Rysunki Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum

zwiedzanie z kustoszem kolekcji

  • 21 września 2019, godz. 15.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum
  • prowadzenie: Beata Długajczyk

Zapraszamy na spotkanie pt. Rysunki Aleksandra Orłowskiego w zbiorach Ossolineum, które poprowadzi kustosz kolekcji, Beata Długajczyk.

Aleksander Orłowski cieszył się za życia ogromną popularnością. Podczas oprowadzania kustosz przytoczy relacje ludzi, którzy poznali malarza w Petersburgu. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się więcej zarówno o samym Aleksandrze Orłowskim, jak i jego pracach.


Prowadzenie

Beata Długajczyk – historyk sztuki, starszy kustosz Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, gdzie zajmuje się zbiorem rysunków polskich. Jest m.in. współautorką publikacji poświęconych artyście Feliksowi Lachowiczowi, a także wystaw i towarzyszących im katalogów: Początki Muzeum Lubomirskich. Dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego (2008) oraz Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, cz. I: Obrazy – miniatury – akwarele – rysunki (2012). Praca Muzeum Lubomirskich 1823-1940. Zbiór malarstwa napisana wspólnie z Leszkiem Machnikiem, ukaże się w ostatnim kwartale 2019.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia