„Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”

Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz
wystawa poświęcona stuleciu odrodzenia państwowości Litwy i Polski (1918–2018)

  • 27 listopada 2018–24 lutego 2019
  • Muzeum NarodowePałac Wielkich Książąt Litewskich
  • Wilno, Litwa

Wileńska wystawa „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” to jedno z najważniejszych związanych z Polską wydarzeń organizowanych na Litwie w setną rocznicę odrodzenia państwowości obu narodów. Unikatowy rękopis Pana Tadeusza, który dopiero po raz drugi zostanie zaprezentowany poza granicami kraju, stanowi przyczynek do szerszej debaty związanej z historią i kulturą Polski oraz Litwy. Poemat Adama Mickiewicza na przestrzeni lat był punktem zaczepienia w debacie związanej z tożsamością narodową i dziedzictwem kulturowym. W 1834 roku Pan Tadeusz stanowił ważny kontekst w rozważaniach na temat romantycznej wizji odzyskania niepodległości, która w listopadzie 1918 roku zamieniła się w rzeczywistość. Epopeja przez lata traktowana była jak „biblia” podpowiadająca systemy wartości społecznych i estetycznych. Uniwersalna wizja skonstruowana przez Mickiewicza to doskonałe narzędzie, które może pomóc w zrozumieniu sytuacji politycznej i historycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz późniejszych trudnych dziejów. Nowa interpretacja utworu tworzona przez kontekst wystawy „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” być może ułatwi i Litwinom, i Polakom wzajemne zrozumienie swojej wielowiekowej, trudnej historii.

Na wystawie „Litwo, ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz” będzie można obejrzeć nie tylko rękopis Pana Tadeusza wypożyczony z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ale również zabytki związane z kolejnymi etapami biografii Adama Mickiewicza, kontekstem powstania dzieła oraz jego tłem historycznym. Prezentowane obiekty pochodzą z kolekcji polskich i litewskich, m.in. Muzeów Narodowych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Muzeum Literatury w Warszawie, a także Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Zamku Królewskiego na Wawelu.

organizatorzy:

patroni:

  • Honorowy Patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
  • Honorowy Patronat Wiceprezesa Rady Ministrów prof. dr. hab. Piotra Glińskiego
  • Honorowy Patronat Premiera Rządu Republiki Litewskiej Sauliusa Skvernelisa
  • Patronat Minister Kultury Republiki Litewskiej Liany Ruokyte-Jonsson

Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.

Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.