Oferta pracy
w Sekcji Edukacji

Muzeum Pana Tadeusza poszukuje pracowniczki/pracownika na stanowisko specjalistki/specjalisty ds. edukacji.
Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane pracą w naszym Zespole!

 • CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do 31 marca 2024, pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „Praca w Sekcji Edukacji”.

Główne obowiązki na stanowisku

 • praca przy tworzeniu koncepcji, organizowaniu i koordynowaniu oferty edukacyjnej realizowanej w Muzeum Pan Tadeusza
 • pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację planowanych projektów i koordynowanie ich
 • podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działalności edukacyjnej
 • bieżąca praca w Sekcji Edukacji: kontakt z przedstawicielami szkół, obsługa systemu rezerwacyjnego, współorganizowanie logistyki działań edukacyjnych
 • przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z zakresem powierzonych obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji

Wymagania

 • wyższe wykształcenie (kierunki powiązane z obszarem kultury, humanistyczne, artystyczne)
 • minimum roczne doświadczenie w zakresie realizacji programów edukacyjnych w instytucji kultury
 • łączenie pasji edukacyjnej z wiedzą humanistyczną i umiejętnością pracy zespołowej oraz projektowej
 • biegła znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem
 • komunikatywność, inicjatywa w działaniu, dobra organizacja pracy, samodzielność, zaangażowanie

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w realizacji projektów dotacyjnych
 • referencje od dotychczasowych pracodawców

Oferujemy

 • wynagrodzenie od 4.700 do 5.000 zł brutto
 • ciekawą pracę w ramach nowoczesnego projektu muzealnego
 • stabilną formę zatrudnienia oraz elastyczność w organizacji grafiku pracy
 • prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, możliwość dofinansowania zajęć sportowych, dofinansowanie do wypoczynku
 • szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do 31 marca 2024, pocztą elektroniczną na adres: edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „Praca w Sekcji Edukacji”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ich przetwarzania opisanymi w przyjętej
Polityce Informacyjnej.

Przesyłając swoje zgłoszenie potwierdzam zapoznanie się z „Polityką Informacyjną w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” i akceptuję jej treść.


Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).