Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Z Ossolineum
do „centrum polszczyzny”

Co mają ze sobą wspólnego Surochów na Podkarpaciu, podkrakowska Rudawa, Lipce Reymontowskie w pobliżu Łodzi, Łysów na Podlasiu, dolnośląskie Zagrodno oraz biblioteczne magazyny Ossolineum?

Na to pytanie pragniemy odpowiedzieć, realizując projekt edukacyjny we współpracy z pięcioma szkołami z całej Polski. Są to:

  • Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Surochowie
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rudawie
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Lipcach Reymontowskich
  • Szkoła Podstawowa w Łysowie
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zagrodnie

Znajdują się one w małych miejscowościach, wybranych nieprzypadkowo. Każda z nich w jakiś sposób łączy się z postacią znanego polskiego pisarza, którego rękopisy znajdują się we Wrocławiu, w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

W Surochowie urodził się Aleksander Fredro, w Rudawie Henryk Sienkiewicz poszukiwał wakacyjnego odpoczynku (był już wówczas laureatem literackiej Nagrody Nobla), w Lipcach Reymontowskich została umiejscowiona akcja „Chłopów”, w Łysowie mieszkał przez kilka miesięcy młody Stefan Żeromski, zarabiając na życie jako guwerner. Szczególne miejsce zajmuje Zagrodno, w którym po II wojnie światowej odnaleziono Mickiewiczowski rękopis „Pana Tadeusza”.

Przed wakacjami udało się zrealizować zdalne lekcje – kontynuowane stacjonarnie przez nauczycieli, warsztaty fotograficzne prowadzone z Muzeum Pana Tadeusza, oraz stacjonarne lekcje i warsztaty w szkole w Zagrodnie. W tych zajęciach edukacyjnych wzięło udział piętnaście grup uczniów klas V–VII z miejscowości leżących w bardzo różnych rejonach Polski, którzy nie tylko poznali bliżej mniej znane fakty z życia ważnych literatów oraz zobaczyli ich rękopisy przechowane w Ossolineum, ale także zapoznali się z ciekawą techniką fotografii analogowej, jaką jest solarigrafia. Puszki ze światłoczułym papierem, które umieścili w okolicach swojej szkoły oraz domów, zostaną otwarte dopiero po wakacjach, podczas kolejnych warsztatów artystycznych, prowadzonych tym razem stacjonarnie w ich miejscowości.


Zobacz film podsumowujący projekt


Realizacja projektu

realizacja projektu: Dobromiła Jankowska, Agnieszka Hajduk-Undro, Kinga Łaska, Ignacy Oboz, Aldona Mikucka, Magdalena Musiał, Adriana Myśliwiec, Agnieszka Sikora, Teresa Sokół, Agnieszka Śrutwa

zdjęcia i montaż: Jacek Chamot

dźwięk: Marcin Fedorów, Adrian Janisio


Konkurs

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego ogłosiliśmy również konkurs literacki pod hasłem: „Tego nie wie Wikipedia! Literackie sensacje z naszej okolicy”, w którym mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy projektu, pisząc autorskie teksty inspirowane lokalną historią swojej miejscowości i eksponując obecność w jej dziejach postaci znanego pisarza lub jego dzieła literackiego.


O projekcie

Realizowany od początku czerwca projekt edukacyjny Z Ossolineum do „centrum polszczyzny” ma na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży z tych miejscowości wiedzy zarówno o wielkich polskich pisarzach, jak i o bogactwie ossolińskich zbiorów, które obejmują m.in. bezcenną kolekcję autografów literackich.

Mamy nadzieję, że pierwsza część projektu zrealizowana przed wakacjami stanie się inspirującym punktem wyjścia do samodzielnych dociekań i refleksji nad przeszłością małej ojczyzny, ale również nad miejscem młodych autorów w jej historii i tradycji.

Nagrodzone teksty oraz najlepsze zdjęcia wykonane podczas warsztatów fotograficznych znajdą się w publikacji podsumowującej projekt, która zostanie rozesłana do szkół oraz instytucji kultury drogą elektroniczną. Powstanie również film dokumentujący działania projektowe.

logotyp MKiDN
patriotyzm jutra logotypy

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski
w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.


Patroni

  • Fundacja Rodzic w mieście
  • Dzieciaki w plecaki
  • Wroclife
  • Gazeta Wrocławska