Oferta specjalna muzealnych lekcji historii na sezon 2024

80. rocznica powstania warszawskiego

 • oferta specjalna dostępna w terminie
  26 marca–27 grudnia 2024
 • czas trwania lekcji muzealnej: 65 minut

Lekcje stacjonarne

Wszyscy  jesteśmy żołnierzami – polskie społeczeństwo w okresie II wojny światowej

Gdy w 1939 roku II Rzeczpospolita uległa wobec zbrojnej agresji dwóch sąsiadów, Polacy
nie złożyli broni. Walka przeszła do konspiracji, a Armia Krajowa była największą tego typu
organizacją podziemną w okupowanej Europie. Jej członkowie – ochotnicy – odznaczali się
ogromnym męstwem i bohaterstwem, zwłaszcza w ogarniętej walkami powstańczymi
Warszawie. Polskie społeczeństwo nie pozostawało również bierne wobec eksterminacji
Żydów w trakcie Holocaustu, niosąc im pomoc materialną i dając schronienie z narażeniem
własnego życia. Ogromny wysiłek w niezłomną postawę wobec okupacyjnego terroru wnieśli
także dwaj bohaterowie wystawy „Misja: Polska” – Władysław Bartoszewski i Jan Nowak -
Jeziorański, którzy byli czynnymi uczestnikami i świadkami wydarzeń II wojny światowej.

 


Wiedza

Podczas zajęć uczeń:

 • charakteryzuje działalność oraz cele Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
  Krajowej
 • przedstawia realia życia codziennego w okupowanej Polsce
 • ocenia postawy społeczeństwa polskiego wobec okupantów i podaje przykłady
 • charakteryzuje różne postawy społeczeństwa polskiego wobec ludności żydowskiej w
  obliczu Holocaustu
 • omawia cele Planu „Burza”
 • wyjaśnia przyczyny i omawia skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia
  postawę aliantów i ZSRR wobec powstania

Cel i podstawa programowa

Uczeń dostrzega najważniejsze wydarzenia z okresu II wojny światowej. Potrafi opisać
działalność Polskiego Państwa Podziemnego i formy oporu wobec okupanta. Wyjaśnia
przyczyny i skutki wybuchu powstania warszawskiego i potrafi ocenić politykę zachodnich
aliantów oraz Związku Sowieckiego wobec bohaterskiej walki o niepodległą powojenną
Polskę.

Warszawa walczy! – osiemdziesiąta rocznica powstania warszawskiego

Powstanie warszawskie to symbol polskiego oporu wobec okupanta podczas II wojny
światowej. To również bohaterski zryw żołnierzy Armii Krajowej i ludności cywilnej stolicy. W
trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, jak wyglądało życie codzienne w ogarniętym walkami
mieście. Skąd czerpano podstawowe informacje? Czynny udział w tych wydarzeniach mieli
dwaj bohaterowie wystawy „Misja: Polska” – Władysław Bartoszewski i Jan Nowak-
Jeziorański. Jaka była ich rola w szeregach Państwa Podziemnego podczas walk
powstańczych?

 


Wiedza

Podczas zajęć uczeń:

 • charakteryzuje cele oraz działalność Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
  Krajowej
 • omawia cele Planu „Burza”
 • wyjaśnia przyczyny i omawia skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz ocenia
  postawę aliantów i ZSRR wobec powstania

Cel i podstawa programowa

Uczeń potrafi opisać cele i działania Polskiego Państwa Podziemnego podczas niemieckiej
okupacji. Ponadto charakteryzuje przyczyny i skutki wybuchu powstania warszawskiego oraz
ocenia postawę naszych zachodnich sojuszników i Związku Sowieckiego wobec walk
powstańczych w Warszawie latem 1944 roku.

Formularz rezerwacji zajęć w muzeum

 

Informacje praktyczne

Lekcje stacjonarne

 • zajęcia odbywają się w wybranych salach na wystawie „Misja: Polska”

Terminy

Lekcje stacjonarne

 • wtorek–niedziela, 8.30–16.45 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.30)
 • czas trwania: 65 minut

Oferta specjalna

 • istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych lekcji w języku angielskim lub niemieckim, po wcześniejszym ustaleniu

Cena

Lekcje stacjonarne

 • 200 zł za grupę od 16 do 30 osób,
 • 150 zł za grupę do 15 osób

Rezerwacja

Kontakt


Grupy
integracyjne


Grupy
od 16 do 30 osób


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt.

Sekcja Edukacji Muzeum Pana Tadeusza
edukacja@ossolineum.pl | tel. 71 75 50 625 | 71 755 06 53 | 71 755 06 54 | 71 755 06 29

Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych. W celu dostosowania zajęć prosimy o kontakt:

edukacja@ossolineum.pl

 

Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.