rozmowy | debaty | wykłady | spotkania z autorami

Biblioteka spotkań


IV Festiwal Tradycji Literackich

Spotkanie z tłumaczami twórczości Witolda Gombrowicza

 

Rozmowy z laureatami Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza
AbyCzytać

 

Współcześni romantycy
 • „Jak wpływać na ludzi za pomocą mowy? Rola języka w reklamie i perswazji”
  prowadzenie: prof. Dariusz Doliński
 • „Dlaczego Kacperek nie chce czytać? O psychologicznych aspektach czytania książek u dzieci i młodzieży”
  prowadzenie: prof. Tomasz Grzyb
 • „Brak słów! O narracji obrazem”
  prowadzenie: dr Małgorzata Jabłońska
  „Jak treść myśli wpływa na nasz dobrostan? Autonarracje z perspektywy psychoterapeutycznej”
  prowadzenie: dr Natalia Liszewska

„Ręce do góry!”
Bunt w kinie krajów V4

Rozmowy z Post Brothers
Filmy z udziałem twórców
i teoretyków filmowych

Rozmowy polsko-ukraińskie

Rozmowa pierwsza
Rozmowa druga
Rozmowa czwarta

Tradycje poetyckie

„Poezja aktywna”
performance
Fantom Adama
 • Pięciu twórców, czterech kompozytorów i jeden grafik komputerowy. Trzy artystki: wiolonczelistka, gambistka i sopranistka. Przedmioty, instrumenty, maszyny, komputery, ludzie. Jedno muzeum.
Stankiewicz – Różewicz– Stankiewicz
 • Jerzy Trela, aktor teatralny i filmowy, dokonał interpretacji wierszy Tadeusza Różewicza.