Współpraca z Działem Edukacji – realizacja warsztatów artystycznych

Współpraca z Działem Edukacji
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
w zakresie realizacji warsztatów artystycznych

 • Miejsce realizacji zlecenia:
  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
  oraz Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane współpracą z naszym Zespołem!

Do obowiązków osoby zatrudnionej jako edukator muzealny należy:

 • prowadzenie warsztatów artystycznych z oferty Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza;
 • udział w projektach realizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Muzeum Pana Tadeusza.

Wymagania:

 • umiejętność realizacji programu edukacyjnego z dziećmi i młodzieżą; talent do wystąpień publicznych;
 • wykształcenie artystyczne – preferowani studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych i absolwenci liceów plastycznych,
 • dyspozycyjność (zajęcia prowadzone są również przed południem oraz w weekendy);
 • dobra organizacja pracy, skrupulatność i punktualność;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zdobywanie doświadczeń w ramach nowoczesnego projektu muzealnego;
 • umowę-zlecenie z wynagrodzeniem za przeprowadzone warsztaty;
 • elastyczny grafik zajęć;
 • szkolenia oraz inne formy współdziałania umożliwiające podnoszenie kwalifikacji.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do 4 marca 2019 pocztą elektroniczną, na adres edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „EDUKATOR MUZEALNY – warsztaty artystyczne”.

Prosimy o dopisanie w dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).

Fot. Grzegorz Polak