konkurs literacki

Tego nie wie Wikipedia!
– literackie sensacje
z naszej okolicy

 • organizatorem konkursu jest Muzeum Pana Tadeusza / Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 • konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży w wieku od 11 do 14 lat
 • termin nadsyłania prac: 1 lipca20 września 2021

Wyniki konkursu

Na konkurs wpłynęło 13 prac uczniów ze szkół podstawowych w Lipcach Reymontowskich, Rudawie i Zagrodnie, spośród których jury postanowiło przyznać 5 nagród głównych i 5 wyróżnień następującym uczestnikom:

Nagrody główne:

 1. Gabriela Markus ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich (Reymont za młodości)
 2. Aleksandra Necka ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Tajemnica domu z wieżyczką)
 3. Gabriela Cekiera ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Wielki pisarz)
 4. Karolina Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Wśród łąk, pól i lasów Rudawy)
 5. Marcelina Rajczakowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie (Intrygująca historia dawnego młodzieńca)

Wyróżnienia:

 1. Amelia Cebula ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie (Tajemnica Adelin, wiersz)
 2. Helena Fryźlewicz ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Książka)
 3. Martyna Klejszta ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zagrodnie (bez tytułu)
 4. Kaja Niedbała ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Odwiedziny w Rudawie)
 5. Oliwia Rusinek ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Rudawie (Sienkiewicz i przyjaciele)

Zobacz film podsumowujący projekt


O konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z miejscowości biorących udział w projekcie Z Ossolineum „do centrum polszczyzny”. Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży.

Celem konkursu jest zainspirowanie młodzieży do odkrywania w wyjątkowy sposób historii znanych polskich pisarzy i ich dzieł. Natchnieniem opowieści ma być związek twórcy lub jego utworu z rodzinną miejscowością uczestnika. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć tekst inspirowany wydarzeniem łączącym wybranego twórcę i jego dzieła ze wskazaną miejscowością.

Poniżej lista obowiązujących tematów.


Tematy

 


Historia (nie)zapisana.
Sienkiewicz w Rudawie

W Rudawie w województwie małopolskim Henryk Sienkiewicz wynajmował willę i pracował nad swoimi nowelami. W Ossolineum znajdują się jedne z najcenniejszych manuskryptów pisarza, m.in. Trylogii i Latarnika.

 


Historia (nie)zapisana.
Żeromski w Łysowie

W Łysowie w województwie mazowieckim Stefan Żeromski przebywał jako guwerner. Rękopis noweli Rozdzióbią nas kruki, wrony przechowywany jest w zbiorach Ossolineum. Dzieło inspiruje do rozmowy o najbardziej dramatycznych kartach polskiej historii, opowiedzianych z punktu widzenia młodzieży żyjącej w Łysowie.

 


Historia (nie)zapisana.
Fredro w Surochowie

Surochów na Podkarpaciu jest miejscem urodzenia Aleksandra Fredry. Manuskrypty komedii jego autorstwa przechowywane są w Ossolineum. Pisarz, powszechnie znany jako mistrz komedii, z przymrużeniem oka opisywał polską szlachtę. Jego pełne humoru utwory staną się przyczynkiem do rozmowy o polskiej historii.

 


Historia (nie)zapisana.
Reymont, Chłopi” i Lipce Reymontowskie

Lipce Reymontowskie to miejscowość w województwie łódzkim. To właśnie tu Władysław Reymont umieścił akcję swojej powieści Chłopi, której rękopis znajduje się w zbiorach Ossolineum.

 


Historia (nie)zapisana.
Rękopis Pana Tadeusza” w Zagrodnie

W Zagrodnie na Dolnym Śląsku w 1945 roku odnaleziony został rękopis Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. To wydarzenie może stać się natchnieniem dla tekstu o niezwykłych dziejach rękopisu epopei. W pracy można także odwołać się do dziejów samego Zagrodna na Dolnym Śląsku. Regionu, który jak w soczewce skupia dzieje powojennej Polski.


Jak wziąć udział w konkursie?

 

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z miejscowości biorących udział w projekcie Z Ossolineum „do centrum polszczyzny”. Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży.
 • Uczestnik konkursu ma za zadanie stworzyć tekst inspirowany wydarzeniem łączącym wybranego twórcę i jego dzieła ze wskazaną miejscowością.
 1. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac: 1 lipca20 września 2021.
 2. Uczestnik może nadesłać jeden autorski tekst.
 3. Praca nie może przekroczyć dziesięć stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami)
 4. Plik tekstowy należy nadesłać w jednym z wybranych formatów .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt na adres: edukacja@ossolineum.pl.
 5. Do zgłaszanego tekstu należy dołączyć następujące informacje dotyczące uczestnika konkursu: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji, adres e-mail, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, telefon i e-mail rodzica/opiekuna.
 6. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu (poniżej).

 


Ogłoszenie wyników

Oceniając nadesłane prace, jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego konkursu.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 15 października 2021.
 • Nagrodą w konkursie jest opublikowanie pracy w publikacji poprojektowej rozesłanej elektronicznie do szkół i instytucji kultury w Polsce oraz nagrody rzeczowe.
 • Nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Nazwiska nagrodzonych opublikujemy na stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza.
logotyp MKiDN
patriotyzm jutra logotypy

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.


Patroni

 • Fundacja Rodzic w mieście
 • Dzieciaki w plecaki
 • Wroclife
 • Gazeta Wrocławska