Tej ciszy chwila w Soplicowie

Od czerwca do grudnia 2017 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowaliśmy projekt Tej ciszy chwila w Soplicowie, którego głównym celem było przystosowanie naszej oferty do potrzeb osób słabosłyszących i Głuchych.

Od czerwca do grudnia 2017 roku w Muzeum Pana Tadeusza realizowaliśmy projekt Tej ciszy chwila w Soplicowie, którego głównym celem było przystosowanie naszej oferty do potrzeb osób słabosłyszących i Głuchych. W 16 zorganizowanych wydarzeniach wzięło udział ponad 350 osób, odwiedziły nas m.in. grupy z Tarnowa, Warszawy i Poznania oraz uczniowie wrocławskich szkół – AMIGO i i Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej). W tym samym czasie grupa ekspercka (Maria Trębicka, Arkadiusz Bazak, Jacek Królikowski, Piotr Peciakowski) pracowała nad tłumaczeniem na polski język migowy czterech fragmentów Pana Tadeusza. Tłumaczenie było rodzajem artystycznej parafrazy: migane fragmenty były zrozumiałe dla głuchego odbiorcy i charakteryzowały się artystyczną formą. Efekty pracy ekspertów można było zobaczyć na żywo w muzeum 21 października. Obecnie są dostępne także na naszej stronie internetowej oraz na ekspozycji – w jednej z muzealnych aplikacji.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów, które powstały podczas realizacji projektu. Artystyczne tłumaczenia Pana Tadeusza mogą być nie tylko pretekstem do spojrzenia na epopeję narodową z innej perspektywy, ale również do poprowadzenia ciekawej lekcji ze swoimi uczniami, propagowania kultury Głuchych wśród osób słyszących.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, które powstały podczas realizacji projektu Tej ciszy chwila w Soplicowie. Znajdą tu Państwo karty pracy, które można wykorzystać podczas lekcji języka polskiego, oraz pomocnicze filmy z przykładami gramatycznymi w polskim języku migowym. Scenariusze lekcji oraz sugerowane rozszerzenie zajęć opisaliśmy w naszej broszurce edukacyjnej. Wszystkie materiały zostały opracowane z ekspertami pracującymi z osobami z niepełnosprawnością słuchu: glottodydaktykiem, surdopedagogiem oraz redaktorem tekstów w standardzie prostego języka (ang. plain language).

Materiały na zajęcia z języka polskiego dla uczniów
i nauczycieli

Filmy z przykładami gramatycznymi w PJM

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia:

  • Głuchym: Arkadiuszowi Bazakowi, Jackowi Królikowskiemu, Justynie Kieruzalskiej, Marii Trębickiej, Piotrowi Peciakowskiemu;
  • słyszącym: Małgorzacie Pelowskiej, Małgorzacie Królewicz, Tomaszowi Filinowiczowi, Juliuszowi Kurowi, Małgorzacie Januszewicz, Ewelinie Moroń, Elżbiecie Resler, Maricie Stęposz.

Współorganizator: Fundacja FONIS.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Kultura Dostępna.