Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego

JNJ12RR - rozmowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Tadeuszem Zawadzkim-Żenczykowski o powstaniu warszawskim oraz Akcji N (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ174AB175A - spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim dot. jego działalności wojennej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ243A – opowieść świadka historii, polskiego Żyda przekazana Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ15RR - Stanisław Jerzy Witkowski zeznaje na temat Akcji N (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ93A – Wypowiedź niezidentyfikowanych osób nt. losów gen. Leopolda Okulickiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ160AB – audycja Witolda Zadrowskiego dot. armii gen. Władysława Andersa, Paryskie Wydawnictwo Kasetowe Kompakt (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ129A – relacja gen. Waleriana Czumy z obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ136A – relacja gen. Waleriana Czumy z obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ136B – relacja Wiktora Łubieńskiego, naocznego świadka katastrofy w Gibraltarze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ277A – przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego z okazji nowego wydania Kuriera Z Warszawy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ157 – rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o powstaniu warszawskim, 1984 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ262AA1B – nagranie z uroczystości odsłonięcia w kościele pw. św. Jacka tablic ku czci gen. Bora-Komorowskiego i gen. Okulickiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ215B Dyskusja w RWE w 12. rocznicę Powstania Warszawskiego, wywiad RWE z gen. Borem-Komorowskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ200A - uroczystość złożenia prochów gen. Tadeusza Komorowskiego w Polsce, wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 1994 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ215A Przemówienie gen. Tadeusza Bora Komorowskiego do Polonii w Nowym Jorku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ179AB - spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim poświęcone książce Kurier Z Warszawy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ142AB – list Zygmunta Nowakowskiego do Jana Nowaka-Jeziorańskiego dotyczący Tajnej Armii Polskiej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ112A – rozmowa telefoniczna Jana Nowaka-Jeziorańskiego z przedstawicielem wywiadu polskiego w Szwecji w czasie II wojny światowej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ260A – rozmowa Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Ryszardem Kuklińskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ273AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje wywiad z Ryszardem Kuklińskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ193AB - Rozmowa z płk. Ryszardem Kuklińskim nagrana w domu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ76AB – Rozmowa z płk. Ryszardem Kuklińskim nagrana w domu Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ186AB - Rozmowa Mieczysława Rakowskiego o sytuacji politycznej po wprowadzeniu stanu wojennego z Bohdanem Lewandowskim z 22 grudnia 1981 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ188AB - cd. rozmowy Mieczysława Rakowskiego o sytuacji politycznej po wprowadzeniu stanu wojennego z Bohdanem Lewandowskim z 22.12.1981 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ3B - Rozmowa z Anną Walentynowicz, język szwedzki i polski, 1983 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ3A - Rozmowa z Lechem Wałęsą, laureatrem Pokojowej Nagrody Nobla, język szwedzki i polski, 1983 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ17RR - program Głos Wolnych Pisarzy w RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ106B – audycja RWE Polacy W Rosji oraz relacja Tadeusza Podgórskiego z niemieckiego sympozjum o Polakach w Niemczech Zachodnich (archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ5B – Wypowiedź świadka historii o sytuacji Żydów w czasie II wojny światowej w okupowanej Polsce. (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ78BA – List podziemnej radiostacji Solidarności, 24 stycznia 1982, piosenki opozycyjne (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ24RR - Jan Nowak-Jeziorański dyktuje recenzję filmu Popioły (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ41RR - audycje Radia Wolna Europa, Dziennik Radiowy i Panorama Dnia (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ25AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ265BA – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze oraz audycja o wojnie polsko-bolszewickiej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ29AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ22AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ12AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ27B – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje artykuł Wyprawa Do Lwowa (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ4AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ6AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ288AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki wspomnieniowej o pracy w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ39A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje artykuł Polska 1982 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ123A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje tekst w języku angielskim o sankcjach gospodarczych nałożonych przez USA na Polskę w wyniku wprowadzenia stanu wojennego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. O
JNJ141AB – wykład Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla polonii kanadyjskiej, około 1978 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ45AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ79A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ79B – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje tekst o Bibliotece Polskiej w Paryżu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ28AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze oraz Kurier Z Warszawy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ117B – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje artykuł o stanie wojennym (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ1A – Władysław Bartoszewski o konieczności opracowania historii Armii Krajowej oraz o swoim wyjeździe do USA i Kanady, 25.06.1979 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ42A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje artykuł Ideological Competition In United States’ strategy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ185AB - Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ206A - Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Kurier Z Warszawy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ZNiO).
JNJ180AB - Spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w związku z jego odejściem z RWE [w Londynie] (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ263AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje listy oraz rozdziały Wojny W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ42B – Relacja o początkach Radia Wolna Europa w Monachium złożona przez Antoniego Tarnowskiego Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ276AB – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdziały książki Kurier Z Warszawy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ48A – Wypowiedź Stefana Kisielewskiego dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa z 1982 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ37AB – Jan Nowak-Jeziorański rozdziały książki Wojna W Eterze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ33RR - wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o National Endowment for Democracy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ51RR - reportaż Wojciecha Trojanowskiego w Radiu Wolna Europa z uroczystości 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ148B – audycja RWE Konrada Tatarowskiego oraz list działacza opozycji demokratycznej w Polsce dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ47RR - audycja Radia Wolna Europa o wydarzeniach Poznańskiego Czerwca (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ11AB – Audycja RWE z udziałem Lecha Wałęsy poświęcona jego książce Droga Nadziei oraz kampanii prezydenckiej. (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ43AB – Audycja Krzysztofa Witonia Radia Wolna Europa w Nowym Jorku o stanie wojennym oraz Nagrodzie Nobla dla Lecha Wałęsy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ52RR - fragment audycji Radia Wolna Europa Kawalkada Czasu o ratyfiakcji granicy na Odrze i Nysie w 1972 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ86B – Audycja Szkic Do Portretu. Jan Nowak-Jeziorański - Ryszard Matuszewski, Jan Kott, Zbigniew Brzeziński, Adam Michnik (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ53RR- fragment audycji Radia Wolna Europa Kawalkada Czasu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ54A – Inauguracyjna audycja Radia Solidarność z 12 kwietnia 1982 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ54RR - audycja Radia Wolna Europa o Stalinie, audycja o tym jak powstawało RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ55A – Apel Stefana Bratkowskiego skierowany do władz PRL (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ55RR - audycja Radia Wolna Europa o wydarzeniach Marca 1968 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ2AB – Przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego z okazji odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, 19 lipca 1974, audycja RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ18RR - audycja RWE Kawalkada Czasu, dokumenty historyczne o wydarzeniach w kraju i za granicą (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ23A – Audycja RWE poświęcona odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie, 19 lipca 1974 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ71AB – Jan Nowak-Jeziorański w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem opowiada o swojej pracy w USA (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego).
JNJ85AB – Nagranie muzyki autorstwa Lecha Bukowskiego dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toronto, 15.11.1990 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ99B – audycja Radia Wolna Europa autorstwa Tadeusza Mieleszki o nowym paryskim Muzeum Orsay (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ86A – Audycja Biografie Niezwykłe – Jan Nowak-Jeziorański (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ62B – Rozmowa telefoniczna z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o pomocy finansowej dla Solidarności (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ67A – rozmowa telefoniczna z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o internowaniu Lecha Wałęsy oraz liście osób poszukiwanych przez SB (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ49A – Spotkanie Jana Nowaka-Jeziorańskiego z polonią amerykańską w 193. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, 1984 rok (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ104A – pierwsza krakowska audycja Radia Solidarność (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ109A – audycja Radia Solidarność w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ181AB - rozmowa niezidentyfikowanych osób w języku angielskim i polskim o Lechu Wałęsie, sankcjach (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ123B – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje artykuł w języku angielskim pt. Poland From The Perspective Of Washington (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ115A – spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w Chicago (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ124AB – przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego w języku angielskim z 20.2.1986 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ129B – audycja RWE Wiktora Łubieńskiego pt. Katastrofa Na Gibraltarze (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ135AB – list od działaczki podziemia w Polsce do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ262A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje teksty po angielsku oraz nagranie rozmowy telefonicznej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ92A – Rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim po przyznaniu mu Prezydenckiego Medalu Wolności (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ154B – polonijne spotkanie z Janem Nowakiem Jeziorańskim, 1986 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ59A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje List Do Działacza Ruchu Podziemnego W Polsce, 24 grudnia 1985 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ169AB - spotkanie z Lechem Wałęsą w Centre du Dialogue w Paryżu w 1988 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ24B – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje tekst wystąpienia dot. rządu Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz rozdział książki o pracy w RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ183AB - rozmowa z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w j. angielskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ98A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje rozdział książki wspomnieniowej o pracy w USA poświęcony organizacji obrony praw człowieka (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ192A - wykład Jana Nowaka-Jeziorańskiego dot. 1989 roku (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ10AB – Nagranie muzyki autorstwa Lecha Bukowskiego dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 10.12.1988 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ197A - wywiad z Janem Nowakiem-Jeziorańskim o jego pracy w USA, 1980 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ96AB – rozmowa niezidentyfikowanych osób o związkach zawodowych i działalności podziemnej w Polsce (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich).
JNJ106A – pierwsza audycja RWE z cyklu Polacy W Rosji Krystyny Miłotworskiej z udziałem m.in. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ162AB - Audycja RWE Rozmowy O Polityce Aliny Grabowskiej poświęcona polskiej polityce zagranicznej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ228A - Wykład Jana Nowaka-Jeziorańskiego na uroczystym posiedzeniu obywatelskiego klubu parlamentarnego nadany przez RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ60B – Wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego nt. Jakiej Prawicy Potrzebują Polacy (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ246AB – Jan Nowak-Jeziorański dykutuje rozdziały książki (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ248AB – audycja Aliny Grabowskiej w Radiu Wolna Europa (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ249AB – spotkanie Polish Institute of Art and Science (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ252AB – audycja Aliny Grabowskiej w Radiu Wolna Europa (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ253AB – spotkanie polonijne z Janem Nowakiem-Jeziorańskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ256AB – spotkanie z Janem Nowakiem-Jeziorańskim na Wayne State University (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ259AB257A – rozmowa z Władysławem Bartoszewskim o Radiu Wolna Europa (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ27A – Jan Nowak-Jeziorański dyktuje tekst dotyczący przemian ustrojowych w Polsce (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ272AB – rozmowa z Władysławem Bartoszewskim o Radiu Wolna Europa (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ21A – Audycja RWE dot. wyborów parlamentarnych w Polsce 1989 roku. Połączenie ze Zdzisławem Najderem w Paryżu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ278A – pożegnanie Jana Nowaka-Jeziorańskiego ze zmarłym Jerzym Lerskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ279A – fragmenty kluczowych audycji RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ280A – listy Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Wojciecha Jaruzelskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ281A – przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego o poznańskim czerwcu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ282A – audycja RWE Aliny Grabowskiej wraz z piosenkami Jacka Kaczmarskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ282B – audycja RWE o Tadeuszu Nowakowskim (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ287AB – konferencja naukowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ191AB - wieczór z Janem Nowakiem-Jeziorańskim w Centre du Dialogue w Paryżu, 1989 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ208B - Dyktowana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego wypowiedź na temat stanu polskiej gospodarki (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ227A Relacja z wystąpienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, 1989 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
JNJ194BA, JNJ195A - Wykład Jana Nowaka-Jeziorańskiego na uroczystych posiedzeniu obywatelskiego klubu parlamentarnego nadany przez RWE (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ2RR1 - nagrania z wycieczki Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich do Egiptu (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ101AB – list do Jana Nowaka-Jeziorańskiego czytany przez kobietę ps. Rawa 27.04.2002 (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ22RR - komentarz Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej do filmu z wycieczki do Turcji (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ23RR2 - próba głosu Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, komentarze o wycieczce do Turcji oraz muzyka (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ27RR1 - muzyka turecka z występu na żywo (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ29RR - komentarz Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej do wycieczki do Adampola (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ34RR - Jadwiga Nowak-Jeziorańska opowiada o wycieczce do Turcji (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
JNJ3RR1 - nagrania z wycieczki Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, nagrania muzyki tureckiej (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Film 8 mm z 1962 roku zrealizowany z okazji 10-lecia Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Film jest unikatem – nie spotkaliśmy się z żadnymi wzmiankami o jego istnieniu. Nie figuruje również w znanych nam wspomnieniach pracowników Wolnej Europy. Zrealizowany został na wpół amatorsko, bez użycia statywu, na taśmie 8 mm. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część scen zostało nagranych przez Jadwigę Nowak-Jeziorańską, żonę Jana, która była bardzo dobrym fotografem. Świadczy o tym także widoczny doskonały kontakt między kamerzystą a uczestnikami uroczystości. Film złożony jest z trzech części: pierwszej, czarno-białej, prezentującej Rozgłośnię Polską od wewnątrz – wraz z całą aparaturą i techniką radiową, a przede wszystkim jej pracownikami. Zobaczyć możemy m.in.: Tadeusza Nowakowskiego (redaktora audycji historycznych i literackich RWE), Tadeusza Żenczykowskiego (wicedyrektora Rozgłośni Polskiej RWE), Aleksandrę Stypułkowską (redaktorkę audycji RWE „Fakty, wydarzenia, opinie”), Jana Tyszkiewicza (kierownika działu muzyczno-rozrywkowego RWE) czy Andrzeja Krzeczunowicza (redaktora, następnie kierownika „Dziennika radiowego”, od 1983 zastępcę dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE). Druga, kolorowa, przedstawia oficjalną uroczystość 10-lecia, z przemówieniami Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz ks. Tadeusza Kirschkego. Trzecia to dokumentacja balu, w którym wzięli udział pracownicy RWE. Film, który znajduje się w naszym archiwum jest najprawdopodobniej jedynym egzemplarzem – to na nim przeprowadzony został oryginalny montaż, tj. sklejanie fragmentów taśmy 8 mm z kolejnymi scenami.
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Norwegia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
1964 rok, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
1964 rok, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
1964 rok, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Majorka , fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Majorka, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Majorka-Camargue, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Majorka-Camargue, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Gitarzysta flamenco, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Nowy Jork, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Skandynawia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jan Nowak-Jezioranski, Wlochy 1963-64, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Włochy 1963 albo 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Maroko 1970, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Egipt, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Egipt 1963, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Osolińskich)
Egipt, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Portugalia 1966, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Portugalia 1966, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Portugalia, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Portugalia, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Portugalia, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jadwiga Nowak-Jeziorańska, fot. Jan Nowak-Jeziorański (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Wiedeń 1959, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Włochy-Szwajcaria, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Włochy-Szwajcaria, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Hiszpania, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Hiszpania, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Hiszpania, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Hiszpania, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Hiszpania, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Hiszpania 1963, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, ok. 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, ok. 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, ok. 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
z odczytów Jana Nowaka-Jeziorańskiego w USA, ok. 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
z odczytów Jana Nowaka-Jeziorańskiego w USA, ok. 1964, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
z odczytów Jana Nowaka-Jeziorańskiego w USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Spring haze, Royal Photographic Society, Colour Group Exhibition 1960, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Royal Photographic Society, Colour Group Exhibition 1960, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
Goplana, Royal Photographic Society, Colour Group Exhibition 1960, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Royal Photographic Society, Colour Group Exhibition 1960, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jadwiga i Jan Nowak-Jezioranscy w Landshut (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Francja, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Nazaré, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jeziorańska, fot. Jan Nowak-Jeziorański (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Kapadocja, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
dom Jana i Jadwigi Nowakow-Jezioranskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
dom Jana i Jadwigi Nowakow-Jezioranskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowakow-Jezioranskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowakow-Jezioranskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Teneryfa, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Teneryfa, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Monachium albo Szwajcaria 1971, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga i Jan Nowak-Jezioranscy z psem Żabą, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
Jadwiga i Jan Nowak-Jezioranscy z psem zaba, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. ZNiO)
Jadwiga Nowak-Jezioranska z psem Żabą, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska z psem Żabą, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jan Nowak-Jezioranski, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jan Nowak-Jezioranski z psem Żabą, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jeziorańska z psem Żabą, fot. Jan Nowak-Jeziorański (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Włochy, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Wenecja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Wenecja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Wenecja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Wenecja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Wenecja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska w Paryzu, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jan Nowak-Jezioranski w Egipcie, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jadwiga Nowak-Jezioranska, fot. Jan Nowak-Jezioranski (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Jan Nowak-Jeziorański w Egipcie, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Tadeusz Żenczykowski, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
USA, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
dom Jana i Jadwigi Nowaków-Jeziorańskich w Pass Thurn, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Egipt, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Jan Nowak-Jeziorański w Egipcie, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Turcja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Turcja, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wies w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wieś w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
Adampol, polska wies w Turcji, fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
30.11.1970, fot. Jadwiga Nowak-Jeziorańska (Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zakład Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)
fot. Jadwiga Nowak-Jezioranska (Archiwum Jana Nowaka-Jezioranskiego. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich)

Digitalizacja Archiwum Audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Od stycznia 2019 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowany jest projekt mający na celu digitalizację i udostępnienie wybranych materiałów z archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Projekt „Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” realizowany jest w Muzeum Pana Tadeusza od stycznia 2019 roku. Słynny Kurier z Warszawy ofiarował Ossolineum nie tylko bezcenną kolekcję dzieł sztuki, rękopisy i pamiątki historyczne, ale również prywatne archiwum audiowizualne, które dotąd było nieznane. Znajdują się w nim tysiące kolorowych diapozytywów autorstwa Jadwigi Nowak-Jeziorańskiej, żony Jana, dokumentujących ich wspólne podróże i pozaoficjalne chwile, setki kaset magnetofonowych i taśm szpulowych zawierających liczne nieznane wypowiedzi Jana Nowaka-Jeziorańskiego, listy dźwiękowe wysyłane konspiracyjnie z Polski w czasie stanu wojennego, wielogodzinne dyskusje z płk. Ryszardem Kuklińskim, a także rozmowy z wicepremierem rządu PRL Mieczysławem Rakowskim tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W archiwum znajduje się także film na taśmie 8 mm, zawierający nieznany wcześniej dokument z 1962 o Radiu Wolna Europa. Projekt ma na celu digitalizację wybranych materiałów, ich opracowanie, a także udostępnienie archiwum na stronie internetowej oraz na wystawie stałej „Misja: Polska” Muzeum Pana Tadeusza, która poświęcona jest życiu i działalności darczyńcy.

Projekt „Digitalizacja archiwum audiowizualnego z daru Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

logotyp MKiDN