Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie – spotkanie autorskie

Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie
spotkanie z Dmytro Antoniukiem

  • 22 lutego 2019 (piątek), godz. 17.00
  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl (zarezerwowane wejściówki należy odebrać najpóźniej pół godziny przed spotkaniem)
  • aktualnie brak wolnych miejsc, wszystkie wejściówki zostały zarezerwowane 

Zapraszamy na spotkanie z ukraińskim dziennikarzem Dmytrem Antoniukiem dotyczące jego dwutomowego przewodnika Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie.

Dmytro Antoniuk, ukraiński dziennikarz, krajoznawca i podróżnik, w latach 2010–2013 odwiedził, sfotografował i opisał ponad czterysta dawnych zamków i rezydencji. W ten sposób zebrał materiał do dwutomowego przewodnika, który opublikował najpierw w języku ukraińskim, a następnie, w 2018 roku, w języku polskim.

We wstępie do niego zachęca swoich czytelników, aby nie poddawali się trudnościom takim jak ograniczona dostępność dawnych zamków i pałaców (obecnie mieszczących różne instytucje bądź będące własnością prywatną), trudno przejezdna droga czy brak drogowskazów, ponieważ „nasze przybycie zawsze daje nadzieję, że komuś jednak te ruiny są potrzebne; że my, bez żadnej przesady, współcześni odkrywcy, jesteśmy w stanie tchnąć nowe życie w umierające skarby historii i architektury”.

Uczestnicy spotkania nie tylko zapoznają się z perypetiami podróżnika, ale również otrzymają bezpłatną publikację Polskie zamki i rezydencja na Ukrainie, która ukazała się w języku polskim dzięki wsparciu finansowemu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

gość:
Dmytro Antoniuk – podróżnik, dziennikarz, tłumacz, krajoznawca oraz przewodnik turystyczny po Ukrainie. Autor przewodników turystyczno-historycznych po obwodzie Żytomierskim, Winnickim, Połtawskim i Bukowińskim. Jego książka „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie” ukazała się dwukrotnie w języku ukraińskim (2011, 2012), a w ubiegłym roku, również w języku polskim. Obecnie kończy pracę nad książką „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie”.

prowadzenie:
Aldona Mikucka – histork sztuki, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2011 roku pracuje w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich zajmując się edukacją muzealną i popularyzacją zbiorów Ossolineum oraz różnych zagadnień z zakresu historii, literatury i sztuki. Jest również przewodnikiem miejskim po Wrocławiu i należy do Stowarzyszenie Podróżników TuiTam.

               

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Fot. Klasycystyczny pałac Czeczelów w Samczykach, materiały promocyjne autora.