Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Dwie wizje Niepodległej

Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Dwie wizje Niepodległej
spotkanie w ramach cyklu Środy nad książką

  • 3 października 2018 (środa), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)

W ramach cyklu Środy nad książką zapraszamy do Muzeum Pana Tadeusza na spotkanie z prof. Piotrem Cichorackim, biografem Józefa Piłsudskiego i prof. Krzysztofem Kawalcem, biografem Romana Dmowskiego.

Roman Dmowski i Józef Piłsudski byli autorami dwóch planów walki o niepodległą Polskę. Ich koncepcje i działania w okresie, gdy Polska była pod zaborami, wzajemnie się wykluczały. Piłsudski największe zagrożenie dla Polski upatrywał w Rosji, z którą, jego zdaniem, należało podjąć walkę zbrojną. Natomiast Dmowski śmiertelne zagrożenie dla Polski widział w Niemczech, zaś szansę na odrodzenie Polski – w przemianach wewnętrznych i w szukaniu sprzymierzeńców na zachodzie.

Obaj okazali się mężami stanu, kiedy w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w 1917 roku potrafili odsunąć na bok animozje i podjąć wspólne działania na rzecz odradzającego się państwa polskiego. Okazało się, że ich zabiegi się uzupełniły. Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego walczące z Rosją u boku państw centralnych, choć wojnę przegrały, stały się trzonem odradzającego wojska polskiego. Natomiast Roman Dmowski, który sprawę Polski połączył z polityką zwycięskiej ententy i forsował politykę wewnętrznych przemian, był partnerem do rozmów państw zachodnich. Uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., podczas której podpisany został Traktat Wersalski oraz ustalono granice państwa, jako oficjalny reprezentant rządu Polski i Komitetu Narodowego Polski.

Już w wolnej Polsce stanęli na czele dwóch zwalczających się bloków politycznych, rywalizujących o poparcie Polaków. Także dziś ich nazwiska symbolizują odmienne wizje rozwoju Polski.

Pierwsze w nowym sezonie spotkanie z cyklu Środy nad książką odbędzie się w środę 3 października 2018 o godzinie 17.00 w Muzeum Pana Tadeusza. Rozmowę z prof. Piotrem Cichorackim i prof. Krzysztofem Kawalcem poprowadzi Mariusz Urbanek, kierownik ossolińskich Gabinetów Świadków Historii.

goście: 

Krzysztof Kawalec – profesor nauk humanistycznych, historyk zajmujący się polską myślą polityczną z okresu międzywojennego, historią Narodowej Demokracji oraz Kościoła Katolickiego i jego wpływem na życie polityczne II RP. Kierownik Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2016–2018 dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Autor dwóch biografii Romana Dmowskiego oraz książek: Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918–1939, Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922–1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918–1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej.

Piotr Cichoracki – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności historia Polski XIX i XX wieku, pracownik Instytutu Historii UWr. Laureat Nagrody Historycznej „Polityki” w 2017 roku za książkę Jędrzej Moraczewski, Dziennik wydarzeń 1939–1944. Jego najważniejsze publikacje to: Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Z nami jest On. Kult Marszałka Piłsudskiego w wojsku w latach 1926–1939, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939.

prowadzący:
Mariusz Urbanek – kierownik Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza. Autor biografii m.in. Leopolda Tyrmanda, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Stefana Kisielewskiego, Jerzego Waldorffa, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego.

* * * *
Środy nad książką:

Cykl spotkań, do których punktem wyjścia są książki dotyczące najnowszej historii Polski: głośne, budzące kontrowersje, prezentujące różne spojrzenia na wydarzenia, wydawałoby się, oczywiste. Bohaterami spotkań będą ich autorzy: uczeni, publicyści, świadkowie historii, którzy odpowiedzą na pytania prowadzących i publiczności.

>PROGRAM CYKLU ŚRODY NAD KSIĄŻKĄ NA SEZON 2018/2019