerek, Roman Kabaczij.


Tradycje poetyckie

Archiwalne filmy odwołujące się do tradycji sztuki poetyckiej, zrealizowane w Muzeum Pana Tadeusza.

Odwiedź Muzeum Pana Tadeusza