Soplicowskie rozmowy o pięknie

Szkolenie dla nauczycieli

  • 8 października 2019, godz. 14.00–16.00
  • udział w szkoleniu jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo: edukacja@ossolineum.pl w tytule wiadomości wpisując „Szkolenie dla nauczycieli”.

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli „Soplicowskie rozmowy o pięknie”, które odbędzie się w Muzeum Pana Tadeusza w ramach programu towarzyszącego wystawie „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”.


Program spotkania

14.00–14.15 | Co nowego w Muzeum Pana Tadeusza? – prezentacja oferty edukacyjnej
prowadzenie: Magdalena Musiał

14.15–15.00 | Papiloty Zosi i szal Telimeny. O wyglądzie soplicowskich dam – wykład popularyzatorski
prowadzenie: dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

15.00–15.15 | przerwa kawowa

15.15–16.00 | „Kilka szkiców w biurku” – inspirujące szczegóły świata przedstawionego zwiedzanie wystawy czasowej „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”
prowadzenie: Aldona Mikucka


Prowadzące

Magdalena Musiał – kierownik Działu Edukacji, historyk sztuki i edukatorka muzealna. Autorka sześciu przewodników dla dzieci po muzealnych wystawach. Z Muzeum Pana Tadeusza związana od początku jego powstania. Koordynuje m. in. cykl spotkań muzycznych dla najmłodszych widzów, zatytułowany Rodzinne poranki muzyczne.

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka – historyk sztuki i kostiumolog, tłumaczka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Ohio State University, USA. Doktor historii sztuki, kustosz dyplomowany. Prowadzi Dział Tkanin i Ubiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest autorką/współautorką wystaw, książek i artykułów poświęconych historii oraz projektowaniu mody i kostiumu.

Aldona Mikucka – historyk sztuki, plastyk, edukator muzealny, przewodnik miejski po Wrocławiu. Od 2011 pracuje w Ossolineum zajmując się edukacją i popularyzacją ossolińskiej kolekcji zarówno bibliotecznej, jak i muzealnej. Autorka współczesnego opracowania gry planszowej Piast z 1904 roku (2013) oraz współautorka wystawy „Z ossolińskiej kolekcji” (2015). Kuratorka wystawy „Nasz malarz Orłowski. Rysunki Aleksandra Orłowskiego ze zbiorów Ossolineum”.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia