Oferta edukacyjna na sezon 2023/2024

Lekcje muzealne online


Informacje
o programie

Zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na lekcje muzealne online. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (od pierwszych do ósmych klas), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie maturzystów.

Wybrane lekcje muzealne prowadzimy w języku angielskim, po wcześniejszym ustaleniu.

Lekcje muzealne online prowadzone są przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, wzbogacone o działania interaktywne i dialog.

Uzupełnieniem oferty lekcji muzealnych są filmy edukacyjne, podejmujące tematy związane ze światem przedstawionym „Pana Tadeusza”, a także kontekstami historycznymi epopei oraz najnowszą historią Polski.

Informacje praktyczne

Lekcje muzealne online

 • zajęcia odbywają się przez internetową platformę komunikacyjną (Microsoft Teams)
 • link do zajęć online zostanie udostępniony po dokonaniu rezerwacji
 • płatności należy dokonać po odbytej lekcji na podstawie otrzymanej faktury przelewowej

Wiek uczestników

 • dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Oferta specjalna

 • istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych lekcji online w języku angielskim, po wcześniejszym ustaleniu

Terminy

 • wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15:30)
 • czas trwania: 45 minut
  godzinę zajęć możemy dostosować do potrzeb konkretnej grupy (swoją propozycję terminu proszę wpisać w polu “uwagi” w formularzu rezerwacji)

Rezerwacja zajęć

 • formularz rezerwacji:
  www.bilety.ossolineum.pl

Cena

 • 100 zł, maksymalna liczba osób w grupie: 30

Kontakt


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Dział Edukacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
edukacja@ossolineum.pl | tel. 697 415 815

Grupy
integracyjne


Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. Poznaj ofertę Muzeum dostępnego.

edukacja@ossolineum.pl  | tel. 697 415 815

Tematy lekcji


„Pan Tadeusz” i epoka romantyzmu

1. Polskie obyczaje i tradycje w „Panu Tadeuszu”

W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy poszanowania zwyczajów i tradycji własnego narodu. W „Panu Tadeuszu” z wielką dokładnością zostały opisane dawne  obyczaje. W trakcie zajęć będziemy podziwiać szlacheckie stroje i gościnność, porozmawiamy o tym, jak uczono młodych grzeczności, przyjrzymy się polowaniom i grzybobraniu. Nie zabraknie też czasu na twórczą zabawę. 

Podczas zajęć uczniowie:„fake newsy”

 • dowiedzą się, jak ubierali się polski szlachcic i szlachcianka;
 • zapoznają się z zasadami gościnności i dobrego wychowania obowiązującymi w dawnej Polsce;
 • poznają najważniejsze zwyczaje związane z polowaniem, np. granie na rogu;
 • dowiedzą się, jaką rangę miało grzybobranie;
 • rozwiążą ciekawe zagadki.

podstawa programowa:
Uczeń wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich, osiąga umiejętność rozumienia kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: naród czy ojczyzna.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

1. „I dumał, myślił o swojej krainie…” historia powstania „Pana Tadeusza” i losy rękopisu 

Spotkanie jest przede wszystkim opowieścią o okolicznościach powstania polskiej epopei narodowej oraz o niezwykłych dziejach jej rękopisu, który ostatecznie znalazł się we Wrocławiu, w zbiorach Ossolineum. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają genezę „Pana Tadeusza”;
 • usłyszą ciekawe fakty związane z jego pisaniem, pierwszym wydaniem oraz losami rękopisu;
 • zobaczą, jaki charakter pisma miał Adam Mickiewicz;
 • sprawdzą, czy tekst „Inwokacji” jest taki sam w rękopisie i w drukowanym wydaniu.

podstawa programowa:

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces. Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów, doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze; fragmenty „Pana Tadeusza” jako lektura obowiązkowa.

2. W soplicowskim dworze świat kultury szlacheckiej utrwalony w „Panu Tadeuszu”

Soplicowski dwór znajduje się z dala od wielkich miast, otoczony jest polami i lasami, z dobrodziejstw których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i ich goście. Adam Mickiewicz uwiecznił w „Panu Tadeuszu wiele dawnych zwyczajów związanych z tą bliskością człowieka i natury – to one staną się głównym tematem opowieści o tradycjach szlacheckich.

Spotkanie, które stanie się pomocą w samodzielnej lekturze „Pana Tadeusza”, dzięki omówieniu miejsca akcji, specyfiki szlachty jako warstwy społecznej dominującej w czasach I Rzeczypospolitej i jako bohatera zbiorowego utworu literackiego. Wyjaśnienie nazw niektórych przedmiotów, tytułów urzędowych czy czynności, które, obecnie nieużywane, sprawiają problemy podczas lektury utworu.  

Podczas zajęć uczniowie:

 • usłyszą o wybranych tradycjach kultywowanych w soplicowskim dworze;
 • poznają bliżej zwyczaje związane z grzybobraniem i polowaniem;
 • dowiedzą się, kim był Wojski;
 • obejrzą różne ilustracje „Koncertu Wojskiego na rogu” oraz sceny grzybobrania;
 • zastanowią się nad trwałością tradycji, ale i jej przemianami oraz współczesnym obliczem.

podstawa programowa:

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces. Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze; fragmenty „Pana Tadeusza” jako lektura obowiązkowa (w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego).

Uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

1. „I dumał, myślił o swojej krainie…” historia powstania „Pana Tadeusza” i losy rękopisu

Spotkanie jest przede wszystkim opowieścią o okolicznościach powstania polskiej epopei narodowej oraz o niezwykłych dziejach jej rękopisu, który ostatecznie znalazł się we Wrocławiu, w zbiorach Ossolineum. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają genezę „Pana Tadeusza”;
 • usłyszą ciekawe fakty związane z jego pisaniem, pierwszym wydaniem oraz losami rękopisu;
 • zobaczą, jaki charakter pisma miał Adam Mickiewicz;
 • sprawdzą, czy tekst  „Inwokacji” jest taki sam w rękopisie i w drukowanym wydaniu.

podstawa programowa:

Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa.

2. W soplicowskim dworze – świat kultury szlacheckiej utrwalony w „Panu Tadeuszu”

Spotkanie, które stanie się pomocą w samodzielnej lekturze „Pana Tadeusza”, dzięki omówieniu miejsca akcji, specyfiki szlachty jako warstwy społecznej dominującej w czasach I Rzeczypospolitej i jako bohatera zbiorowego utworu literackiego. Wyjaśnienie nazw niektórych przedmiotów, tytułów urzędowych czy czynności, które, obecnie nieużywane, sprawiają problemy podczas lektury utworu. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają obyczaje i zwyczaje szlacheckie utrwalone w „Panu Tadeuszu”;
 • dowiedzą się, dlaczego Polskę nazywano Rzeczpospolitą Szlachecką; 
 • przyjrzą się wybranym elementom świata przedstawionego w utworze (m.in. karabela, zegar szafowy, tabakiera, pas kontuszowy), wykorzystując do tego zabytkowe ilustracje i obiekty muzealne ze zbiorów Ossolineum;
 • usłyszą ciekawostki związane z kulturą szlachecką. 

podstawa programowa:

Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze; fragmenty „Pana Tadeusza” jako lektura obowiązkowa (w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego).

3. Jacek Soplica – Ksiądz Robak: dwa wymiary jednej biografii

Kiedy Jacek Soplica na łożu śmierci wyjawia Gerwazemu swoją prawdziwą tożsamość jest zupełnie innym człowiekiem niż w dniu zabicia Stolnika Horeszki. Podczas zajęć uczniowie przypomną sobie, w jaki sposób doszło do metamorfozy postaci oraz przeanalizują na jego przykładzie cechy mickiewiczowskiego bohatera romantycznego.  

Podczas zajęć uczniowie: 

 • przypomną sobie szczegóły biografii Jacka Soplicy;
 • utrwalą wydarzenia historyczne stanowiące tło fabuły „Pana Tadeusza";
 • przeanalizują elementy ideologii sarmatyzmu, które zaważyły na losach Jacka Soplicy;
 • poznają ciekawostki związane z domniemanymi pierwowzorami postaci wykreowanych przez poetę.

podstawa programowa: 

Uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji. Wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze; „Pan Tadeusz” jako lektura obowiązkowa. 

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

1. „I dumał, myślił o swojej krainie…” – historia powstania „Pana Tadeusza” i losy rękopisu

Spotkanie jest przede wszystkim opowieścią o okolicznościach powstania polskiej epopei narodowej oraz o niezwykłych dziejach jej rękopisu, który ostatecznie znalazł się we Wrocławiu, w zbiorach Ossolineum. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają genezę „Pana Tadeusza”;
 • usłyszą ciekawe fakty związane z jego pisaniem, pierwszym wydaniem oraz losami rękopisu;
 • sprawdzą, jaki charakter pisma miał Adam Mickiewicz; sprawdzą, czy tekst „Inwokacji” jest taki sam w rękopisie i w drukowanym wydaniu.

podstawa programowa:

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces; uczeń wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historyczno-literacki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny; w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

2. W soplicowskim dworze – świat kultury szlacheckiej utrwalony w „Panu Tadeuszu”

Spotkanie, które stanie się pomocą w powtórzeniu treści „Pana Tadeusza”, ze szczególnym uwzględnieniem świata przedstawionego, omówieniu miejsca akcji, specyfiki szlachty jako warstwy społecznej dominującej w czasach I Rzeczypospolitej i jako bohatera zbiorowego utworu literackiego.

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają obyczaje i zwyczaje szlacheckie utrwalone w „Panu Tadeuszu”;
 • dowiedzą się, dlaczego Polskę nazywano Rzeczpospolitą Szlachecką; 
 • przyjrzą się wybranym elementom świata przedstawionego w utworze (m.in. karabela, zegar szafowy, tabakiera, pas kontuszowy), wykorzystując do tego zabytkowe ilustracje i obiekty muzealne ze zbiorów Ossolineum;
 • usłyszą ciekawostki związane z kulturą szlachecką. 

podstawa programowa:

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces; uczeń rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości; w interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

3. Jacek Soplica – Ksiądz Robak: dwa wymiary jednej biografii

Kiedy Jacek Soplica na łożu śmierci wyjawia Gerwazemu swoją prawdziwą tożsamość jest zupełnie innym człowiekiem niż w dniu zabicia Stolnika Horeszki. Podczas zajęć uczniowie będą mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób doszło do tej metamorfozy postaci oraz przeanalizować na jego przykładzie cechy mickiewiczowskiego bohatera romantycznego. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • przypomną sobie szczegóły biografii Jacka Soplicy;
 • utrwalą wydarzenia historyczne stanowiące tło fabuły „Pana Tadeusza";
 • przeanalizują elementy ideologii sarmatyzmu, które zaważyły na losach Jacka Soplicy;
 • poznają ciekawostki związane z domniemanymi pierwowzorami postaci wykreowanych przez poetę.

podstawa programowa:

Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces. Uczeń rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe. Określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości. W interpretacji utworów literackich odwołuje się do tekstów poznanych w szkole podstawowej, w tym: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 


Najnowsza historia Polski

1. Czarna Wołga, czyli jak powstają „fake newsy”

Jednym z najważniejszych zagrożeń dzisiejszego świata są wprowadzające dezinformację „fake newsy”. Manipulowanie informacjami nie jest jednak wyłącznie problemem współczesności – było wykorzystywane także wcześniej. Jak się bronić przed dezinformacją? Podczas zajęć uczniowie poznają oblicza propagandy w XX wieku: od poprawiającej morale do siejącej wrogość. Samodzielnie przeanalizują różne komunikaty i nauczą się, jak nie stać się marionetką w czyichś rękach.

Podczas zajęć uczniowie:

 • odczytają przekaz polskich ulotek konspiracyjnych z okresu II wojny światowej oraz plakatów propagandowych z PRL;
 • dowiedzą się, jak powstają i rozprzestrzeniają się „fake newsy”;
 • nauczą się, jak sprawdzić, czy informacje są prawdziwe.

podstawa programowa:
uczeń identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny; rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych informacji.

2. Maluchem w przeszłość

Dziadkowie dzisiejszych uczniów żyli w PRL-u. Co to właściwie znaczy? Czym różniła się ich codzienność od naszej współczesnej? Jak mijały im dni? Co robili w wolnym czasie? Czy w Polsce i na świecie działo się wtedy coś ważnego? Podczas zajęć uczniowie zobaczą różnego rodzaju przedmioty dokumentujące życie w PRL-u. Poznają gry i zabawy swoich dziadków. Dowiedzą się także, z jakimi trudnościami dnia codziennego musieli się oni czasami mierzyć.

wiedza:

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się, czym była PRL;
 • zobaczą, jak wyglądało życie codzienne ich dziadków;
 • poznają muzealną wystawę i zastanowią się, jakie przedmioty opowiadają historię ich własnej rodziny.

podstawa programowa:
Uczeń zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki i opowiada o nich.

1. Czarna Wołga, czyli jak powstają „fake newsy”

Jednym z najważniejszych zagrożeń dzisiejszego świata są wprowadzające dezinformację „fake newsy”. Manipulowanie informacjami nie jest jednak wyłącznie problemem współczesności było wykorzystywane także wcześniej. Jak się bronić przed dezinformacją? Podczas zajęć uczniowie poznają oblicza propagandy w XX wieku: od poprawiającej morale do siejącej wrogość. Samodzielnie przeanalizują różne komunikaty i nauczą się, jak nie stać się marionetką w czyichś rękach.

Podczas zajęć uczniowie:

 • odczytają przekaz polskich ulotek konspiracyjnych z okresu II wojny światowej oraz plakatów propagandowych z PRL;
 • dowiedzą się, jak powstają i rozprzestrzeniają się „fake newsy”;
 • nauczą się, jak sprawdzić, czy informacje są prawdziwe.

podstawa programowa: 

 • Uczeń znajduje w mediach wiadomości na wskazany temat; odróżnia informacje o faktach od komentarzy i opinii; wyjaśnia, na czym powinna polegać rzetelność dziennikarzy; przedstawia funkcje reklamy i krytycznie analizuje wybrany przekaz reklamowy.

2. „Nie będziemy bierni. Polskie Państwo Podziemne

Jak naprawdę działało Polskie Państwo Podziemne? W jaki sposób odbywała się współpraca pomiędzy władzami w Warszawie a rządem emigracyjnym w Londynie? Podczas zajęć uczniowie poznają tajne struktury państwa polskiego i główne kierunki działań konspiracyjnych. Dowiedzą się także, czym była Żegota i jakie były postawy Polaków wobec Holokaustu. Wszystko to pokazane zostanie przez pryzmat sensacyjnych przygód żołnierzy Armii Krajowej: członka Żegoty Władysława Bartoszewskiego i kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego podczas II wojny światowej;
 • zobaczą unikalne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego, w tym dotyczące udzielania pomocy Żydom przez Polaków, pochodzące ze zbiorów Ossolineum;
 • odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego Kuriera z Warszawy.

podstawa programowa: 

 • Uczeń charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego państwa podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów.

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

1. Czarna Wołga, czyli jak powstają „fake newsy”

Jednym z najważniejszych zagrożeń dzisiejszego świata są wprowadzające dezinformację „fake newsy”. Manipulowanie informacjami nie jest jednak wyłącznie problemem współczesności było wykorzystywane także wcześniej. Jak się bronić przed dezinformacją? Podczas zajęć uczniowie poznają oblicza propagandy w XX wieku: od poprawiającej morale do siejącej wrogość. Samodzielnie przeanalizują różne komunikaty i nauczą się, jak nie stać się marionetką w czyichś rękach.

Podczas zajęć uczniowie:

 • odczytają przekaz polskich ulotek konspiracyjnych z okresu II wojny światowej oraz plakatów propagandowych z PRL;
 • dowiedzą się, jak powstają i rozprzestrzeniają się „fake newsy”;
 • nauczą się, jak sprawdzić, czy informacje są prawdziwe.

Podstawa programowa:

 • Uczeń krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów dotyczące tych samych wydarzeń czy procesów; formułuje własną opinię w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań dziennikarzy.

2. „Nie będziemy bierni. Polskie Państwo Podziemne

Jak naprawdę działało Polskie Państwo Podziemne? W jaki sposób odbywała się współpraca pomiędzy władzami w Warszawie a rządem emigracyjnym w Londynie? Podczas zajęć uczniowie poznają tajne struktury państwa polskiego i główne kierunki działań konspiracyjnych. Dowiedzą się także, czym była Żegota i jakie były postawy Polaków wobec Holokaustu. Wszystko to pokazane zostanie przez pryzmat sensacyjnych przygód żołnierzy Armii Krajowej: członka Żegoty Władysława Bartoszewskiego i kuriera Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają różne aspekty działalności tajnych struktur państwa polskiego podczas II wojny światowej;
 • zobaczą unikalne dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego, w tym dotyczące udzielania pomocy Żydom przez Polaków, pochodzące ze zbiorów Ossolineum;
 • odkryją sensacyjną, wojenną biografię słynnego Kuriera z Warszawy.

Podstawa programowa: 

 • Uczeń charakteryzuje organizację i cele Polskiego Państwa Podziemnego; charakteryzuje polityczną i militarną działalność Armii Krajowej; wskazuje różne formy oporu wobec okupantów

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 


Lekcje o Tadeuszu Różewiczu

1. Różewicz we Wrocławiu. Śladami poety

Lekcja jest spotkaniem z Tadeuszem Różewiczem, od 1968 Wrocławianinem. Podążając śladami wybitnego poety w stolicy Dolnego Śląska zobaczymy miejsca, z którymi był związany, które lubił odwiedzać, i które były dla niego twórczą inspiracją. Poznamy, czym zaowocowały wrocławskie spacery i znajomości artysty. 

Podczas zajęć uczniowie: 

 • zapoznają się z postacią Tadeusza Różewicza;
 • dowiedzą się ciekawych faktów związanych z miejscami zamieszkania poety we Wrocławiu;
 • poznają jego wrocławskich przyjaciół i odkryją ulubione trasy spacerowe; 
 • zdobędą wiedzę na temat twórczości poety w okresie wrocławskim. 

podstawa programowa: 

Uczeń poznaje kulturę własnego regionu, rozwija zainteresowania humanistyczne.  Zaznajamia się z utworami literatury współczesnej, wchodzącymi w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa.

Uczniowie klas VI–VII szkół podstawowych

1. „Przyszli żeby zobaczyć poetę”. Różewicz w zbiorach Ossolineum 

podstawa programowa: 

Uczeń zaznajamia się z utworami literatury współczesnej, wchodzącymi w skład polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa, dostrzega rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na literaturę, rozwija zainteresowania humanistyczne.  

opis

Podczas lekcji uczniowie poznają Tadeusza Różewicza i jego dzieła na podstawie znajdującej się w Ossolineum spuścizny poety oraz materiałów z nim związanych. Dowiedzą się, jakie czynniki kształtowały jego postawę twórczą, a także o tym, że był kandydatem do literackiej Nagrody Nobla. 

wiedza:

Podczas zajęć uczniowie: 

 • poznają Tadeusza Różewicza – przedstawiciela pokolenia Kolumbów;
 • zobaczą wybrane rękopisy utworów poety, m.in. „Kartoteki”;
 • odkryją, czym jest poetycki proces twórczy; 
 • dowiedzą się o inscenizacjach teatralnych i operowych sztuk Różewicza. 

Uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

*Określone w publikacji cele pochodzą z podstawy programowej wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Sekcja Edukacji Muzeum Pana Tadeusza

Kinga Łaska – koordynatorka sekcji. Artysta plastyk i edukatorka muzealna. Odpowiada za zajęcia inspirujące do twórczego działania, w tym „Sobotnie warsztaty rodzinne” przybliżające tajniki różnych technik artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dla dorosłych. To z jej inicjatywy w ofercie pojawiły się artystyczne warsztaty dla szkół i przedszkoli. 

tel. 71 75 50 625

kinga.laska@ossolineum.pl

dr Joanna Hytrek-Hryciuk – historyk, śląskoznawca, autorka licznych publikacji na temat historii regionu i historii Polski w XX wieku. Laureatka nagrody Fundacji im. Tomasza Strzembosza. W 2020 roku wyróżniona tytułem 30. Kreatywnych Wrocławia. Odpowiada za lekcje muzealne związane z historią najnowszą.

tel. 71 755 06 53

joanna.hytrek@ossolineum.pl

Martyna Leszczyńska-Wojciechowska – bałkanistka, muzykolog, w latach 2019–2021 związana z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli jako asystent w Dziale Oświatowym, edukatorka oraz przewodnik muzealny. W Muzeum Pana Tadeusza odpowiada za lekcje muzealne związane z epoką romantyzmu oraz lekturą „Pana Tadeusza”. Prowadzi autorskie cykle zajęć sobotnich. Zajmuje się również działaniami na rzecz dostępności w muzeum.

tel. 71 75 50 654
martyna.leszczynska@ossolineum.pl

Krystian Witkowski – historyk, specjalizuje się w historii najnowszej. W Muzeum Pana Tadeusza odpowiada za edukację młodzieży na wystawie „Misja: Polska” poświęconej losom i działalności Władysława Bartoszewskiego oraz Jana Nowaka-Jeziorańskiego na tle historii II wojny światowej i epoki PRL. Zajmuje się również dostępnością muzeum dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

tel. 71 755 06 29

krystian.witkowski@ossolineum.pl